Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Välitodistus 7-9, arvosanat luokka-asteittain

  Katso kuva

  Tallenna Tiedostot-otsikon alla oleva tulostetiedosto omalle koneellesi.

  Avaa sitten Primus ja opiskelijarekisteri. Avaa tulostuseditori. Valitse Toiminnot / Kopioi tiedostosta ja avaa äsken tallentamasi tiedosto. Tiedosto on nyt luettu ja tallennettu Primukseen. Toinen tapa on avata Primuksen rinnalle Oma tietokone -näkymä, etsiä sieltä oikea hakemisto ja vetää tiedoston kuvake hiirellä tulostuseditorin päälle.

  Ylä- ja alatunniste


  Pohja on jaettu kolmeen osaan: ylätunniste, keltapohjainen suoritustaulukko ja alatunniste.

  Ylä- ja alatunnisteisiin on määritelty kaikille opiskelijoille tulostuvat yhteiset tiedot, tekstinä tai tietona. Keltapohjainen suoritustaulukko käy läpi aina kyseisen opiskelijan opetussuunnitelman ja tulostaa sieltä halutut tiedot. Taulukon ja solun tiedot tulostuvat paperille vastaavaan kohtaan kuin solut on pohjalla sijoitettu.

  Ylätunniste
  Ensimmäisessä kuvassa ylätunniste esitetään sellaisena, kuin se tulostuu paperille. Toisessa kuvassa on sama ylätunniste Primuksen tulostuseditorissa.

  Ensimmäisen sivun ylätunnisteeseen on määritelty punapohjaiset solut koulun nimen, lukuvuoden, opiskelijan nimen, syntymäajan, lukukauden päättymispäivän sekä vuosiluokan tietojen tulostamista varten. Näiden solujen sisältö tulostetaan Primuksen kentistä. Tekstisolujen pohjaväri on valkoinen ja teksti näkyy pohjalla sellaisenaan.

  Jos solun tekstiä halutaan muuttaa, valitaan solu aktiiviseksi ja muokataan tekstiä oikealla puolella olevalla Teksti-välilehdellä.

  Myös Tieto-solun sisältöä voi tarvittaessa muuttaa. Valitse solu aktiiviseksi ja klikkaa Tieto-välilehden kenttää, jolloin avautuu hakuruutu. Tyhjää kentän sisältö ja valitse kenttäluettelosta tilalle jokin toinen tieto.

  Alatunniste
  Suurin osa alatunnisteen tiedoista on sellaisia, jotka voidaan syöttää tekstinä, esim. arvosanamääritykset. Punainen tietosolu "Seuraava lukukausi tässä koulussa alkaa" & Koulun tiedot->Kevätlukukausi alkaa & "kello" & Koulun tiedot->Seuraava lukukausi alkaa klo sisältää sekä tietoa että tekstiä.

  Lainausmerkeissä olevat osat ovat tekstiä ja niitä voi muokata: Valitse ensin solu aktiiviseksi ja klikkaa Tieto-välilehden alla olevaa kenttää. Avautuu hakuruutu, jossa voit muuttaa tietokentän sisältöä ja tekstiä. Etsi hakurivistä se kohta, jota haluat muuttaa ja siirry kohtaan nuolipainikkeella. Poista-painikkeella poistat kursoria edeltävän määrityksen.

  Huom! Alatunniste tehdään nimenomaan viimeiselle sivulle vaikka tuloste olisikin yksisivuinen.

  Suoritustaulukko


  Keltaiseen suoritustaulukkoon tulostetaan aineet ja kurssien arvosanat luokka-asteittain.

  Ensimmäisellä rivillä on tulostuvana kurssityyppinä väliotsikko ja Kurssin tiedot->Nimi tulostaa väliotsikon nimen, kun ehto Arvosanalukumäärä>0 toteutuu, eli kun väliotsikon alla olevissa aineissa on arvosanoja.


  Toiselle riville tulostetaan ya käyttäytymisen aine, ya yhteinen aine ja ya yksilöllistetty aine -kurssityyppeihin kuuluvat aineet. Aine tulostetaan, kun ehto Arvosanalukumäärä>0 toteutuu. Eli silloin, kun aineen kursseilla on arvosanoja.

  Solun sisältö tulostaa kurssin arvosanan Tyyppi->Arvosanaviite+Arvosana->arvosana, kun ehto Kurssin tiedot->Luokka-aste->Luokka-aste=7 JA Arvosana->arvosana<>"" toteutuu. Jos ya yksilöllistetty kurssi -kurssityypille on määritelty Kurssityypit-rekisterissä Arvosanaviite-kenttään *-merkki, tulostuu tähti arvosanan eteen silloin, kun suoritus on kurssityypiltään ya yksilöllistetty kurssi. Muissa tapauksissa arvosana tulostuu normaalisti ilman arvosanaviitettä.

  Huom. saman rivin muut solut tulostavat 8 ja 9 luokka-asteiden kurssit.

  Kolmannelle riville tulostetaan ya valinnainen aine -kurssityypin aineet. Aine tulostetaan, kun ehto Arvosanalukumäärä>0 toteutuu. Eli silloin, kun aineen kursseilla on arvosanoja.

  Solun sisältö tulostaa kurssin arvosanan Arvosana->arvosana, kun ehto Kurssin tiedot->Luokka-aste->Luokka-aste=7 JA Arvosana->arvosana<>"" toteutuu. Arvosana siis tulostetaan, kun kurssin luokka-aste on 7 ja kurssista on arvosana.

  Alimmalle riville tulostetaan täsmälleen samoilla ehdoilla lyhytkurssiaineet ja lyhytkurssit. Ainoana erona edelliseen on, että tulostuvina kurssityyppeinä on aineella ya lyhytkurssiaine ja kursseilla vastaavasti ya lyhytkurssi.

  Huom. saman rivin muut solut tulostavat 8 ja 9 luokka-asteiden kurssit.


  Artikkeli on päivitetty 27.12.2012