Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Kurssityypit-rekisteri ja opetussuunnitelman kurssityypit

  Jokaisen kurssirekisterissä olevan opetusnimekkeen täytyy kuulua johonkin kurssityyppiin. Kurssityyppejä ovat esimerkiksi pakollinen aine ja valinnainen aine. Kurssityyppien avulla rakennetaan opetussuunnitelman hierarkia ja ohjataan tulostustapaa. Ohjelman mukana tulee kouluastekohtaiset tavallisimmin käytetyt kurssityypit. Ne löytyvät siis valmiina Kurssityypit-rekisteristä. Mutta oppilaitos voi luoda omiakin tyyppejä - muista kuitenkin silloin, että pilkkua ja muita erikoismerkkejä tulisi välttää kurssityyppien nimissä. Poikkeuksena on piste, sitä voi siis käyttää.

  Perusopetuksessa ja lukiossa kurssityyppejä on yleensä kahta tasoa: aineita ja lukukausisuoritteita eli kursseja. Esimerkiksi matematiikka on aine ja 3. luokan kevään matematiikka on kurssi. Perusopetuksen ainetason tyyppejä ovat esimerkiksi “yhteinen aine”, “valinnainen aine” ja “yksilöllistetty aine”. Lukiossa ainetason tyyppinä on esimerkiksi “pääaine” tai “oppimäärä”. Kurssityypin taso -kenttään merkitään, onko kyse aineesta vai kurssista.

  Kurssityyppejä käytetään kurssirekisterissä Tyyppi-kentän valintalistana. Opiskelijoiden suoritukset ovat oletuksena Kurssit-rekisterin tyypin mukaisia, mutta tarpeen vaatiessa tyyppi voidaan vaihtaa opiskelijakohtaiseksi arvioinnin yhteydessä tai opiskelijan suunnitelmia syötettäessä. Tyyppi vaihdetaan opiskelijarekisterin Kurssisuoritukset-apuruudun Tyyppi-kentässä tai arviointikirjan Tyyppi-sarakkeessa.

  Pakollinen- ja Valittavissa-kentät

  Rastikentät Pakollinen ja Valittavissa eivät ole toistensa vaihtoehtoja. Pakollinen tarkoittaa niitä opintoja, jotka opiskelijan on tutkintovaatimusten mukaan suoritettava. Opiskelijarekisterissä voi merkitä nopeasti suurelle opiskelijaryhmälle oletusvalinnat, jotka ovat niitä kursseja/arviointikertoja, joiden kurssityypille on rastittu Pakollinen-kenttä.

  Niille kursseille, joiden kurssityypille on rastittu Valittavissa, voidaan tehdä valintoja. Rastikentän avulla voidaan myös tehdä ns. täytekursseja. Otsikot ja aineet jätetään tavallisesti ilman Valittavissa-rastia, sillä valinnat kirjataan suoraan kursseihin. Valittavissa olevia kursseja/arviointikertoja voi klikata opiskelijan opsipuussa, jolloin solun väri vaihtuu valinnan merkiksi.

  Jos aine ei ole valittavissa, aineen arvosana määräytyy Kurssit-rekisterissä valitun laskentatavan mukaan. Jos arvosana halutaan syöttää käsin aineeseen (esim. päättöarvosanavaiheessa), aineen kurssityypin on oltava valittavissa. Jos automaattisesti laskettua arvosanaa halutaan korjata, voidaan Valittavissa-kenttä rastia väliaikaisesti ja poistaa sitten, kun arvosana on annettu.

  Valittavissa Wilmassa -rastin avulla sallitaan opiskelijoille valintojen merkitseminen Wilmassa kursseihin, joilla on ko. kurssityyppi. Lukioissa valittavissa Wilmassa ovat kaikki “kurssi”-päätteiset tyypit. Peruskouluissa taas Wilman kautta voidaan kerätä esim. valinnaisten kurssien valinnat.

  Kurssityypit opiskelijarekisterissä


  Opiskelijarekisterin opsinäkymässä kurssityypin tunnistaa kurssin/aineen väristä ja solun pituudesta. Kullekin tyypille voi valita erilaisen solun. Yleensä aineille ja muille suuremmille kokonaisuuksille valitaan pitkä palkki, johon tulostetaan loppuarvosana ja kertynyt opintoviikkomäärä. Kursseille taas valitaan yleensä lyhyempi solu, jossa näkyy vain kurssin lyhenne ja myöhemmin kurssin arvosana. Klikkaa kurssityyppilistasta aktiiviseksi esim. yhteinen aine, ja valitse rekisteriruudun alaosasta sille haluamasi palkki. Palkkiin on merkitty, mitä tietoja tämän kurssityypin aineista/kursseista esitetään, esim. nimi, laajuus ja arvosana.

  Kurssityypit-rekisterissä voi myös itse valita haluamansa näkymän palkille. Viimeisenä on vaihtoehto, jonka edessä on kynän kuva. Sitä klikkaamalla voi valita itse näkyvät tiedot ja niiden järjestyksen.