Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Välitodistus jatko-opintoihin

  Katso kuva

  Tämä on peruskoulun päättöluokan välitodistus jatko-opintoja varten.

  Tallenna Tiedostot-otsikon alla oleva tulostetiedosto omalle koneellesi.

  Avaa sitten Primus ja Opiskelijarekisteri. Avaa tulostuseditori. Valitse Toiminnot / Kopioi tiedostosta ja avaa äsken tallentamasi tiedosto. Tiedosto on nyt luettu ja tallennettu Primukseen.

  Toinen tapa on avata Primuksen rinnalle Oma tietokone -näkymä, etsiä sieltä oikea hakemisto ja vetää tiedoston kuvake hiirellä tulostuseditorin päälle.

  Katso myös ohje väliarvioinnin antamistavoista

  Pohjassa on valmiina tavan A mukaiset kurssityypit. Päättöarvioinnin arvosana on tällöin annettu kevään kurssiin (aineen viimeisen arviointikerran kohdalle) ja aineen arvosanana näkyy viimeisin arvosana.

  Jos oppilaitos käyttää B-tapaa, vaihdetaan pohjaan tulostuvaksi kurssityypiksi "väliaine".

  Ylätunniste

  Ensimmäisen sivun ylätunnisteeseen on määritelty punapohjaiset solut koulun nimen, lukuvuoden, opiskelijan nimen, henkilötunnuksen sekä vuosiluokan tietojen tulostamista varten. Päivämääräksi tulostuu nykyinen päivämäärä. Näiden solujen sisältö on tietoa, joka tulostetaan Primuksen kentistä. Koulun tiedot-> -kentät tulostetaan Koulun tiedot -rekisteristä.

  Huomaa, että kunnan nimi on tulostepohjassa syötetty tekstisoluun. Tähän kohtaan kirjoitetaan oikea kunnan nimi. Vaihtoehtoisesti kunnan nimen voi hakea tietosolun avulla Koulun tiedot -rekisteristä.

  Ylätunnisteen alareunassa on sarakeotsikot suoritustaulukon yhteisille oppiaineille ja valinnaisille aineille.

  Kuvassa ylätunniste on sellaisena kuin se näkyy Primuksen tulostuseditorissa.

  Suoritustaulukko

  Ensimmäinen rivi: väliotsikko

  Keltapohjaisessa suoritustaulukossa ensimmäinen solu Kurssin tiedot->Nimi tulostaa kurssin nimen. Kurssityypiksi on valittu väliotsikko. Solulla on ehto Suorituslukumäärä ()>0 eli väliotsikko tulostuu vain silloin, kun aineissa on suorituksia.

  Väliotsikkoja ovat Äidinkieli ja kirjallisuus, Toinen kotimainen kieli ja Muut valinnaiset aineet.

  Toinen rivi: yksilöllistetty aine ja yhteinen aine

  Seuraavan rivin ensimmäinen solu on Kurssin tiedot()->Nimi. Kurssityypeiksi on valittu yksilöllistetty aine ja yhteinen aine. Kurssityyppi käyttäytymisen aine on jätetty pois, koska päättötodistukseenkaan sitä ei tulosteta. Solulla on ehto Suorituslukumäärä ()>0 Aineen nimi tulostuu siis silloin, kun aineissa on suorituksia ja niiden kurssityyppi on yksilöllistetty aine tai yhteinen aine.

  Seuraavana rivillä on solu arvosanan tulostumista varten. Solun sisältö on Tyyppi()->Arvosanaviite+Arvosana()->Arvosana. Ehdoksi on määritelty Arvosana()->Arvosana<>""eli tämän solun sisältö tulostuu silloin, kun opiskelijalla on aineessa arvosana. Mukaan tulevat kaikki oppilaan suoritukset 7. luokalta alkaen.

  Yksilöllistettyjen aineiden arvosanan eteen tulostetaan arvosanaviitteeksi tähti (*).

  Kolmas rivi: valinnainen aine ja yksilöllistetty valinnainen aine

  Kolmannen rivin solu Kurssin tiedot->Nimi tulostaa aineen nimen silloin, kun kurssityyppi on valinnainen aine tai yksilöllistetty valinnainen aine. Tulostusehto on Arvosana()->Arvosana<>"". Määrittelyn ja ehdon mukaan todistukseen tulostuvat kaikkien niiden aineiden nimet, joiden kurssityyppi on valinnainen aine tai yksilöllistetty valinnainen aine ja opiskelijalle on annettu arvosana. Tulosteessa näkyvät oppilaan suoritukset 7. luokalta alkaen.

  Samalla rivillä on solu Tyyppi->Arvosanaviite+Arvosana()->Arvosana arvosanan tulostamista varten. Kurssimääritykset ja ehto ovat samat kuin saman rivin Kurssin tiedot()->Nimi solussa. Kohdassa Asettelu ja reunaviivat asettelu on määritelty oikeaan reunaan.

  Neljäs rivi: lyhytkurssiaine

  Neljännen rivin ensimmäinen solu tulostaa lyhytkurssiaineen nimen. Rivin toinen solu tulostaa arvosanan. Molemmille soluille on asetettu ehto Arvosana()->Arvosana<>"". Kurssityypiksi valitaan lyhytkurssiaine.

  Alatunniste

  Tulosteen viimeisellä sivulla on alatunniste. Alatunnisteessa on solut todistuksen loppuun tulostuvia yhteisiä tietoja varten. Alatunniste tehdään nimenomaan viimeiselle sivulle vaikka tuloste olisikin yksisivuinen.

  Tietosolut näkyvät tulosteessa punapohjaisena: ensimmäiselle riville tulostetaan Lisätietoja Opiskelijarekisterin "Lisätietoja todistukseen" -kentästä.

  Lisätietoja-kohdan alla on viittaus tähdellä merkittyihin yksilöllistettyihin aineisiin. Solun sisältö on tekstiä ja se tulostuu, jos opiskelijalla on suorituksia aineissa, joiden kurssityyppinä on yksilöllistetty aine tai yksilöllistetty valinnainen aine. Tulostusehdoksi asetetaan Opintoviikkoja.Kurssi.Tyyppi(Primus, yksilöllistetty aine)>"0". Ehtoon vaihdetaan oman koulun käyttämä kurssi ja kurssityyppi.

  Seuraavaksi tulostuu rehtorin nimi Koulun tiedot -rekisteristä allekirjoitusta varten. Jos välitodistus on tarkoitus viedä huoltajalle nähtäväksi, voi viereen lisätä paikan huoltajan allekirjoitusta varten.

  Alatunnisteen loput tiedot on täydennetty tekstisoluihin.


  Artikkeli on päivitetty 11.02.2013