Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Suomi.fi-tjänsterna

  Suomi.fi ersätter Vetuma

  Suomi.fi ersätter Vetuma-tjänsten från och med 1.1.2018. För att få tillgång till Suomi.fi måste kommunerna ingå nya avtal med flera aktörer.

  Om ni i er organisation även har använt betalfunktioner via Vetuma, ska ni nu övergå till t.ex. Maksuturva, som också förutsätter avtal mellan kommunen/organisationen och Maksuturva.

  Suomi.fi i Visma InSchools program

  I våra program finns funktioner som är kopplade till Suomi.fi-tjänsterna. I praktiken används dessa tjänster

  • för stark autentisering av användaren (Suomi.fi-identifiering)
  • i rollen som vårdnadshavare (Suomi.fi-fullmakter)

  För att dessa tjänster ska kunna användas krävs följande avtal med Befolkningsregistercentralen. Närmare information finns på esuomi.fi

  VRK connector

  VRK connector är inte en Suomi.fi-tjänst, men den förutsätter Suomi.fi-identifiering. VRK connector används för att uppdatera persondata från Befolkningsdatasystemets gränssnitt.

  Ibruktagning
  I anvisningarna nedan finns ytterligare information om hur tjänsterna används i Wilma. Dessutom kan vi hjälpa till i processen kring metadatan som ska skickas till BRC, så kontakta oss om du behöver hjälp med det.