Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

2016 Todistukset, sanallinen arv., ei väliain. (hyväksytty-hylätty aine, rastit, muut arvosanat + san.arv.)

  Katso kuva

  Nämä ovat perusopetuksen todistuksia, joihin tulostuu sanallisesti arvioitujen oppiaineiden Muiden arvosanojen aiheet -kentässä olevat aiheet sekä niiden arvosanat rasteina. Ainetason arvosanaksi tulostuu "hyväksytty" tai "hylätty", jos aine on näin arvioitu. Lisäksi todistuksiin tulostuu kurssisuorituksen vapaamuotoinen sanallinen arviointi, jos sellainen on kirjattu opiskelijalle. Todistukset sopivat sekä ala- että yläkoulun tarpeisiin. Todistukset ovat muuten samanlaisia, mutta ensimmäinen on välitodistus ja toinen lukuvuositodistus.

  Tallenna molemmat Tiedostot-otsikon alla oleva tulostetiedostot omalle koneellesi. Avaa sitten Primuksen Opiskelijat-rekisteri ja avaa tulostuseditori. Valitse Toiminnot / Kopioi tiedostosta ja avaa äsken tallentamasi tiedosto. Avaa sitten toinenkin tallentamistasi tiedostoista samalla tavalla. Tiedostot on nyt luettu ja tallennettu Primukseen.

  Todistuspohjia muokatessa voit tämän ohjeen lisäksi hyödyntää ohjeita, joihin on linkit tämän sivun lopussa Aiheeseen liittyen -otsikon alla.

  Taide- ja taitoaineet

  Taide- ja taitoaineiden osalta tämä todistuspohja noudattaa tapaa 1, eli taide- ja taitoaineiden valinnaiset tunnit on sisällytetty niiden yhteisiin oppiaineisiin, ja opsin rakenne on perinteinen (ks. esimerkkikuva).

  Valmistelut


  Jotta sanalliset arvioinnit tulostuisivat oikein, täytyy sanallinen asteikko ja siihen liittyvät sanalliset arvosanat olla luotuna. Ks. ohje: Arvioitavien kurssien jakaminen aihealueisiin. Sanalliseen asteikkoon pitää sisältyä myös arvosanat "Hyväksytty" ja "Hylätty". Kun opettaja arvioi, hän antaa siis oppiaineen arvosanaksi "Hyväksytty" tai "Hylätty".

  Tarkista, että Arvosanamääritykset-rekisterissä on merkitty sanallisille arvosanoille Numero-kenttään arvosanaa vastaava numero. Tässä todistuspohjassa sanallisten arvosanojen numeroiden oletetaan olevan: 4 = Osaat erinomaisesti, 3 = Osaat hyvin, 2 = Osaat kohtalaisesti ja 1 = Tarvitset vielä harjoitusta. Jos koulussanne käytetään eri numeroita arvosanoille kuin tässä todistuspohjassa, vaihda 5. tietosolun tulostusehdoissa numerot oikeiksi (ks. tulostusehdot alempana).

  Tarkista lisäksi, että Kurssit-rekisterin Arvosanan laskeminen -kenttään on ainetasolle (ei kurssitasolle) valittu Ajallisesti viimeisen kurssin arvosana, jolloin todistuksessa ja Wilmassa näkyy aina tuorein arvosana oppiaineessa.

  Ylätunniste

  Todistuspohja on jaettu kolmeen osaan: ylätunnisteeseen, suoritustaulukkoon ja alatunnisteeseen. Ylätunnisteeseen tulostuu opiskelijan nimi ja vuosiluokka, oppilaitoksen nimi ja kunta, lukuvuosi ja muut perustiedot. Nämä tiedot haetaan Opiskelijat-rekisteristä sekä Koulun tiedot -rekisteristä. Poista todistuspohjassa oleva teksti "Kunnan logo" ja lisää halutessasi logo kuvana (ks. ohje Kuvan lisääminen tulosteeseen). Ylätunnisteen alalaidassa on arvosanoille kuuluvat otsikot "Suoritus", "Osaat erinomaisesti", "Osaat hyvin" jne.

  Suoritustaulukko

  Todistuspohjan suoritustaulukko on tulostemallin keskellä oleva keltapohjainen taulukko. Taulukkoon tulostuu aineiden nimet, muiden arvosanojen aiheet, niiden arvosanat rasteina, aineen arvosanaksi hyväksytty tai hylätty, sekä sanallinen lause.

  Todistuspohjassa on käytetty OPS 2016 -siirtotiedostojemme mukaisia kurssityyppejä.
  Lisäksi on käytetty yksilöllistettyjä kurssityyppejä, jotka on löydyttävä Primuksesta (ks. Yksilöllistäminen ja tähti-arvosanat).

  Tulostusehdot

  Mikäli koulussanne on käytössä eri kurssityypit tai esimerkiksi eri kurssilyhenteet, todistuspohja pitää muokata vastaamaan niitä. Muussa tapauksessa tulostusehtoihin ei välttämättä tarvitse tehdä mitään muutoksia.

  1. tietosolu

  Solu tulostaa väliotsikon (esim. "Äidinkieli ja kirjallisuus"). Valitse tulostuviksi kurssityypeiksi alakoulun ja/tai yläkoulun kurssityyppi "väliotsikko".

  Lisäehdolla Tulosta, jos jokin lapsikurssi tulostuu estetään esimerkiksi "Muut valinnaiset aineet" -otsikon tulostuminen silloin, kun muita valinnaisia ei ole arvioitu. Lisäehtovalikko löytyy tulostuseditorin oikeasta alanurkasta.

  2. tietosolu

  Solu tulostaa oppiaineen nimen (esim. "Suomen kieli ja kirjallisuus"), jos sitä on opiskeltu ja se on arvioitu muulla kuin pelkästään suoritusmerkinnällä. Valitse tulostuviksi kurssityypeiksi alakoulun ja/tai yläkoulun kurssityypit "lyhytkurssiaine", "valinnainen aine", "yhteinen aine" ja "yksilöllistetty aine" ja "yksilöllistetty valinnainen aine".

  3. tietosolu

  Solu tulostaa aineen arvosanan, mikäli se on muu kuin "a" tai "s", eli arvosana on "Hyväksytty" tai "Hylätty". Valitse tulostuviksi kurssityypeiksi "Samat kuin edellisessä solussa", eli alakoulun ja/tai yläkoulun kurssityypit "lyhytkurssiaine", "valinnainen aine", "yhteinen aine" ja "yksilöllistetty aine" ja "yksilöllistetty valinnainen aine".

  4. tietosolu

  Solu tulostaa kurssin Muiden arvosanojen aiheet -kentän 1. rivin tiedon (esim. Lukeminen). Valitse tulostuviksi kurssityypeiksi alakoulun ja/tai yläkoulun kurssityypit "lyhytkurssi", "valinnainen kurssi", "yhteinen kurssi", "yksilöllistetty kurssi" ja "yksilöllistetty valinnainen kurssi".

  Seuraavien rivien arviointikohteet tulostuvat samoin ehdoin sillä erotuksella, että niissä tarkastellaan muita rivejä (Muiden arvosanojen aiheet[2], Muiden arvosanojen aiheet[3] jne).

  5. tietosolu

  Solu tulostaa rastin sanallisen arvosanan kohdalle. Valitse tulostuviksi kurssityypeiksi "Samat kuin edellisessä solussa", eli alakoulun ja/tai yläkoulun kurssityypit "lyhytkurssi", "valinnainen kurssi", "yhteinen kurssi", "yksilöllistetty kurssi" ja "yksilöllistetty valinnainen kurssi". Solu tulostaa rastin ruutuun, jos oppilas on saanut tulostusehdon numeron mukaisen arvosanan.

  Seuraavien rivien arvosanarastit tulostuvat samoin ehdoin sillä erotuksella, että niissä tarkastellaan muita rivejä (Muut arvosanat[2], Muut arvosanat[3] jne).

  6. tietosolu

  Solu tulostaa suoritukselle kirjoitetun sanallisen arvioinnin. Valitse tulostuviksi kurssityypeiksi alakoulun ja/tai yläkoulun kurssityypit "lyhytkurssi", "valinnainen kurssi", "yhteinen kurssi", "yksilöllistetty kurssi" ja "yksilöllistetty valinnainen kurssi".

  7. tietosolu

  Solu tulostaa valkoisen pisteen, joka tekee tyhjän rivin oppiaineiden väliin. Valitse tulostuviksi kurssityypeiksi alakoulun ja/tai yläkoulun kurssityypit "lyhytkurssi", "valinnainen kurssi", "yhteinen kurssi", "yksilöllistetty kurssi" ja "yksilöllistetty valinnainen kurssi".

  Alatunniste


  Alatunnisteeseen tulostuu todistuksen lisätiedot ja allekirjoitusten tiedot. Lukuvuositodistukseen tulostuu lisäksi tieto luokalta siirrosta. Nämä tiedot haetaan Opiskelijat-rekisteristä sekä Koulun tiedot -rekisteristä. Alatunnisteessa on myös tekstinä kielten oppimäärät jne.

  Alatunnisteeseen tulostuu tarvittaessa myös lause "Oppilas on opiskellut tähdellä (*) merkityt oppiaineet yksilöllistetyn oppimäärän mukaan". Jotta kyseinen lause tulostuisi oikein, täytyy solun tulostusehtoa muokata, sillä tulostusehdossa ei ole valmiina oikeita kurssityyppejä (aa ja ya "yksilöllistetty kurssi" ja "yksilöllistetty valinnainen kurssi"). Voit esim. tyhjätä esillä olevan tulostusehdon ja luoda muuten samanlaisen tilalle, mutta vaihda kurssityypit oikeiksi.

  Ehto on hieman erilainen eri todistuksissa, joten tarkista, että luomasi ehto on kurssityyppejä lukuun ottamatta samanlainen kuin pohjassa valmiina oleva ehto. Viereisen kuvan esimerkissä on tulostusehto todistuksesta, jossa arvosanat tulostetaan koko suoritushistoriasta, ja siinä on valittuna oikeat kurssityypit.


  Artikkeli on päivitetty 24.03.2017