Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Oppilasilmoitus

  Katso kuva
  Tiedostot

  Tämä on "Koulutoimistojen oppilasilmoitus" -tuloste. Tulostetta käytetään, kun halutaan täydentää tai tarkistaa opiskelijoiden tietoja huoltajilta.

  Tallenna Tiedostot-otsikon alla oleva tulostetiedosto omalle koneellesi.

  Avaa sitten Primus ja opiskelijarekisteri. Avaa tulostuseditori. Valitse Toiminnot / Kopioi tiedostosta ja avaa äsken tallentamasi tiedosto. Tiedosto on nyt luettu ja tallennettu Primukseen. Toinen tapa on avata Primuksen rinnalle Oma tietokone -näkymä, etsiä sieltä oikea hakemisto ja vetää tiedoston kuvake hiirellä tulostuseditorin päälle.

  Ylätunniste ja tavallinen taulukko


  Tulostepohja on jaettu kahteen osaan: ylätunniste ja tavallinen taulukko. Ylätunnisteeseen tulostetaan kaikille opiskelijoille tulostuvat yhteiset tiedot - tekstinä tai tietona. Tavalliseen taulukkoon tulostuvat opiskelijoiden henkilökohtaiset tiedot Opiskelijarekisterin kentistä.

  Ylätunnisteeseen tulostuu tulosteen nimen lisäksi koulun nimi, joka haetaan Koulun tiedot -rekisteristä. Koulun lukuvuositieto otetaan opiskelijarekisterin Koulu -kentän mukaan. Ryhmä/luokka ja ryhmänohjaajan nimi tulostetaan opiskelijarekisterin vastaavista kentistä.

  Tavallinen taulukko muodostuu kahdeksasta eri osasta. Ensimmäisessä osassa tulostetaan opiskelijan henkilötiedot. Tiedot haetaan Opiskelijarekisterin vastaavista kentistä. Tulosteen kohtaan uskonto tulostuu rasti sen mukaan mikä tieto on valittu Opiskelijarekisterin kenttään Uskontokuntalaji. Tulostusehto esimerkiksi rastia kohtaan 'väestörekisteristä' tulostettaessa on seuraava: Uskontokuntalaji = "ei uskontokuntaa"

  Toiseen osaan tulostetaan Huoltajien tiedot Opiskelijarekisterin riveiltä 1-3. Huoltajien tiedot tulostetaan riveittäin, koska otsikko tulostetaan huoltajan tyypin mukaan. Esimerkiksi Äidin nimi otsikko tulostuu silloin kun tulostusehto Huoltajan tyyppi[2]<> "" JA Huoltajan tyyppi[2] = "äiti" toteutuu. Tulosteeseen on myös varattu tilaa huoltajien ammateille, Primuksessa kyseisen tiedon voi syöttää esimerkiksi Huoltajan lisätiedot -kenttään.

  Huoltajien tietojen alapuolelle tulostuu Koulumatkan pituus, joka tulostetaan Opiskelijarekisterin vastaavasta kentästä, sekä koulunaloitusvuosi Oppivelvollisuuden alkamisvuosi -kentästä.

  Uskonnon opetus tulostetaan taulukon kolmanteen osaan. Rasteja tulostettaessa tutkitaan Opiskelijarekisterin Katsomusaine -kenttää. Esímerkiksi rasti kohtaan 'Osallistuu evankelisluterilaiseen' opetukseen tulostuu tulostusehdolla: Katsomusaine->Nimi = "evankelis-luterilainen*". Rastikenttien alapuolelle tulostuu Perusopetuslakiteksti uskonnon opetuksesta.

  Taulukon neljänteen osaan tulostetaan kielten opetus. Tiedot tulostetaan Opiskelijarekisterin kentistä A1-kieli, A2-kieli, B1-kieli ja B2-kieli. Koulukohtaiset valinnaisaineet tulee kirjoittaa tulosteeseen tekstinä.

  Koulunkäyntihistoria tulostetaan taulukon viidenteen osaan. Entinen koulu tulostetaan koulunkäyntitaulukon viimeiseltä riviltä. Nykyisen koulun tiedot tulostetaan Opiskelijarekisterin Koulu -kentästä. Tulopäivä ja -luokka tulostetaan kentistä Kouluuntulopäivä ja Kouluuntulotaso. Lähtöpäivä ja -luokka tiedot tulostetaan kentistä Koulusta lähtöpäivä ja Lähtöluokka. Tulevan koulun tiedot tulostetaan joko kentästä Tuleva koulu (rekisteristä) tai Tuleva koulu (tekstinä). Tulevan koulun kunta tulostuu Oppilaitokset -rekisteristä kun tieto on täytetty Tuleva koulu (rekisteristä) kenttään. Mikäli kyseistä kenttää ei ole täytetty, tulostuu tieto Tuleva kunta -kentästä.

  Kuudenteen osaan tulostetaan tiedot maahanmuuttajaoppilaista. Muuttostatus -tieto tulostetaan rastina Opiskelijarekisteristä. Esimerkiksi Paluuoppilas kohtaan tulostuu rasti silloin kun tulostusehto Muuttostatus="paluumuuttaja" toteutuu. Muut maahanmuuttoon liittyvät kentät ovat samannimisiä kuin tulosteessa näkyvät tekstit.

  Lisätiedot tulostetaan Opiskelijarekisterin Lisätietoja -kentästä. Kyseiseen tietosoluun on valittu rasti tarvittaessa monirivinen. Tällöin Primus tulostaa lisätiedot tarvittaessa useammalle riville.

  Päiväys ja huoltajan allekirjoitus on tulostepohjassa tekstinä. Tulosteen alareunaan tulostuu huoltajille tiedoksi oppilaiden tietojen rekisteröinti.

  Taulukon tekstejä voit halutessasi muuttaa. Valitse muutettava solu aktiiviseksi niin solun sisältöteksti tulee näkyviin oikealla puolella olevalle tekstivälilehdelle, ja voit muuttaa tekstin haluamaksesi.

  Tieto -solujen sisältöä voit myös tarvittaessa muuttaa. Valitse muutettava solu aktiiviseksi, paina Tieto -välilehdellä olevaa solun sisältöä niin saat hakuruudun esiin. Tyhjää kentän sisältö ja valitse kenttäluettelosta haluamasi kenttä.


  Artikkeli on päivitetty 21.04.2011