Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Bilagor

  I Primus alla register är det möjligt att bifoga dokument till registerkorten.

  Innan bilagorna kan sparas ska du definiera den sökväg där bilagorna ska sparas i Primus prserver.ini-fil. Lägg till DocsDir=c:\sökväg under [Dirs] i ini-filen. I den angivna filen sparar Primus en kopia på bilagorna. Varje registerkorts bilagor sparas som skilda filer.

  Från och med version 4.51 av Primus finns möjlighet till användning av ett Bilagor-register. Här sparas allmän information om bilagor, såsom vem som lagt till bilagan, filens namn, storlek och datum. Den egentliga bilagan öppnas dock alltid i målregistret, dvs. en bilaga gällande en studerande öppnas i Studeranderegistret, medan bilagor gällande ansökningar öppnas i registret Ansökningar och beslut osv.

  Hantering av bilagorna

  Aktivera den person som du vill lägga till en bilaga för. Välj Funktioner / Bilagor. Funktionen öppnar ett fönster där du kan hantera bilagorna. Studeranderegistrets bilagor kan vara t.ex. hops-bilagor, utlåtanden, beslut mm. Bilagornas form kan vara t.ex. Word-dokument, pdf-filer eller bilder.

  I rutans nedre del finns tryckknappar för hanteringen av bilagorna.
  Öppna: Öppnar den bifogade filen
  Spara: Bilagan kan sparas någon annanstans, t.ex. på den egna datorn.
  Lägg till: Öppnar en ruta där du kan hämta bilagan som bifogas.
  Radera: Raderar den valda bilagan.
  Stäng: Stänger "bilagor"-rutan.

  Det är i Primus möjligt att lägga till bilagor till erkännande av kunnande, inlärning i arbete och yrkesprov även via studerandens läroplan. Klicka på en kurs i läroplanen. Nere i kursprestationsrutan väljer du antingen erkännande av kunnande, inlärning i arbete eller yrkesprov. Uppe i hjälprutan som öppnas finns länken Bilagor. Via länken kan du lägga till och radera bilagor. Om en bilaga redan lagts till via Wilma, kan du här öppna och granska bilagan.

  Att se och söka efter bilagor

  Om bilagor har sparats på ett registerkort syns bilden på ett gem i registrets högra hörn. Då du klickar på gemet öppnas ett fönster som innehåller bilagorna.


  I bl.a. Studerande- och Lärarregistret går det att söka fram sådana personer som har bilagor. Det går också att söka fram de personer som har en bilaga med ett specifikt namn. I sökrutans Standardgren finns alternativet "Bilagornas antal" och "Bilagornas namn".

  Det går att få fram namnet på studerandekortets bilagor med hjälp av ett infofält. För infofältet ska du välja "Bilagornas namn" som finns under grenen "Standarder".

  Bilagor i Wilma

  Bilagor i Primus kan göras synliga i Wilma. I Bilagor-registret finns fältet Syns i Wilma, som kryssas ii för de bilagor som ska synas i Wilma. Bilagor gällande studerande blir synliga i Wilma via en blankett av typen "Egna uppgifter".

  Det är också möjligt att lägga till bilagor i Wilma, med hjälp av blanketter. På fliken Villkor och kontrollregler i Blanketteditorn finns en sektion där rättigheter att se och ändra bilagor kan definieras. Se närmare information i anvisningen.

  Relaterade sidor: