Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Lukion todistus oppimäärän suorittamisesta OPS 2016

  Tämä on lukion opetussuunnitelman perusteiden 2015 mukainen todistus oppimäärän suorittamisesta.

  Tallenna Tiedostot-otsikon alla oleva tulostetiedosto omalle koneellesi. Avaa sitten Primuksen Opiskelijat-rekisteri ja avaa tulostuseditori. Valitse Toiminnot / Kopioi tiedostosta ja avaa äsken tallentamasi tiedosto. Tiedosto on nyt luettu ja tallennettu Primukseen.

  Ylätunniste


  Ylätunnisteeseen tulostuu opiskelijan nimi ja henkilötunnus, oppilaitoksen nimi ja kunta sekä asiakirjan nimeksi "Todistus oppimäärän suorittamisesta".

  Suoritustaulukko


  Keltapohjainen taulukko tulostaa opiskelijan suorittamat oppimäärät arvosanoineen. Oppimäärän nimi tulostuu, jos siitä on päättöarvosana.

  Ensimmäinen rivi

  Rivin ensimmäinen punainen solu tulostaa oppiaineen nimen, toinen kurssimäärän, kolmas arvosanan kirjaimin ja neljäs arvosanan numerona.

  Tulostuvaksi kurssityypiksi kaikkiin soluihin rastitaan "lu oppimäärä" tai muu oppimäärätasoa tarkoittava kurssityyppi.

  Toinen rivi

  Toisella rivillä oleva punainen solu tulostaa väliotsikot ehdon Suorituslukumäärä()>0 mukaan silloin, kun opiskelijalla on suorituksia väliotsikon alla olevissa kursseissa. Tulostuva kurssityyppi on "väliotsikko", joka tarkoittaa yleensä muita suorituksia sekä teemaopintoja.

  Kolmas rivi

  Kolmannen rivin ensimmäinen punainen solu tulostaa teemaopinnot ja muualla suoritetut opinnot. Solulla on neljä sisältöä.

  Solun ensimmäinen tulostusehto on Lisätietoja()<>"" ja tieto Lisätietoja()+","&Muun suorituksen nimi() . Solu tulostaa Lisätietoja-kenttään kirjoitetun suorituspaikan ja Kurssin nimi -kenttään kirjoitetun muun suorituksen nimen, kun Lisätietoja-kentässä on sisältöä.

  Jos suorituksen Lisätietoja-kenttä on tyhjä, tarkistetaan solun toinen sisältö. Tulostusehto on Oppilaitos()->Nimi<>"" ja solun tieto Oppilaitos()->Nimi+","&Muun suorituksen nimi() . Solu tulostaa Oppilaitos-kenttään valitun suorituspaikan ja muun suorituksen nimen, kun Oppilaitos-kentässä on sisältöä.

  Kun solun ensimmäisen ja toisen sisällön tulostusehdot eivät toteudu, tarkistetaan solun kolmas sisältö. Tulostusehto on Muun suorituksen nimi() <> "" ja solun tieto Muun suorituksen nimi(). Solu tulostaa muun suorituksen nimen, kun se on täytetty Kurssin nimi -kenttään.

  Solun neljäs sisältö on teemaopintokurssien tulostamista varten. Tulostusehto on Arvosana()->Arvosana<>"" ja solun tieto Kurssin tiedot()->Nimi. Solu tulostaa teemaopintokurssin nimen, jos kurssissa on arvosana.

  Toinen punainen solu tulostaa kurssin laajuuden ja kolmas suorituksen arvosanan. Molemmissa soluissa on tulostusehtona Arvosana()->Arvosana<>"".

  Tulostuva kurssityyppi kolmannen rivin soluissa on "muu kurssi" ja "teemaopintojen syventävä kurssi".

  Alatunniste


  Alatunnisteeseen tulostuu todistuksen lisätiedot, kokonaiskurssimäärä, todistuksen päiväys (Todistus oppimäärän suorittamisesta -kentästä), allekirjoitus sekä lukiokoulutuksen järjestämisluvan päiväys (Koulun tiedot -rekisterin Lukiokoulutuksen järjestämisluvan pvm -kentästä). Alatunniste näkyy tulostuseditorissa aina Viimeinen sivu -välilehdellä, vaikka todistus olisi yksisivuinen.


  Artikkeli on päivitetty 11.05.2016