Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Opetussuunnitelma

  Katso kuva
  Tiedostot

  Tämä on opetussuunnitelman tulostepohja. Se tulostaa opiskelijalle valitun opetussuunnitelman. Jos opiskelijalla on henkilökohtainen ops, tulostuu hänen opiskelijakorttinsa mukainen opetussuunnitelma.

  Tallenna Tiedostot-otsikon alla oleva tulostetiedosto omalle koneellesi.

  Tulostepohja otetaan käyttöön Primus W4 -ohjelman Opiskelijarekisterissä tulostuseditorin Toiminnot / Kopioi tiedostosta -toiminnolla.

  Ylätunniste


  Pohja on jaettu kolmeen osaan: ylätunniste, valkopohjainen tavallinen taulukko ja alatunniste. Ylä- ja alatunnisteisiin on määritelty kaikille opiskelijoille tulostuvat yhteiset tiedot, tekstinä tai tietona. Valkopohjainen taulukko hakee tiedot opiskelijarekisteristä. Taulukon ja solun tiedot tulostuvat paperille vastaavaan kohtaan mihin solut on pohjalla sijoitettu.

  Ensimmäisen sivun ylätunnisteeseen on määritelty punapohjaiset tietosolut nykyisen päivämäärän ja sivunumeron tulostamista varten. Tekstisolut esim. Opetussuunnitelma näkyvät pohjalla tekstinä. Jos haluat muuttaa solun tekstiä, valitse solu aktiiviseksi, jolloin solun sisältöteksti tulee näkyviin oikeassa reunassa olevalle tekstivälilehdelle. Siinä voit muuttaa tekstin haluamaksesi. Myös tietosolun sisältöä voi tarvittaessa muuttaa. Valitse ensin solu aktiiviseksi ja klikkaa Tieto -välilehdellä olevaa solun sisältöä, niin saat hakuruudun esiin. Tyhjää kentän sisältö ja valitse kenttäluettelosta haluamasi kenttä.

  Suoritustaulukko


  Keltapohjaisessa suoritustaulukossa ensimmäisellä rivillä on seuraavat tietosolut (sulkeissa se, mitä tietosolu sisältää):

  Kurssin lyhenne (Kurssin tiedot->Lyhenne)
  Kurssin nimi (Kurssin tiedot -> Nimi)
  Kurssityyppi (Kurssin tiedot -> Tyyppi -> Nimi)

  Kaikkiin ensimmäisen rivin punapohjaisiin tietosoluihin on valittu tulostuviksi kurssityypiksi väliotsikko.

  Toisella ja kolmannella rivillä on seuraavat tietosolut (sulkeissa se, mitä tietosolu sisältää):

  Kurssin lyhenne (Kurssin tiedot()->Lyhenne)
  Kurssin nimi (Kurssin tiedot -> Nimi)
  Kurssityyppi (Kurssin tiedot -> Tyyppi -> Nimi)
  Arvosanan laskeminen (Kurssin tiedot -> Arvosanan laskeminen)
  Laajuus (Kurssin tiedot -> Opintoviikkoja)
  Tuntia (Kurssin tiedot -> Tuntimäärä)
  Luokka-aste (Kurssin tiedot -> Luokka-aste -> Luokka-aste)
  Kurssin kuvaus (Kurssin tiedot -> Kuvaus)

  Toisen rivin punapohjaisiin tietosoluihin on määritelty tulostuviksi aineet, esim. yhteinen aine ja valinnainen aine.

  Kolmannen rivin tietosoluihin on määritelty tulostuviksi kurssit, esim. soveltava kurssi, syventävä kurssi ja valinnainen kurssi.

  Huom! Jos olet käyttänyt muita kurssityyppejä, niin vaihda jokaisen solun määrittelyihin käyttämäsi kurssityypit.


  Artikkeli on päivitetty 21.04.2011