Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Inlärningsdagbok

  Se bild

  Detta är en utskrift för yrkesläroanstalter och yrkeshögskolor.

  Spara utskrift-filen som finns under Filer-rubriken till den egna maskinen.

  Utskriften tas i bruk i Primus W4 -programmet i Studeranderegistrets utskriftseditor via Funktioner / Kopiera från fil.

  Utskriftens uppgifter


  I dessa anvisningar går vi igenom de uppgifter som skrivs ut i inlärningsdagboken.

  Personuppgifter
  I överrubriken finns texten "Inlärningsdagbok". Dessutom finns uppgifter om arbetsgivaren, arbetsplatshandledaren, läroanstalten, studeranden och undervisningsgruppen. Uppgifterna om inlärningen i arbetet, som t.ex. arbetsgivare och arbetsplatshandledaren, tas från fält i Studeranderegistret. Fälten är flerradiga och uppgiften tas från sista raden. För att uppgifterna skall skrivas ut korrekt är det viktigt att arbetsgivarens uppgifter i Inlärning i arbete -registret.

  Dagbok
  Studeranden skriver för hand in uppgifter om datum, timmar, arbetsuppgifter och inlärda saker/kunskaper.

  Bedömning
  Studeranden och arbetsplatshandledaren bedömer inlärningen i arbete för hand.


  Underskrifter


  Artikeln har updaterats 23.12.2013