Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Arbetsplatshandledare och -bedömare, ändringsblankett

  Se bild

  Med blanketten i den här instruktionen kan läroanstaltens personal eller utbildningsinspektör granska och lägga till nya eller ändra uppgifter om arbetsplatshandledare eller -bedömare. Med hjälp av blanketten kan man t.ex. uppdatera kontaktuppgifter. Läraren kan uppdatera uppgifterna t.ex. då han/hon besöker platsen för inlärning i arbete. Uppgifterna sparas i registret Arbetsplatshandledare och -bedömare och syns då genast bland de handledare och bedömare som kan väljas på blanketter gällande IA och yrkesprov.

  Från och med version 2.17 av Wilma är det möjligt att göra flera olika blanketter som kan användas för att lägga till nya arbetsplatshandledare och -bedömare. Man kan t.ex. göra en separat blankett för att lägga till handledare samt en separat blankett för att lägga till bedömare.

  Kopiera blanketten till Primus

  Spara lom-filen ovan på din egen dator. Öppna Primus och Blanketteditorn. Klicka på Bearbeta blanketten / Läs in blankett. Välj filen som du nyss sparade.


  Blankettens uppgifter

  • Blankettens databas: Arbetsplatshandledare och -bedömare
  • Blankettens typ: Registrets uppgifter
  • Används i Wilmas anslutningar: Lärare, Personal
  • Kryssa i Syns i Wilma
  • Kryssa i Tillåtet att skapa nytt registerkort

  Användarrättigheter

  En användargrupp ska anges för blanketten. Endast den angivna gruppen ser uppgifterna om handledarna och bedömarna.

  • Användargrupp i Wilma: den grupp som får bearbeta uppgifter om handledare och bedömare.
  • Lägg till samma grupp i fältet Användargrupp i Wilma i Lärar- och Personalregistret för de personer som ska ha rätt att ändra uppgifterna.
  • För användargruppen ska du sedan kryssa i Arbetsplatshandledare och -bedömare i registret Användargrupper. Lägg också till rätt att skapa nya registerkort och vid behov även rätt att skriva ut sparade utskrifter.

  Blanketten i Wilma

  De personer som hör till användargruppen ser länken Arbetsplatshandledare och -bedömare i Wilmas huvudmeny eller under Mera. Då du klickar på länken öppnas en lista över arbetsplatshandledarna och -bedömarna.

  • Ovanför listan finns länken Lägg till ny och genom att klicka på den kan du lägga till en ny handledare/bedömare. Om Wilma-användaren jobbar vid flera läroanstalter syns automatiskt fältet Skola. I det fältet anger man den skola som ärendet gäller.
  • Du kan ändra uppgifterna om handledarna och bedömarna genom att först klicka på rätt handledare/bedömare. Då öppnas en profilsida med en länk till bearbetningsblanketten.
  • Du kan printa ut uppgifterna genom att klicka på länken Skriv ut www-sida.

  Artikeln har updaterats 31.03.2016