Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

2015: Betyg över avlagda examensdelar

  Se bild

  Betyg över avlagda examensdelar

  Denna betygsmodell är uppgjord i enlighet med Utbildningsstyrelsens föreskrifter 3/012/2015 om betyg och gäller från 1.8.2015. Ett betyg över avlagda examensdelar och yrkesprov ska ges när en studerande lämnar läroanstalten eller under studietiden på studerandens begäran.

  Utskritsbottnen till Primus

  Spara .tul-filen på din dator.

  Öppna sedan utskriftseditorn i Studeranderegistret. Välj Funktioner/Kopiera från fil och öppna den fil du nyss sparade. Filen är nu inläst och sparad i Primus.

  Sidhuvudet: information om examen

  I sidhuvudet (överrubriken) hämtas uppgifterna om examen från fält i Studeranderegistret. Om examensbenämningen täcker hela examen, kommer den att stå efter examensnamnet. Examensbenämningen ska då finnas i Primus Examina-register i fältet Gemensam examensbenämning för att beaktas i utskriftsbottnen, t.ex.: Grundexamen inom företagsekonomi, 180 kp, merkonom.

  Utbildningsanordnaren och läroanstalten tas från Information om skolan. Dokumentets namn och kolumnrubrikerna är alla inskrivna som text direkt i utskriftsbottnen.

  I punkten "...har avlagt" hämtas namnet på examen från Examina-registrets fält Betygets namn på svenska 1.

  Prestationstabellen

  Den första raden i den gula prestationstabellen hämtar alla stora rubriker och den andra raden hämtar examensdelarna.

  • Första raden: Stora rubriker skrivs ut om studeranden har avlagt examensdelar som hör under dem.
  • Andra raden: Av examensdelarna är det de som har ett vitsord som hämtas till utskriften. För dem printas namnet, omfattningen och vitsordet. Examensdelens namn hämtas från fältet Namn i Kursregistret, eller från kursprestationens Kursens namn-fält, om namnet har ändrats.
  • Referenser: Referenserna skrivs ut om det skrivits in Tilläggsuppgifter för prestationen, dvs. om prestationen har erkänts från någon annan examen. Referensernas förklaringar kommer nertill på betyget.

  Referenserna om anpassning

  Ta i Kurstyper-registret fram fältet Tilläggsuppgiftsreferens om anpassning. Skriv i fältet in A för de kurstyper som innebär anpassning. I fältet Vitsordsreferens får det stå A) precis som förr. Primus numrerar A-referenserna automatiskt, om det finns referensinformation i Tilläggsuppgifter-fältet och kurstypen har anpassad tilläggsreferens A) i Vitsordsreferens-fältet.

  Sidfoten

  I sidfoten kommer omfattningen av de avlagda studierna, tilläggsuppgifterna och referensernas förklaringar, betygets datum och underskrifterna.

  • Omfattningen i kompetenspoäng av de examensdelar som studeranden har avlagt skrivs ut med hjälp av den färdiga funktionen Omfattning.Kurs.Omfattningstyp(Primus, Kompetenspoäng) - Omfattning.Kurs.Omfattningstyp.Typ(Primus, Kompetenspoäng, 1 yrkesprov). Dra även av de andra kurstyperna som avser yrkesprov, om ni använder sådana på läroanstalten. Annars inräknas också kompetenspoängen för yrkesproven och det blir för mycket kompetenspoäng.

  Det går också att addera de kurstyper för vilka prestationerna ska medräknas. Den färdiga funktionen skulle då lyda t.ex. enligt följande:
  Omfattning.Kurs.Omfattningstyp.Typ(Primus, Kompetenspoäng, 1 obligatorisk) +
  Omfattning.Kurs.Omfattningstyp.Typ(Primus, Kompetenspoäng, 1 valbar) +
  Omfattning.Kurs.Omfattningstyp.Typ(Primus, Kompetenspoäng, 1 erk.kunn.)

  • Sidfotens text "Examensbetyg utfärdas efter att den studerande har avlagt alla examensdelar..." står som text direkt i utskriftsbottnen.
  • Betygets datum hämtas från Studeranderegistrets fält Betygens datum. På samma rad ska alternativet 6 intyg över avlagda studier vara valt i Betygstyper-fältet. Om det inte är ifyllt kommer antingen utskrivningsdatumet (datum då man lämnat skolan) eller dagens datum att stå som betygets datering.
  • Rektorns namnförtydligande tas från Information om skolan, fältet Rektor/Skolans föreståndare.
  • Grupphandledarens namnförtydligande hämtas från Studeranderegistrets Grupphandledare/klassföreståndare.

  Uppdaterad: 29.9.2015


  Artikeln har updaterats 09.06.2016