Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Todistus maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksesta

  Katso kuva

  Todistusmalli noudattaa Opetushallituksen mallia aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen tutkinnon perusteista 2012.

  Tallenna Tiedostot-otsikon alla oleva tulostetiedosto omalle koneellesi. Avaa sitten Primus ja Opiskelijarekisteri. Avaa tulostuseditori. Valitse Toiminnot / Kopioi tiedostosta ja avaa äsken tallentamasi tiedosto. Tiedosto on nyt luettu ja tallennettu Primukseen.

  Alkutoimenpiteet

  Luo Primuksessa maahanmuuttajaopiskelijoille omat opinnot ja otsikot sekä oma opetussuunnitelma. Kuvan esimerkki on yksi vaihtoehto. Voit tehdä myös erilaisen opetussuunnitelman.

  • Opetustarjonta-rekisterissä luodaan Opetushallituksen ohjeiden mukaiset koulutuksen osat.

  • Mallissamme Suomen kieli ja viestintätaidot opinnolle on täytetty Muiden arvosanojen aiheet -kenttään sen alla olevat osa-alueet (kuullun ymmärtäminen, puhuminen, luetun ymmärtäminen, kirjoittaminen).
  • Muiden arvosanojen aiheille on tehty oma kielitaidon taitotaso -asteikko ja siihen kuuluvat arvosanat (A1.1, A1.2, A1.3 jne). Asteikko valitaan kenttään Muiden arvosanojen asteikko Opetustarjonta-rekisterissä. Kuvassa aiheet on arvioitu opiskelijan kurssisuoritukseen.
  • Opetussuunnitelmat-rekisterissä tehdään opetussuunnitelma esim. nimellä "Kotoutumiskoulutus", johon lisätään koulutukseen kuuluvat opinnot. Opinnot lisätään opetussuunnitelmaan siinä järjestyksessä, jossa niiden tulee tulostua todistukseen.
  • "Kotoutumiskoulutus" voidaan lisätä esim. Valmentavat koulutukset -rekisteriin. Opiskelijarekisterissä on sinne viittaava linkkikenttä: Valmentava koulutus, johon valitaan koulutus opiskelijalle. Mallissa koulutuksen nimi on tulostettu tästä kentästä.

  • Opiskelijarekisterissä otetaan esiin kentät, joihin kirjataan työhön valmentautumiset (työelämäjaksot). Kentät löytyvät Valmentautumisen taulukosta. Nämä tulostuvat todistuksen alaosaan.

  Arviointi

  • Arviointi tapahtuu pääosin suoritettu-arvosanalla ja opintojen laajuus määritellään opiskelijakohtaisesti riippuen opiskelijan lähtötilanteesta.
  • Suomen kielen osa-alueiden arviointi tapahtuu kielitaidon taitotason arvosanoilla (A1.1, A1.2 jne).
  • Valinnaisten opintojen alle kuuluvat koulutuksen osat voidaan lisätä valmiiksi opetussuunnitelmaan tai niitä voidaan valita toisten opetussuunnitelmien tarjonnasta (Lisää muu suoritus tai Valitse opsin ulkopuolinen kurssi -toiminnoilla). Opetussuunnitelmaan voi myös laittaa valmiiksi kursseja esim. "Valinnainen 1, Valinnainen 2 jne." ja vaihtaa niiden nimen sen mukaan, mitä kukin opiskelija suorittaa.

  Tuloste

  Ylätunniste

  • Todistuksen ylätunnisteeseen organisaation nimi tulostetaan Koulun tiedot -rekisterin Ylläpitäjän nimi -kentästä.
  • Koulutuksen nimi tulostetaan todistukseen Opiskelijarekisterin Valmentava koulutus-kentästä, laajuus tulostuu opiskelijarekisterin Opintojen laajuus -kentästä, jos se on täytetty.
  • Vaihtoehtoisesti laajuuden voi tulostaa opintoviikkoina tai tunteina opiskelijalle kertyneistä suorituksista. Mallipohjassa koulutuksen nimen ja laajuuden tulostavassa solussa, kolmas solunsisältö tulostaa esim. tunnit funktiolla Laajuus.Kurssi.Laajuustyyppi (Primus, Tunnit). Tässä tapauksessa koulutuksen sisällöt on suunniteltu tunteina, ei opintoviikkoina.
  • Opiskelijan etu- ja sukunimi tulostuvat Opiskelijarekisterin vastaavista kentistä.
  • Syntymäaika tulostetaan vakiolla Syntymäaika henkilötunnuksesta.
  • Koulutuksen nimen yläpuolella olevaan lauseeseen on yhdistetty tekstiä ja tietoa. Oppilaitoksen nimi on kirjoitettu taivutusmuodossa Koulun tiedot -rekisterin kenttään Koulun nimi tulosteisiin.
  • "Opiskelija on koulutuksen päättyessä arvioitu seuraavasti:" on kirjoitettu pohjaan tekstinä.

  Suoritustaulukko

  • Suoritustaulukon ensimmäinen rivi tulostaa kurssin nimen, laajuuden ja arvosanan "suoritettu". Tulostuvina kurssityyppeinä ovat 1 pakollinen ja 2 otsikko. Laajuus tulostetaan joko opintoviikkoina tai tunteina sen mukaan kummalla koulutus on toteutettu.
  • Toinen-viides rivi tulostaa muiden arvosanojen aiheita, jos niitä on opinnolle kirjattu sekä näiden arvosanat (kielitaidon taitotaso).
  • Kuudes rivi tulostaa valinnaisten opintojen tiedot, kurssityyppinä 1 valinnainen.

  Alatunniste

  • Työelämäjakso on mallissamme kirjattu Opiskelijarekisterin kenttiin, jotka kuuluvat Valmentautumisen taulukkoon.
  • Yhtä hyvin ne voi kirjata johonkin memokenttään tai Lisätietoja todistukseen -kenttään yhdessä "Opiskelija on saanut ohjausta x ov." tiedon kanssa. Poista silloin valmentautumisen taulukosta tulostava solu mallipohjasta.
  • Mallipohjassa "Mahdolliset lisätiedot liitteessä 1" -kohta tulostuu, jos opiskelijalle on lisätty Primukseen liitetiedosto. Solun tulostusehtona on Liitteiden lukumäärä>0.

  Artikkeli on päivitetty 10.02.2016