Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Budjetin laskenta/seuranta -tuloste

  Katso kuva

  Oppisopimuskoulutuksen budjetoidut ja toteutuneet kustannukset nähdään samalla tulosteella Työpaikalla järjestettävä koulutus -rekisteristä opiskelijakohtaisesti.

  Ensimmäisen sivun ylätunnisteessa on otsikon lisäksi opiskelijan nimi, suoritettava tutkinto, oppisopimuskoulutuksen ajankohta sekä nykyinen päivämäärä.

  Viimeiselle sivulle alatunnisteeseen on rakennettu varsinainen taulukko, jotta on päästy hyödyntämään summa-funktio .

  Budjetoidut kustannukset

  Kustannukset on jaettu kolmeen osaan: koulutuksen menot, koulutuskorvaukset ja opintososiaaliset edut.

  Koulutuskorvaukset tulostuvat suoraan omasta taulukostaan.
  Koulutuksen menoille on tehty tulostusehto Tuotenimike->Tuoteryhmä->Nimi="Oppisopimuskoulutus" ja vastaavasti opintososiaalisten etujen tulostusehto on Tuotenimike->Tuoteryhmä->Nimi="Opintososiaaliset etuudet". Tulostusehdot on lisätty kaikkiin neljään sarakkeeseen(Nimi, kpl, á-hinta ja summa) sekä Summa yhteensä -sarakkeeseen.
  Muokkaa ehdot oman oppilaitoksenne tuoteryhmiä vastaavaksi.

  Toteutuneet kustannukset

  Kun halutaan seurata toteutuneita kustannuksia, edellyttää se Opiskelijat-rekisterin Maksuaikataulukon käyttöä laskutuksen ja maksatuksen muodossa. Toteutuneet kustannukset tulostuvat siis Laskutus-rekisterin Veroton hinta-kentästä.

  Maksatus

  Opiskelija hakee opintososiaaliset edut Wilman kautta ja tiedot siirtyvät Maksuaikataulukkoon ja maksatuksen kautta Laskutus-rekisteriin.

  Koulutukseen sisältyvät maksutiedot, jotka laskutetaan oppilaitoksilta, kirjataan toteuman mukaisesti Maksuaikataulukkoon. Lisäksi pitää täydentää Opintojen maksutiedot-taulukko. Laskut muodostetaan Laskutus->Yleinen-toiminnolla.
  Esimerkki toiminnosta löytyy ohjeen Maksuaikataulukon käyttö laskutuksessa kohdasta Laskut maksajayrityksittäin esimerkki 2.

  Koulutuskorvausten maksatustiedot tuodaan joko PrimusQueryllä Maksuaikataulukkoon Työpaikalla järjestettävä koulutus-rekisteristä tai kirjataan manuaalisesti sitä mukaa kun niitä maksetaan.
  Koulutuskorvausten maksatukseen käytetään toimintoa Laskutus->Koulutuskorvausten maksatus(oppisopimus).

  Maksatukseen/Laskutukseen liittyvät ohjeet löydät aihealueittain:

  Laskutus

  Kun maksut siirretään laskutuksen kautta Laskutus-rekisteriin, muodostuu jokaisesta maksusta oma rivinsä Opiskelijat-rekisterin Laskutus-kenttään. Kentän näkymäksi voidaan kenttäeditorin kautta laittaa esim. Laskutyypin nimi, hinta ja eräpäivä, jolloin siitä näkee heti, mitä kustannuksia opiskelijasta on jo muodostunut.


  Artikkeli on päivitetty 21.08.2018

  Aiheeseen liittyen: