Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Malleja ehtojen ja tarkastussääntöjen tekemiseen


  Mallilomakkeessa on rajattu tiettyjen kenttien näkymistä tai muokkausoikeutta, valikkojen sisältöä eli mitä vaihtoehtoja käyttäjä pystyy valitsemaan, sekä koko lomakkeen näkymistä. Lataa itsellesi mallilomake ohjeen lopusta, jolla voit testailla kenttien ehtoja ja lomakkeen tallennussääntöjä.

  Lomake Primukseen

  • Tallenna "Ehtojen testausta.lom" -tiedosto omalle koneellesi.
  • Avaa Primus ja Lomake-editori. Valitse yläpalkista Lomakkeen muokkaus / Tuo lomake.
  • Lomakkeen tietokantana on opiskelijarekisteri, joten testaa sitä opiskelijatunnuksella.
  • Merkkaa käyttämäsi testitunnus lomakkeen yläosaan, kenttään Wilman käyttäjätunnus (testaus). Näin lomake ei näy varsinaisilla opiskelijoilla eikä kukaan pääse muuttelemaan tietojaan.

  Lomakkeen kentille voi antaa erikseen luku- ja kirjoitusoikeudet, oppilaitoksen kirjoittamille ohjeille, Primuksesta tulostuvalle tiedolle ja linkeille taas voi antaa pelkät lukuoikeudet. Lukuoikeudet annetaan Tiedon näkyminen Wilmassa -kohdassa ja kirjoitusoikeudet Tiedon muuttaminen Wilmassa -kohdassa.

  Osio 1 Kenttien, ohjeiden, linkkien ym. näkemisoikeus

  Tässä osiossa on malleja lukuoikeuksien antamiseen:

  • Kenttä "Sukunimi" näkyy vain 9. luokkalaisilla
  • Kenttä "Etunimet" näkyy vain Antiloilla
  • Kenttä "Kutsumanimi" näkyy vain helmi-maaliskuussa 2017
  • Kenttä "Opetussuunnitelma" ei näy A-englannin lukijoilla
  • Linkki "www.visma.fi" näkyy vain niillä, joilla on suorituksia eli arvosanalukumäärä on suurempi kuin 0.

  Lomakepohjassa kentän viereen on lisätty myös tekstikenttä, johon on kirjattu selite siitä, kenelle kenttä on näkyvissä.
  Ehdot on annettu vain kentille, ehtojen selitteet näkyvät aina kaikille. Yhtä hyvin selitteelle voisi antaa saman ehdon kuin kentälle, jolloin selite näkyy vain silloin, kun kenttäkin näkyy.

  Osio 2 Tietojen muuttamisoikeus

  Tässä osiossa on malleja muutosoikeuksien antamiseen.

  • "Matkapuhelinnumero"-kohta näkyy vain A-luokkalaisilla eli luokkien 7A, 8A jne. oppilailla. Numeroa voivat muuttaa vain ne, joilla on täyttämättä sekä matkapuhelinnumero että kotipuhelinnumero.
  • "Sähköpostiosoite"-kohta näkyy kaikilla. Osoitetta voivat muuttaa vain ne, joilla on yksilöllistetty opetussuunnitelma.
  • "Lisätietoja" kohta näkyy kaikilla, mutta sitä voivat muokata vain tytöt. Pojilla lisätietokenttään kirjoitettu teksti näkyy sellaisenaan, tytöillä samassa kohdassa näkyy tekstikenttä, johon voi itse kirjoittaa tekstiä ja muokata aiempia kirjoituksia.

  Jos kukaan ei saa muuttaa jonkin kentän tietoa Wilman kautta, laita täppä kohtaan Kielletty.

  Osio 3 Koko osion piilottaminen tietyiltä oppilailta

  • Osio näkyy, jos oppilaan äidinkieli on suomi.

  Osioon tulostuu Primuksesta tieto "Testaat tätä lomaketta oppilaalla xxx. Oppilas on xxx luokalla ja hän on xxx (sukupuoli). Wilma-tunnuksesi vanhenee xxx" Rastien paikalle tulostuu tietoa opiskelijarekisterin kentistä: oppilaan nimi, luokka, sukupuoli ja Wilman käyttäjätunnuksen päättymispäivä. Lisäksi tulostuu muutamia päivämäärätietoja ja ainevalintoja, joiden tietoja käytetään myöhemmin lomakkeen tarkistussäännöissä.

  Osio 3 Muutosesto kerralla osion kaikkiin kenttiin

  Tässä osiossa minkään kentän tietoja ei voi muuttaa. Voit estää kerralla kaikkien tähän osioon kuuluvien kenttien muuttamisen. Klikkaa osion kynän kuvaa ja merkkaa Tiedon muuttaminen Wilmassa -kohtaan Kielletty.

  Osio 4 Valikkojen vaihtoehtojen rajaaminen

  Oletuksena valikosta voi valita minkä tahansa vaihtoehdon. Usein on kuitenkin tarpeen estää tiettyjen vaihtoehtojen näkyminen. Rajaus tehdään Valintalistan sisältö -kohdassa. Kenttä-kohta on linkki siihen rekisteriin, josta valikon vaihtoehdot tulevat. Tästä rekisteristä valitaan joku kenttä, minkä perusteella rajaus tehdään. Ehto-kohtaan merkitään sallitut vaihtoehdot.

  • "Luokka"-valikossa ei näytetä 7. luokkia
  • "Kotikunta"-valikossa näytetään vain Mallilan seutuun kuuluvia kuntia. Mallilan seutuun kuuluvat kunnat, joiden kuntakoodi alkaa 06:lla: 060, 061, 062 jne.
  • "A1-kieli" -valikossa näytetään vain ne kielet, joita tässä koulussa opetetaan. Rajaus tehdään Kielet-rekisterin Rajauskoodi-kentän avulla. Opetettaville kielille on merkitty rajauskoodiksi "yleinen". Ehdoksi valitaan "vakio" ja riville kirjoitetaan "yleiset".
  • "Koulutoive" -kohdassa näytetään kunnan kouluista vain ne, joihin tämä oppilas (koulutulokas) voidaan ilmoittaa. Kenttänä on opiskelijarekisterin Koulutulokkaan ilmoittautumistieto ja sen vaihtoehdot tulevat Peruskouluun ilmoittautuminen -rekisteristä. Rajaus tehdään oppilaaksiottoalueen perusteella: Mallilan alakoulun voivat valita vain ne, jotka asuvat Mallilan alakoulun oppilaaksiottoalueella. Valikon vaihtoehdot rajataan siten, että verrataan Peruskouluun ilmoittautuminen -rekisterin koulujen/linjojen Oppilaaksiottoaluetta oppilaan omaan (osoitteeseen perustuvaan) oppilaaksiottoalueeseen.

  Koko lomaketta koskevat ehdot


  Lomakkeen näkyminen

  • Lomake näkyy vain 31.05.2017 asti
  • Lomake näkyy vain niillä, joiden oppivelvollisuus on alkanut ennen vuotta 2017.

  Lisää koko lomaketta koskevia esimerkkejä löydät tämän ohjeen lopusta Lomakkeen näkyminen ja kenttien valintalistan sisältö -linkistä.

  Tallennuksen estäminen

  Wilma ei anna tallentaa lomaketta niin kauan, kun jokin alla olevista kohdista on väärin tai tieto puuttuu:

  • Jos Suomeen muuttopäivä on täytetty, pitää täyttää myös kuntaan muuttopäivä.
  • Jokaiselle oppilaalle on täytettävä kouluuntulopäivä ja luokka.
  • On valittava joko tekninen tai tekstiilityö.
  • On valittava joku A1-kieli.

  Pääset näkemään ja muokkaamaan ehtoa, kun klikkaat sen selitystä Lomakkeen tarkistussäännöt -ruudussa.

  LiiteKoko
  Ehtojen testausta.lom2.81 Kt