Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Ansökan till morgon- och eftermiddagsverksamhet, profil (lärare, personal)

  Se bild

  Med hjälp av blanketten i den här instruktionen kan lärare och personal se vårdnadshavarnas ansökningar om morgon- och eftermiddagsverksamhet för sina barn.

  Läs in blanketten i Primus

  Spara lom-filen som finns uppe på den här sidan på din egen dator. Öppna Primus Blanketteditor och klicka på Bearbeta blanketten / Läs in blankett.

  Blankettens databas

  • Blankettens databas: Ansökningar och beslut
  • Blankettens typ: Profil
  • Används i Wilmas anslutningar: lärare, personal
  • Användargrupp i Wilma: -
  • Wilmas användarnamn (testning): fyll i t.ex. en testlärares Wilma-användarnamn

  På blankettens flik Villkor och kontrollregler finns ett synlighetsvillkor som gör att profilblanketten syns endast om ansökan gäller morgon- och eftermiddagsverksamhet. Villkoret hänvisar till morgon- och eftermiddagsverksamhetens kod som finns i fältet Förklaring på svenska i registret Ansökningskoder. Om ni använder en annan formulering än den som används på blanketten bör ni ändra blankettens formulering så att det stämmer överens med er.

  Du kan också ändra blankettens fält, texter och instruktioner som du vill. Innan du börjar använda blanketten kan det vara bra att testa den med ett testanvändarnamn i Wilma. Då blanketten är klar ska du tömma fältet Wilmas användarnamn (testning) och kryssa i Syns i Wilma. Efter det syns blanketten för alla de som har samma användargrupp som blanketten.

  Användarrättigheter

  En profilblankett behöver ingen användargrupp utan den syns automatiskt för alla lärare/all personal.

  Blankettens uppbyggnad

  I Blanketteditorn kan du ändra instruktionerna som finns på blanketten så att de passar förfarandet vid er skola.

  Skillnaden mellan ansökningsblanketten och profilblanketten är att det i början av profilsidan finns fält som har att göra med ansökans skede. Fälten Handläggs, Handläggningsdatum och Handläggare visar när ärendet handläggs och vem som handlägger det.

  I slutet av blanketten finns uppgifter som har att göra med själva beslutet. Då ett beslut har tagits syns det på profilblanketten. För beslutet finns det två olika fält, beroende på om kansliet eller skolan har handlagt ärendet. Den del som visar beslutet har ett skilt synlighetsvillkor:

  Beslut (skola)-> Beslutskod<>"" ELLER Beslut (kansliet)-> Beslutskod<>"".

  Villkoret innebär att beslutsdelen visas endast då kansliet eller skolan har tagit ett beslut. Om ärendet ännu är under behandling visas endast uppgifterna om själva ansökan.


  Artikeln har updaterats 03.09.2013