Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Arviointikirjojen muodostaminen Kurre 7:ssa

  Tämä ohje soveltuu kouluille, jotka muodostavat ryhmille erilliset arviointikirjat joka jaksolle (esim. lukiot). Jos taas käytössä on sama arviointikirja koko lukuvuoden, muodosta arviointikirjat tämän ohjeen mukaan.


  Kun ryhmäjako on tehty, voidaan ryhmien tiedot siirtää Kurresta Primuksen arviointirekisteriin. Arviointirekisterissä ryhmät näkyvät valmiina arviointipäiväkirjoina, joihin opettaja täyttää vain arvosanat, poissaolot ja muut mahdolliset arvioinnin lisätiedot. Arviointikirjat ja ryhmät näkyvät samantien myös Wilmassa. Arviointikirjat muodostetaan Kurren perustietoikkunan Ryhmät-välilehdellä.

  Arviointikirjat voidaan muodostaa heti, kun ryhmät ovat valmiina. Arviointikirjat tulee olla tehtynä siinä vaiheessa, kun:

  • opettajat haluavat nähdä ryhmänsä Wilmassa
  • opiskelijat ryhtyvät merkitsemään kurssitarjotinvalintojaan
  • syötetään poissaolomerkintöjä
  • syötetään arvosanoja

  Ennen uusien arviointikirjojen luomista voi arkistoida aiemman jakson/lukukauden arviointikirjat Primuksen Arviointi-rekisterissä. Arkistoituja arviointikirjoja ei näytetä Wilmassa.

  Arviointikirjojen muodostaminen

  Avaa perustietoikkunan Ryhmät-välilehti. Jos haluat tehdä vain tietyn jakson arviointikirjat, järjestä ryhmät jaksottain klikkamalla Jaksoissa- tai Päättyy jaksossa -sarakkeen otsaketta. Maalaa haluamasi ryhmät tai poimi ne Ctrl-näppäin pohjassa.

  Klikkaa jotain maalaamaasi ryhmää hiiren kakkospainikkeella ja valitse ponnahdusvalikosta Muodosta arviointikirjat. Toinen vaihtoehto on valita ylävalikosta Tiedonsiirrot / Siirrä Primukseen / Arviointikirjat.

  Jos haluat tehdä arviointikirjat kerralla kaikista Kurren ryhmistä, ei ryhmiä tarvitse maalata. Valitse tiedonsiirtoruudussa kohta Kaikista ryhmistä.

  Katso myös:

  Jo tehtyjen arviointikirjojen päivitys

  Arviointikirjoja tehdessään Kurre tarkistaa, löytyykö vastaavia arviointikirjoja jo ennestään Primuksesta. Siirtotapa valitaan sen mukaan, halutaanko täydentää arviointirekisterissä jo olevia tietoja, tehdä vain uusia arviointikirjoja vai päivittää olemassa olevat arviointikirjat. Päivitys päivittää vain arviointikirjan kenttien tiedot (jaksopäivämäärät, opettajan ym.), ei arviointitaulukkoon tehtyjä merkintöjä (arvosanoja, poissaoloja ym.)

  Hyvin harvoin on tarpeen päivittää kerralla kaikkia arviointikirjoja. Yleensä riittää, että päivitetään muuttuneet tiedot. Rajaa ennen päivitystä ruudulle ne ryhmät, joiden opiskelija-, opettaja- tai muut tiedot ovat muuttuneet tai poimi nämä Ctrl-näppäin pohjassa.

  • Jos opettaja NN jäi eläkkeelle ja ryhmien opettajaksi vaihdettiin KK, järjestä tiedot Opettaja-sarakkeen mukaan, maalaa kaikki opettaja KK:n ryhmät ja päivitä vain ne.
  • Jos opiskelija HH tuli uutena kesken lukuvuoden, rajaa ruudulle vain ne ryhmät, joissa hän on mukana: rajaa Opiskelijat-sarakkeen mukaan ja kirjoita Näytä-kenttään opiskelijan sukunimi ja etunimi. Päivitä vain ruudulle jääneet ryhmät.
  • Jos 3. jakson aikataulut muuttuivat, rajaa tiedot Jaksoissa-sarakkeen mukaan, maalaa vain 3. jakson ryhmät ja päivitä ne.


  Luettelo siirtyvistä ryhmistä

  Jos Primuksesta ei löydy Kurren tietoja vastaavia kursseja, opettajia tai opiskelijoita, antaa Kurre listan tuntemattomista tiedoista. Tarkista ja yhtenäistä tiedot joko täydentämällä arviointikirjaan oikea kurssi/opettaja/opiskelijat tai korjaamalla Kurren tiedot Primuksen mukaiseksi.

  Kun virhelista suljetaan, Kurre kysyy muodostetaanko arviointikirjat virheistä huolimatta. Jos tähän vastataan myöntävästi, ilmestyvät arviointikirjat saman tien Primuksen arviointirekisteriin ja Wilmaan. Arviointikirjoista puuttuvat ne tiedot, joita ei tunnistettu. Jos jotain opettajaa ei tunnistettu, jää opettajan nimi pois arviointikirjasta eikä arviointikirja näy opettajalla sen enempää Primuksessa kuin Wilmassakaan.

  Kurre esittää vielä listan muodostetuista arviointikirjoista. Listassa kerrotaan ryhmän tiedot sekä onko arviointikirja uusi vai päivitettiinkö vain jo olemassa olevia tietoja.

  Arviointikirjat opiskelijaluetteloineen voi tulostaa Primuksen arviointirekisterin kautta valmiilla tulosteilla, tai Kurren tulosteilla Kurssipäiväkirjat ja Opetusryhmät. Nämä löytyvät mm. perustietoikkunan Tulosteet-valikosta, kun Ryhmät-välilehti on aktiivisena.

  Ryhmien jako arviointikirjojen teon jälkeen

  Jos ryhmä jaetaan kahtia sen jälkeen, kun arviointikirjat on jo tehty, tulee ryhmänpuolikkaille tehdä omat arviointikirjat.

  Jos ryhmästä irrotetaan muutama opiskelija, osaa Kurre tietyissä tapauksissa päätellä pienryhmälle oikean arviointikirjan. Arviointikirja tunnistetaan, jos

  • pienryhmän kaikki opiskelijat ovat mukana alkuperäisessä arviointikirjassa ja
  • alkuperäisessä arviointikirjassa on vähintään yhtä monta opiskelijaa kuin pienryhmässä ja
  • pienryhmä on sijoitettu samaan ajankohtaan alkuperäisen koko ryhmän kanssa.

  Opettajatiedot

  Jos ryhmällä on monta opettajaa, tulee arviointikirjan Opettaja-kenttään se opettaja, jolla on eniten tunteja. Muut opettajat tulevat Muut opettajat -kenttään. Jos opettajilla on yhtä paljon tunteja, tulee Opettaja-kenttään Kurssit-välilehdelle merkitty oletusopettaja. Wilmassa ryhmän kaikilla opettajilla on samanlaiset oikeudet riippumatta siitä, onko opettajan nimi Opettajat- vai Muut opettajat -kentässä: kaikki pääsevät arvioimaan ja näkevät ryhmän omalla Ryhmät-sivullaan.

  Kurren versiosta 7.17 lähtien voi määrittää Perustiedot-ikkunan Ryhmät-välilehdellä Vastuuopettajan (oma sarake), vaikka hän ei opettaisikaan ryhmää eniten. Jos ryhmälle on valittu vastuuopettaja, hänen nimensä siirtyy arviointikirjojen siirrossa Opettaja-kenttään ja muut opettajat siirtyvät Muut opettajat -kenttään. Jos vastuuopettajaa ei ole laitettu Kurressa, eniten opettava opettaja siirtyy Opettaja-kenttään.

  Kurssityypin päivittäminen

  Jos opetusryhmän kurssityyppiä on vaihdettu Kurressa, ja muutoksen halutaan heijastuvan myös ryhmän opiskelijoiden suorituksiin, valitaan jompi kumpi Päivitä-vaihtoehdoista.

  • Päivitä aina -vaihtoehdossa kurssityyppi päivitetään ryhmän kaikille opiskelijoille.
  • Päivitä, jos ei opiskelijakohtaisia muutoksia -vaihtoehdossa kurssityyppi päivitys ohittaa ns. hops-opiskelijat, eli ne, joille kurssityypiksi on jo vaihdettu jokin muu kuin Kurssit-rekisterin tai opetussuunnitelman mukainen tyyppi.

  Kurssityypin päivittämistä käytetään lähinnä aikuiskoulutuksessa.

  Arviointikirjat opettajan muista tehtävistä (lähinnä ammatillinen koulutus)

  Paitsi varsinaisista opetusryhmistä, voi arviointikirjat tehdä myös opettajalle lisätyistä muista tehtävistä. Tällöin arviointikirjat tallentuvat Primukseen ilman opiskelijoita ja kurssi-tietoa. Arviointikirjojen tyypiksi tulee "Kurre 7 muu tehtävä". Muista tehtävistä tehdään arviointikirjat silloin, jos on tarvetta täyttää niille tuntipäiväkirjaa Wilmassa. Tarkemmat ohjeet löytyvät muiden tehtävien ohjeesta.


  Avainsanat: Arviointikirjojen muodostaminen, siirtotapa, Kurresta, 2309