Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Työssäoppimisen suunnitelma ja arviointi, Työssäoppiminen-rekisterissä

  Katso kuva

  Tämä on ammatillisten oppilaitosten työssäoppimisen suunnitelman ja arvioinnin lomake. Lomaketta voidaan käyttää yhdessä työssäoppimispaikassa. Mikäli opiskelija suorittaa työssäoppimisen useammassa työpaikassa, tulee jokaiseen paikkaan tulostaa oma lomake.

  Tallenna Tiedostot-otsikon alla oleva tulostetiedosto omalle koneellesi.

  Tulostepohja otetaan käyttöön Primus W4 -ohjelman Työssäoppiminen-rekisterissä tulostuseditorin Toiminnot / Kopioi tiedostosta -toiminnolla.

  Lomakkeen tiedot


  Tässä osassa ohjetta käydään läpi työssäoppimisen suunnitelmaan ja arviointiin tulostettavat tiedot.

  Henkilötiedot

  Yläotsikossa on teksti Työssäoppimisen suunnitelma ja arviointi. Työssäoppiminen kuvataan seuraavilla kentillä: työnantaja, opiskelija, oppilaitos, ryhmä ja työssäoppimisjakso. Työnantajan tiedot tulostetaan Työssäoppimispaikka-kentästä, joka on linkki Harjoittelu- ja työssäoppimispaikat -rekisteriin. Opiskelijan nimi- ja ryhmätiedot tulostuvat Opiskelija-kentän kautta, joka on linkki Opiskelijarekisteriin.

  Oppilaitoksen nimi tulostuu Koulun tiedot -rekisteristä. Työssäoppimisjakson tietojen tulostamiseen käytetään Työssäoppiminen-rekisterin kenttiä Työssäoppiminen alkaa ja Työssäoppiminen päättyy.

  Tutkinnon osat /toimintokokonaisuudet ja tavoitteet

  Tutkinnon osien tiedot tulostuvat Kurssi-kentästä. Kyseisen kentän valintalistana on Kurssit-rekisterin sisältö.

  Tulosteeseen tulostuu myös Tavoite -kenttä, johon voidaan käsin täyttää asetettu tavoite.

  Lomakkeessa on lisäksi kohdat, joihin opiskelija, työpaikkaohjaaja ja opettaja voivat merkitä arviointinsa asetettuun tavoitteseen.

  Mielipide
  Mielipideosion täyttävät työpaikkaohjaaja ja opiskelija käsin.


  Artikkeli on päivitetty 21.04.2011