Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Lomakkeen asetukset

  Primuksen lomake-editorilla luodaan ja muokataan Wilmassa näkyviä sähköisiä lomakkeita. Kunkin lomakkeen metatiedot kirjataan Lomake-editorin yläosan kenttiin. Näitä tietoja ovat esim.

  • lomakkeen nimi
  • rekisteri, jonka tietoja lomakkeella esitetään/muokataan
  • Wilman liittymä (esim. opettajaliittymä) ja käyttöoikeudet
  • muutoksiin ja arkistointiin liittyvät tiedot.

  Pakolliset ja suositeltavat kentät

  • Lomakkeen nimi: Nimi, jolla lomake näkyy Wilmassa.
  • Lomakkeen selite: Kenttään voi kirjoittaa tarkemman selityksen lomakkeen käyttöön liittyen. Näkyy vain Primuksessa.
  • Lomakkeen tietokanta: Rekisteri, jonka kenttiä lomakkeessa tarvitaan. Tietokanta kannattaa valita heti, sillä se määrittää, mitä kenttiä lomakkeelle voi tuoda.
  • Lomakkeen tyyppi: profiililomake = tietojen esittäminen (ei muokkausta), omat tiedot = henkilö voi muokata omia tietojaan, rekisterin tiedot = voi muokata toisen henkilön tai resurssin tietoja, hakukentät = Wilma-sivujen hakukenttämääritykset
  • Käytössä Wilman liittymissä: Rastitaan esim. opettajat, jos kyse on opettajien nähtäväksi tai täytettäväksi tarkoitetusta lomakkeesta.
  • Näkyy Wilmassa: Rastitaan, kun lomake saa näkyä Wilmassa.
  • Koulu: Koulut, joilla lomake näkyy Wilmassa ja Primuksessa.

  Muut kentät

  • Käyttäjäryhmä Wilmassa: tarvitaan aina rekisterin tiedot -tyyppiselle lomakkeelle; voi käyttää myös muilla tyypeillä. Rajaa, ketkä liittymän (esim. opettajaliittymän) käyttäjistä näkevät lomakkeen Wilmassa.
  • Lomake näkyy myös aineenopettajalle: Koskee vain opiskelijarekisterin lomakkeita. Aineenopettaja = opiskelija on mukana opettajan aktiivisessa arviointikirjassa. Ilman rastia lomake näkyy ainoastaan luokanvalvojalle tai käyttäjälle, jolle on Opettajat- tai Henkilökunta-rekisterissä annettu Oikeus nähdä kaikki opiskelijan tiedot Wilmassa tai käyttäjäryhmä, jossa Opettaja saa nähdä kaikki opiskelijakortit.
  • Wilman käyttäjätunnus (testaus): Käytetään lomakkeen luonti- ja testausvaiheessa. Tyhjätään, kun lomake julkaistaan. Kenttään täytetään se Wilman käyttäjätunnus, jolla lomaketta testataan. Kukaan muu ei näe lomaketta Wilmassa.
  • Uuden rekisterikortin luominen sallittu: Rastitaan, jos lomakkeella saa tehdä uusia rekisterikortteja siihen rekisteriin, joka on valittu lomakkeen tietokannaksi. Voi rastia vain rekisterin tiedot -tyyppisille lomakkeille.
  • Tallennusilmoitus: Kenttään voi kirjoittaa oman tallennusilmoituksen, joka näytetään käyttäjälle Wilmassa lomakkeen tallennuksen jälkeen. Jos kentän jättää tyhjäksi, näytetään oletusilmoitus "Tiedot on nyt tallennettu".
  • Lomakkeen kieli: Täytetään, jos halutaan lomakkeen näkyvän vain tietyn kirjautumiskielen valinneille. Englanninkielistä Wilmaa käyttävä näkee Wilmassa vain ne lomakkeet, joissa Lomakkeen kieli on englanti tai tyhjä.