Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Registrens innehåll

   

  Lärarens examen

  ExamenExamensförkortning
  agrologagrol.
  agronomagron.
  agronomie- och forstdoktorAFD
  agronomie och forstkandidatAFK
  agronomie och forstlicentiatAFL
  agronomie- och forstmagisterAFM
  annan examenannan
  arkitektark.
  Bachelor of Arts (lägre)B.A.
  Bachelor of ScienceB.Sc
  barnträdgårdslärareBTL
  byggmästarebgm.
  diplomarkitektdipl.ark.
  diplomekonomDE
  diplomingenjörDI
  diplomorganistDO
  diplomtranslatordipl.transl.
  doktor i danskonstdanskonstdr
  doktor i ekonomiska vetenskaperEVD
  doktor i gymnastik- och idrottsvetenskaperGID
  doktor i hälsovetenskaperHvD
  doktor i hälsovårdHVD
  doktor i livsmedelsvetenskaperLVD
  doktor i samhällsvetenskaperSVD
  doktor i teaterkonstTKD
  ekonomekon.
  ekonomie doktorED
  ekonomie kandidatEK
  ekonomie licentiatEL
  ekonomie magisterEM
  farmaceutfarm.
  farmacie doktorFaD
  farmacie kandidatFaK
  farmacie licentiatFaL
  farmacie magisterFaM
  filosofie doktorFD
  filosofie kandidatFK
  filosofie licentiatFL
  filosofie magisterFM
  folkskollärare
  forstmästareFtM
  förvaltningsdoktorFöD
  förvaltningskandidatFöK
  förvaltningslicentiatFöL
  förvaltningsmagisterFöM
  grundskollärareGSL
  gymnastiklärareGL
  handarbetslärareHaL
  ingenjöring.
  juris doktorJD
  juris kandidatJK
  juris licentiatJL
  kandidat i danskonstdanskonstkand.
  kandidat i ekonomiska vetenskaperEVK
  kandidat i fysisk fostranFyK
  kandidat i förvaltningslära
  kandidat i gymnastik- och idrottsvetenskaperGIK
  kandidat i humanistiska vetenskaperHuK
  kandidat i hälsovetenskaperHvK
  kandidat i hälsovårdHVK
  kandidat i livsmedelsvetenskaperLVK
  kandidat i naturvetenskaperNaK
  kandidat i samhällsvetenskaperSVK
  kandidat i teaterkonstTKK
  konstdoktorKoD
  konstkandidatKoK
  konstmagisterKoM
  lantmäteriingenjörLI
  licentiat i danskonstdanskonstlic.
  licentiat i ekonomiska vetenskaperEVL
  licentiat i gymnastik- och idrottsvetenskaperGIL
  licentiat i hälsovetenskaperHvL
  licentiat i hälsovårdHVL
  licentiat i livsmedelsvetenskaperLVL
  licentiat i samhällsvetenskaperSVL
  licentiat i teaterkonstTKL
  lärare i hemindustri
  lärare i huslig ekonomi
  lärare i huslig ekonomi och textilslöjd
  lärare i sjukvårdSVL
  lärare i trädgårdsskötselTRL
  magister i danskonstdanskonstmag.
  magister i ekonomiska vetenskaperEVM
  magister i gymnastik- och idrottsvetenskaperGIM
  magister i hälsovetenskaperHvM
  magister i livsmedelsvetenskaperLVM
  magister i samhällsvetenskaperSVM
  magister i teaterkonstTKM
  Master of Arts (högre)M.A.
  Master of Business AdministrationM.B.A.
  Master of Science (högre)M.Sc.
  merkonommerkon.
  musikdoktorMuD
  musikkandidatMuK
  musiklicentiatMuL
  musiklärareML
  musikmagisterMuM
  pedagogie doktorPeD
  pedagogie kandidatPeK
  pedagogie licentiatPeL
  pedagogie magisterPeM
  politices doktorPD
  politices kandidatPK
  politices licentiatPL
  politices magisterPM
  psykologie doktorPsD
  psykologie kandidatPsK
  psykologie licentiatPsL
  psykologie magisterPsM
  skogsbruksingenjörSI
  specialbarnträdgårdslärare
  speciallärareSPL
  studiehandledareSHL
  teckningslärare
  teknikertekn.
  teknologie doktorTKD
  teologie doktorTD
  teologie kandidatTK
  teologie licentiatTL
  teologie magisterTM
  ämneslärare i engelska (grundskola)ELG
  övergånsstadgandeögs

  Tjänstekoder

  FörklaringKod
  Rektor, grundundervisning01
  Rektor, gymnasieutbildning för unga03
  Rektor, gymnasieutbildning för vuxna05
  Klasslärare08
  Specialklasslärare, ESY09
  Specialklasslärare, EMU10
  Specialklasslärare, EHA1 - EHA211
  Specialklasslärare, EKU12
  Specialklasslärare, EVY, MBD14
  Specialklasslärare, EDY15
  Specialklasslärare, EAU16
  Specialklasslärare, liten klass17
  Speciallärare18
  Grundundervisningens lektor20
  Gymnasiets lektor24
  Gemensam lektor för grundundervisningen och gymnasiet25
  Gemensam lektor för gymnasiet och grundundervisningen26
  Huvudsaklig timlärare i grundundervisningen (enl. huvudskola)27
  Huvudsaklig timlärare i gymnasiet (enl. huvudskola)28
  Bisysslande timlärare i grundundervisningen32
  Bisysslande timlärare i gymnasiet33

  Lärarens uppgifter

  FörklaringKod
  Handledning av modersmålets övningarAH
  Skötsel av AV-hjälpmedelAV
  Ospecificerade övriga uppgifterAX
  Förberedelse av demonstrationerDE
  Skötsel av bibliotekKI
  Skötsel av samlingarKL
  Ledning av klubbarbeteKR
  Övervakning av elever som väntar på skolskjutsKY
  Tillägg för årskurslöshet på grundstadietLK
  Tillägg för årskurslöshet i gymnasietLL
  GymnasieresursLR
  Klassföreståndarens timme/uppgifterLV
  Ordnande av musikframträdandenMH
  Ledning av verksamhet för grundskoleelever som bor på elevhemOA
  Försöksskola som godkänts av undervisningsministernOK
  Handledning av lärareOO
  Studiehandledningens övriga timmar än klasstimmarOU
  Handledning av elevkårOX
  Handledning av gruppRO
  Övervakning av försöksköket i grundskolanRV
  Skötsel av konstfostran i gymnasietTH
  Skötsel och övervakning av adb-utrustningTI
  StödundervisningTO

  Undervisningsskyldighetens nedsättningar

  Förklaring
  Annan nedsättning (skilt beslut)
  Klassnedsättning för ämneslärare (1-6)
  Nedsättning för ambulerande lärare
  Nedsättning för biträdande rektor
  Nedsättning för CAS-handledare
  Nedsättning för IB-kordinator
  Nedsättning för sammansatt klass
  Nedsättning för skilda verksamhetsställen
  Nedsättning för skolföreståndare

  Lärarens vitsord

  FörklaringNummer
  l / minst 55 sv1
  cl / minst 35 sv2
  a / minst 15 sv3
  specialiseringsstudier4

  Anställningsförhållandets karaktär

  FörklaringKod
  Ordinarie1
  Interimistisk2
  Vikarie3
  Tidbestämd4

  Årsförhöjningstillägg

  (avträtt, använd registret Årsbundna tillägg)
   

  Förklaring
  10-mvk 4%
  10-mvk 6%
  15-mvk 4%
  15-mvk 5%
  15-mvk 6%
  20-mvk 10%
  20-mvk 6%
  5-mvk 4%

  Grunder för inkompetens

  FörklaringKod
  Examen som krävs för lärarens uppgift saknas1
  Övriga studier som krävs för uppgiften saknas2
  Lärarens pedagogiska studier saknas3
  De flerområdesstudier som krävs av klassläraren i de ämnnen som undervisas saknas4
  Godkänt intyg över kunskap i läroanstaltens undervisningsspråk saknas5
  Tillräckligt vitsord från något ämne som undervisas saknas6

  Krav

  FörklaringKod
  Nybörjarundervisning 0,042171
  Skolföreståndaruppgifter 0,14 - 0,502174
  Specialundervisning i en klass eller skola för hörselskadade 0,042175
  Gymnasiets biträdande rektorns uppgifter 0,04 - 0,162173
  Grundundervisningens biträdande föreståndarens uppgifter 0,04 - 0,32 (biträdande rektor)2172
  Kombinationstillägg 0,04 (grundundervisning, gymnasium, vuxengymnasium)2176

  Tillägg som inte inverkar på övertimarvodet

  FörklaringKod
  Individuellt lönetillägg2635
  Utveckling av IB-undervisningen2431
  Illägg för IB-undervisning2433
  Kommun-/skolspecifikt separatarvode2431
  Tilläggsarvode för konst- och färdighetsämnen2432
  Doktortillägg (gymnasium) 0,032178