Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Yo-arvosanalukumäärät aineittain

  Katso kuva

  Tulosteeseen tulostetaan lista ylioppilaskirjoituksiin osallistuneista oppilaista sekä yhteenveto ylioppilaskirjoitusten arvosanojen aineittaisista lukumääristä.

  Tallenna Tiedostot-otsikon alla oleva tulostetiedosto omalle koneellesi.

  Tulostepohja otetaan käyttöön Opiskelijarekisterin tulostuseditorissa valitsemalla Toiminnot / Kopioi tiedostosta.

  Tulosteen tiedot


  Tulosteen avulla saadaan aineittainen taulukko yo-kirjoitusten arvosanoista sekä lista kirjoituksiin osallistuneista. Tulosteen esihaku ottaaa mukaan ne opiskelijat, jotka kirjoittavat Primuksen Koulun tiedot -rekisterin Yo-kirjoitusten suoritusaika -kentässä mainittuna aikana (esim. kevät 2013) ja joilla on arvosanoja tältä kirjoituskerralta. Esihaku on määritelty tulosteen ominaisuuksiin (Asetukset / Tulosteen ominaisuudet...) haulla Suoritusaika=Koulun tiedot->Yo-kirjoitusten suoritusaika JA Arvosana->Arvosana<>"".

  Luetteloon tulostuu opiskelijan nimi, luokka ja yo-tutkinnon suorittamisen aloitusaika.

  Alatunnisteeseen tulostuu kirjoittavien opiskelijoiden kokonaismäärä sekä arvosanojen lukumäärät aineittain ja oppimäärittäin.


  Alatunnisteessa rivit ovat ylioppilaskirjoitusten ainekoodeja ja sarakkeet arvosanoja. Jokaisessa solussa on tulostusehto, joka rajaa tiedonhaun niin, että yo-kirjoitusten suoritusajan täytyy olla sama kuin Koulun tiedot -rekisterissä ja että yo-aineen täytyy olla sama kuin kyseisen rivin aine.
  Esimerkiksi fysiikan aineen kohdalla on tulostusehtona Suoritusaika=Koulun tiedot->Yo-kirjoitusten suoritusaika JA Yo-aine->Lyhenne="FY".
  Huom. Kaikki Improbatur-arvosanat tulostuvat I-sarakkeen alle.


  Artikkeli on päivitetty 06.05.2013