Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Loma-anomus, ammatilliset opiskelijat

  Katso kuva

  Opiskelija voi hakea vapaata/lomaa koulusta lomakkeen avulla. Wilmassa tehty hakemus tallentuu Primuksen Hakemukset ja päätökset -rekisteriin, mutta on nähtävillä Wilmassa opiskelijalla (+ huoltajalla), opettajilla ja henkilökunnalla. Hakemusta voi muokata siihen asti, kunnes päätös on annettu.

  Tässä ohjeessa on kaksi hyvin samankaltaista lomaketta, toinen lyhyempien ja toinen pidempien lomien hakemista varten. Lyhyemmän loman myöntämisestä voi päättää ryhmänohjaaja ja pidemmästä rehtori/koulun johtaja. Jos oppilaitoksessanne on erilaiset käytännöt, muokkaa lomakkeista tarpeitanne vastaavat.

  Hakemuksen saatuaan opettaja/rehtori tekee päätöksen loman myöntämisestä. Päätös näkyy sen jälkeen opiskelijalle Wilmassa.

  Profiililomakkeella on mukana sekä hakemuksen että päätöksen tiedot. Päätös näkyy opiskelijalle profiililomakkeella sen jälkeen, kun opettaja/henkilökunta on tehnyt päätöksen.

  Lomake Primukseen

  Tallenna sivun ylälaidan linkistä lom-tiedostot omalle koneellesi. Avaa Primus ja Lomake-editori. Valitse yläpalkista Lomakkeen muokkaus / Tuo lomake. Tee samoin toiselle tiedostolle.

  Lomakkeen tiedot

  • Lomakkeen tietokanta: Hakemukset ja päätökset
  • Lomakkeen tyyppi: Rekisterin tiedot
  • Käytössä Wilman liittymissä: Opiskelija
  • Käyttäjäryhmä Wilmassa: Esim. Wilma: opiskelijat
  • Uuden rekisterikortin luominen sallittu rastitaan
  • Näkyy Wilmassa rastitaan

  Voit muokata lomakkeesta oppilaitokseenne sopivan lisäämällä/poistamalla kenttiä.

  Käyttäjäoikeudet

  Päästäkseen tekemään hakemuksen, on opiskelijalla oltava sellainen käyttäjäryhmä, jolla on oikeus Hakemukset ja päätökset -rekisteriin.

  Ellei sopivaa käyttäjäryhmää ole ennestään, tee opiskelijoita varten uusi käyttäjäryhmä Primuksen Käyttäjäryhmät-rekisteriin, esim. "Wilma: opiskelija".

  Anna käyttäjäryhmälle Wilman oikeudet -välilehdellä oikeus Hakemukset ja päätökset -rekisteriin ja rekisterin toiminnoista Uuden rekisterikortin luominen sekä tarvittaessa Tallennettujen tulosteiden tulostusoikeus.

  Valitse tehty käyttäjäryhmä tälle lomakkeelle sekä lisää sama käyttäjäryhmä Koulun tiedot -rekisterin kenttään Opiskelijan käyttäjäryhmä Wilmassa. (Käyttäjäryhmän voi lisätä myös vain tietylle ryhmälle (Luokat-rekisterissä) tai vain tietyille opiskelijoille opiskelijarekisterissä.)

  HUOM!Loma-anomus ei tule opettajalle/rehtorille hyväksyttäväksi mikäli Koulun tiedot-rekisteristä puuttuu rasti kohdasta "Luokanvalvoja näkee luokkansa opiskelijoiden kaikki tiedot".

  Wilmassa

  Lomake näkyy opiskelijalle Wilmassa Hakemukset ja päätökset -sivulla, jonne löytyy linkki Wilma-sivun yläreunasta tai hampurilaisvalikosta.

  Esivalmistelut, oletusarvot ja näkymisehdot


  Primuksessa tehtäviä valmisteluita, esimerkit lyhyen loman hakemukseen:

  • Jotta lomake toimii Wilmassa, on Primuksen Hakemuskoodit-rekisterissä oltava loma-anomusta koskeva hakemustyyppi (esim. Hakemuskoodi: H3 Selite: Loma-anomus, 1-3 päivää). Lomakkeella käytetään tätä tietoa oletusarvona.

  Lomakkeen alun hakemusta koskevaan osioon tulee automaattisesti hakemuspäiväksi nykyinen päivämäärä, sekä Hakemus-kenttään tieto Loma-anomus, 1-3 päivää. Nämä tiedot on tehty kentän oletusarvojen kautta.

  • Hakemuspäivän oletusarvona on "nykyinen päivämäärä"
  • Hakemus-kenttään oletusarvo on kirjoitettu käsin. Kentän näkymänä on selite, eli muokkaa tarvittaessa hakemuksen selite oman kunnan loma-anomusta koskevan selitteen mukaiseksi. Oletusarvo tulee olla täsmälleen samassa sanamuodossa kuin Primuksen Hakemuskoodit-rekisterissä oleva loma-anomusta koskeva selite.
  • Lomakkeen lopussa on kenttä Lomakkeen täyttäjä, jossa oletusarvona on Wilmaan kirjautunut opiskelija->Kutsumanimi&Wilmaan kirjautunut opiskelija->Sukunimi. Lisäksi on rastittuna Oletusarvo heti lomakkeelle, jolloin lomakkeen täyttäjäksi tulee automaattisesti opiskelijan oma nimi.
  • Lomakkeen Ehdot ja tarkistussäännöt -välilehdelle on tehty seuraava näkymisehto: Päätös (koulu)->Päätöskoodi="" JA Päätös (virasto)->Päätöskoodi="" JA Käsittelyssä<>Kyllä JA Hakemus->Selite="Loma-anomus, 1-3 päivää".

  Ehto tarkoittaa, että hakemusta voi muokata niin kauan kun hakemusta ei ole otettu käsittelyyn tai siihen liittyvää päätöstä ei ole annettu.

  Pitkät ja lyhyet lomat

  Hakemuksia on mahdollista kohdistaa tietylle käyttäjäryhmälle, esim. lyhyet loma-anomukset ryhmänohjaajan käsiteltäviksi ja pitkät lomat rehtorin käsiteltäväksi. Silloin tarvitaan erilliset hakemuskoodit hakemusten erottelemiseksi sekä omat lomakkeet eri tarkoituksiin.

  1. Tee Primuksen Hakemuskoodit-rekisteriin erilliset hakemuskoodit lyhyitä ja pitkiä lomia varten:

  • Hakemuskoodi H3, Selite Loma-anomus, 1-3 päivää, Käyttäjäryhmä Wilmassa "Ryhmänohjaajat"
  • Hakemuskoodi H4, Selite Loma-anomus, yli 3 päivää, Käyttäjäryhmä Wilmassa "Rehtorit"

  2. Tässä ohjeessa on loma-anomuksesta kaksi versiota, toinen lyhyen loman anomista varten ja toinen pitkän loman anomista varten. Nimeä lomakkeet selkeästi, esim. "Loma anomus, 1-3 päivää" ja "Loma-anomus, yli 3 päivää".

  3. Lomakkeissa on seuraavat eroavuudet:

  • Hakemus-kentän oletusarvoksi merkitään lyhyen loman lomakkeeseen "Loma-anomus, 1-3 päivää" ja vastaavasti pitkän loman lomakkeeseen "Loma-anomus, yli 3 päivää".
  • Ehdot ja tarkistussäännöt -välilehdellä on oletuksena :
   • Lyhyen loman lomakkeen näkymisehdossa ...JA Hakemus->Selite ="Loma-anomus, 1-3 päivää"
   • Pitkän loman lomakkeen näkymisehdossa ...JA Hakemus->Selite="Loma-anomus yli, 3 päivää".

  Sanamuodot ovat tärkeitä. Samaa sanamuotoa on käytettävä sekä hakemuskoodin selitteessä että lomakkeen ehdoissa. Jos siis teet hakemuskoodit jollain muulla nimella (esim. loma-anomus ryhmänohjaajille), on kirjoitusasun oltava sen mukainen myös lomakkeen ehdoissa.

  4. Lyhyen loman hakemus on ohjattu menemään automaattisesti opiskelijan ryhmänohjaajalle ja pitkän loman hakemus rehtorille. Ehto, jolla hakemus ohjataan tietylle käsittelijälle, on tehty lomakkeen Käsittelijä (opettaja)-kenttään (katso kuva vieressä).

  Huomaa, että rehtorille ohjattaessa ehto tutkii opiskelijan koulu-kentän ykkösrivin koulun kenttää Rehtori/koulun johtaja. Kenttä on Koulun tiedoissa tekstikenttä ja siihen kirjoitettu rehtorin nimi pitää olla samassa kirjoitusasussa kuin lomakkeella Kentän näkymä, jotta ehto toimisi. Eli jos kentän näkymä on "Kutsumanimi&Sukunimi", pitää rehtorin nimi olla kirjoitettu koulun tietoihin muodossa "Reeta Rehtorimäki" eikä esim. "Rehtorimäki Reeta Maija".

  5. Vaikka anomuslomakkeita on kaksi, ei profiililomakkeita tarvita kuin yksi yhteinen. Sama profiililomake sopii molempien loma-anomusten tarkasteluun, koska lomakkeen näkymisehto kattaa molemmat loma-anomukset. Visma InSchoolin lomakepankin profiililomakkeella on näkymisehto: Hakemus->Selite="Loma-anomus*". Tähti sanan lopussa tarkoittaa, että lomake näkyy aina kun hakemuksen selitteen alku on "Loma-anomus", oli kyse sitten 1-3 tai yli 3 päivän pituisesta lomasta.

  Lisää ohjeita hakemusten rajaamisesta eri käyttäjäryhmille löydät Aiheeseen liittyen -linkistä.


  Artikkeli on päivitetty 17.10.2017