Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Arviointikeskustelu, opettajan lomake

  Tämä on opettajan lomake arviointikeskustelun täyttämistä varten. Katso tarkempi ohje itse arviointikeskustelun toiminnosta.

  Lomakkeen käyttöönotto

  Tallenna tämän ohjeen yhteydessä oleva tiedosto omalle koneellesi. Avaa Primus ja Ylläpidon rekisterit -osiosta Lomake-editori. Valitse yläpalkista Lomakkeen muokkaus / Tuo lomake.

  Sekä opettajalle että oppilaalle on omat lomakkeensa. Opettaja aloittaa lomakkeen Wilmassa, ja oppilas pääsee sen jälkeen kirjaamaan lomakkeelle oman osuutensa. Jos oppilaalla ei ole omia tunnuksia Wilmaan (esim. pienet alakoululaiset), voidaan käyttää huoltajan lomaketta ja oppilas täyttää lomakkeen yhdessä huoltajan kanssa huoltajan kirjauduttua Wilmaan.

  Lomake on malli, jota voi vapaasti muokata. Kenttien ohjetekstejä voi muokata, poistaa, tai tehdä itse lisää. Primuksen Arviointikeskustelut-rekisterissä on lomakkeella olevien kenttien lisäksi myös muita ns. Omia kenttiä, joita voi tarpeen mukaan ottaa käyttöön lomakkeelle ja nimetä haluamallaan tavalla.

  Liukukytkimet

  Arviointikeskustelun myötä Primuksen lomake-editorissa on mahdollisuus muuttaa numerokenttä ns. liukukytkimeksi. Arviointikeskustelulomakkeella on useita tällaisia kenttiä, esim. Kotitehtävien tekeminen, numero.

  Kentän ominaisuuksissa valitaan välilehti Liukukytkin ja rastitaan Käytä kentän sijaan liukukytkintä. Lisäksi määritellään liukukytkimen skaala, esim. 1-6. Lomakkeille on valmiiksi tehty liukukytkimet tämän tyyppisistä kentistä.

  Lomakkeen tiedot

  Täydennä opettajan lomakkeelle seuraavat kohdat:

  • Lomakkeen tietokanta: Arviointikeskustelut
  • Lomakkeen tyyppi: Rekisterin tiedot
  • Käytössä Wilman liittymissä: Opettaja
  • Käyttäjäryhmä Wilmassa: Esim. PK Opettajat
  • Uuden rekisterikortin luominen sallittu: Kyllä
  • Täytä Koulu-kenttään ne koulut, joille lomake otetaan käyttöön tai jätä tyhjäksi, jos lomake on käytössä kaikilla kouluilla.
  • Rasti Näkyy Wilmassa.

  Huomaa: Jos huoltajille halutaan antaa muokkausoikeudet, lisää siinä tapauksessa opettajan lomakkeelle vielä huoltajien muokkausaikaa koskevat kentät:

  • Huoltajan muokkausoikeus alkaa
  • Huoltajan muokkausoikeus päättyy

  Lomake on käytössä Wilmassa sen jälkeen, kun Näkyy Wilmassa -kenttä on rastittu Lomake-editorissa. Lomake näkyy kaikilla niillä opettajilla/oppilailla/huoltajilla, joilla on sama käyttäjäryhmä kuin lomakkeella.

  Käyttäjäoikeudet

  Arviointikeskustelut ovat käytössä niille opettajille, jotka on merkitty luokanvalvojiksi Primuksen Luokat-rekisterissä Ryhmänohjaaja/Luokanvalvoja -kenttään. Tämän lisäksi opettajan käyttäjäryhmillä pitää olla oikeus arviointikeskusteluihin.

  • Rasti Primuksen Käyttäjäryhmät-rekisterissä opettajien tai luokanvalvojien käyttäjäryhmälle Wilman oikeudet -välilehdeltä Arviointikeskustelut. Rasti sen lisäksi rekisterin toiminnoista Uuden rekisterikortin luominen. Jos luokanvalvojalle halutaan antaa mahdollisuus tulostaa arviointikeskustelut paperille allekirjoittamista varten, rasti myös Tallennettujen tulosteiden tulostusoikeus.
  • Tarkista, että opettajilla on Opettajat-rekisterissä valittu kenttään Käyttäjäryhmä Wilmassa se käyttäjäryhmä, jolle annoit oikeuden arviointikeskusteluihin.
  • Valitse opettajan lomakkeelle kenttään Käyttäjäryhmä Wilmassa se käyttäjäryhmä, jolle annoit oikeuden arviointikeskusteluihin.

  Erilliset lomakkeet eri luokka-asteille


  Lomakkeista voi tarvittaessa tehdä eri luokka-asteille/vuositasoille erilliset versiot. Ne voi tehdä tarpeen mukaan profiililomakkeista ja/tai opettajan muokkauslomakkeesta.

  • Ota Arviointikeskustelut-rekisterissä esille kenttä Luokka-aste/Vuositaso.
  • Lisää kenttä opettajan muokkauslomakkeelle, ellei se ole jo esillä. Laita kentän oletusarvoksi Opiskelija->Luokka-aste/Vuositaso->Luokka-aste ja rasti kenttä Oletusarvo heti lomakkeelle. Valitse Tiedon muuttaminen Wilmassa -kohtaan "Kielletty". Tämä kenttä on lisättävä lomakkeelle, vaikka opettajan lomakkeesta käytettäisiinkin vain yhtä ja samaa versiota. Kenttää tarvitaan, jotta profiililomakkeet näkyisivät oikein.
  • Jos opettajan muokkauslomakkeesta halutaan useampi erilainen versio, luo esim. kopioimalla tarvittava määrä muokkauslomakkeita. Tee sitten näkymisehto opettajan lomakkeille Ehdot ja tarkistussäännöt -välilehdellä Ehto lomakkeen näkymiselle uutta korttia luodessa -kenttään. Jos esim. halutaan kaksi opettajan lomaketta käyttöön, toinen luokka-asteiden 1-3 ja toinen luokka-asteiden 4-6 arviointikeskusteluihin, niin luokka-asteiden 1-3 lomakkeen näkymisehdoksi laitetaan Opiskelija->Luokka-aste/Vuositaso->Luokka-aste<"4". Vastaavasti luokka-asteiden 4-6 lomakkeen näkymisehdoksi laitetaan Opiskelija->Luokka-aste/Vuositaso->Luokka-aste>"3".

  Kun opettaja luo Wilmassa uuden arviointikeskustelun, tallentuu lomakkeelle oppilaan luokka-aste/vuositaso. Kun oppilas myöhemmin siirtyy seuravalle luokka-asteelle/vuositasolle, näytetään Wilmassa käydyn arviointikeskustelun profiililomake sen luokka-asteen/vuositason mukaan, jolla opiskelija oli silloin, kun arviointikeskustelu käytiin. Tämä vaatii myös profiililomakkeilta tietyt näkymisehdot, jotka on ohjeistettu profiililomakkeen ohjeessa.

  Arviointikeskustelupohjat Wilmassa

  Uusi arviointikeskustelupohja aloitetaan aina luokanvalvojan toimesta Wilmassa. Kun lomakepohja on luotu, oppilas joko itsenäisesti tai yhdessä huoltajan kanssa täyttää lomakkeelle oman osuutensa, ja opettaja omansa. Varsinaisessa arviointikeskustelussa asiat käydään yhdessä keskustellen läpi.

  Opettajan näkymä

  Arviointikeskustelut löytyvät Wilmassa opettajan oman luokan sivulla, Arviointikeskustelut-välilehdellä. Opettaja pääsee avaamaan uuden arviointikeskustelulomakkeen valitsemalla Luo uusi.

  Lomakkeelle tulee automaattisesti opiskelija, asiakirjan laatimispäivä (kuluva päivä) sekä luokanvalvojan nimi. Luokanvalvoja antaa lisäksi päivämäärät, jolloin lomake on aktiivisena sekä aikavälin, milloin oppilas/huoltaja saa muokata lomaketta.

  • Alkamispäivä: Arvioitavan ajanjakson alkamisajankohta. Anna päivämääräksi nykyinen päivämäärä, tai esim. syyslukukauden alkamispäivä.
  • Päättymispäivä: Päivämäärä, josta lähtien lomake ei enää näy aktiivisena. Päättymispäivän jälkeen lomake näkyy Käydyt arviointikeskustelut -sarakkeessa, ja luokanvalvoja näkee lomakkeen, mutta ei voi enää muokata sitä.
  • Opiskelijan muokkausoikeus alkaa: Päivämäärä, josta alkaen opiskelija saa muokata lomaketta.
  • Opiskelijan muokkausoikeus päättyy : Päivämäärä, jonka jälkeen oppilas ei pääse enää muokkaamaan lomaketta.

  Ellei oppilailla ole omia tunnuksia Wilmaan (esim. alakoululaiset), täyttävät he lomakkeen huoltajan kanssa yhdessä huoltajan Wilmassa. Sitä varten on omat kentät huoltajan muokkausoikeutta varten:

  • Huoltajan muokkausoikeus alkaa: Päivämäärä, josta lähtien huoltaja saa muokata lomaketta.
  • Huoltajan muokkausoikeus päättyy: Päivämäärä, jonka jälkeen huoltaja ei pääse enää muokkaamaan lomaketta.

  Huomaa: Lisää tarpeen mukaan huoltajien muokkausoikeuksia koskevat kentät opettajan lomakkeelle.

  Opettajalle on lomakkeella omat kohtansa täytettäväksi. Avointen kysymysten lisäksi käytössä ovat liukukytkimet, joiden avulla opettaja arvioi oppilaan suoritumista eri osa-alueissa. Opettajalla on lukuoikeus oppilaan täyttämiin kenttiin, mutta muutoksia hän ei pääse niihin tekemään.

  Arviointikeskustelu: opettaja, oppilas ja huoltaja(t)

  Yhteisessä arviointikeskustelussa kirjatut asiat käydään läpi keskustellen ja lopuksi täytetään lomakkeen lopussa oleva tavoitteita koskeva kenttä. Tiedot tallennetaan ja ne voidaan tulostaa erillisellä tulosteella allekirjoitettavaksi.

  Lukitseminen muutoksilta

  Kun arviointikeskustelu on käyty, opettaja rastii kentän Arviointikeskustelu valmis - lukitaan muutoksilta (Primuksen kenttä Muuttaminen estetty), joka lukitsee lomakkeen muutoksilta.

  Käydyt arviointikeskustelut tallentuvat Primuksen Arviointikeskustelut-rekisteriin ja ovat näkyvissä myös Wilmassa opettajalla luokan sivulla sarakkeessa Käydyt arviointikeskustelut ja oppilaalla/huoltajalla omalla Arviointikeskustelut-sivulla.


  Artikkeli on päivitetty 07.04.2017