Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Todistuslajit ja todistusten päiväykset

  Opiskelijalle annetaan erilaisia todistuksia opintojen aikana. Ne kannattaa kirjata Opiskelijarekisterin monirivisiin Todistuslajit- ja Todistusten päiväykset -kenttiin aikajärjestyksessä sitä mukaan kun todistuksia annetaan. Kentät kannattaa asemoida vierekkäin. Näiden kenttien sisältöä tutkitaan tilastojen siirtotiedostoa muodostettaessa ja kenttien tietoja on käytetty myös todistusmalleissamme.

  Todistuslajit

  Todistuslajit on muutettu Primuksen versiosta 4.51 lähtien vastaamaan vuoden 2015 ammatillisen koulutuksen todistusmalleissa olevia todistusnimiä. Vanhat todistuslajit on piilotettu kentän valintalistasta, mutta ne näkyvät niillä opiskelijoilla, joille ne on joskus valittu. Vanhat todistuslajit toimivat myös edelleen tulosteissa ja hauissa.

  Opiskelijalle kirjataan aina kulloinkin annettava todistus tähän taulukkoon ja viereen samalle riville se päiväys, joka on todistuksessa.

  Opetussuunnitelmaperusteisen koulutuksen tutkintotodistus sisältää aina sekä päättö- että näyttötodistuksen, joten niitä ei lisätä erikseen taulukkoon. Kun opiskelija suorittaa tutkinnon, valitaan viimeisimmälle riville siis vaihtoehto "1 Tutkintotodistus".

  Jos opiskelija eroaa tai muusta syystä haluaa todistuksen opinnoistaan ennen valmistumistaan, kirjataan kenttään sekä "24 Todistus suoritetuista tutkinnon osista" että "25 Todistus suoritetuista ammattiosaamisen näytöistä".

  Kentän vaihtoehdot

  Todistuslajit-kentän vaihtoehdot on numeroitu, mutta numerointi ei mene järjestyksessä. Osa vanhoista lajeista on piilotettu välistä ja uudet todistuslajit on lisätty numeroinnin loppuun. Kentän vaihtoehtojen numerointia ei kuitenkaan ole muutettu, jotta vanhat (piilotetut) vaihtoehdot toimisivat myös jatkossa.

  TodistuslajiKäyttötarkoitus
  TutkintotodistusOpiskelijan valmistuessa, sekä ops- että näyttötutkintoperusteiset (pt, at, eat)
  Mukautettu tutkintotodistus, kaikki opintokokonaisuudetErityisopiskelijat, kun kaikki tutkinnon osat on suoritettu mukautetuin tavoittein. Vaihtoehto Tutkintotodistus-lajille, jos halutaan eritellä mukautukset.
  Mukautettu tutkintotodistus, osa opintokokonaisuuksistaErityisopiskelijat, kun osa tutkinnon osista on suoritettu mukautetuin tavoittein. Vaihtoehto Tutkintotodistus-lajille, jos halutaan eritellä mukautukset.
  Todistus tutkinnon osan suorittamisestaNäyttötutkinnot, osatutkintotodistus (pt, at, eat)
  Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen todistusNäyttötutkinnot, valmistavan koulutuksen todistus (pt, at, eat)
  Lisäkoulutuksen todistusAmmatilliset lisäkoulutukset
  Osallistumistodistus koulutuspäivästä/lyhytkurssistaLyhyet koulutukset
  Muu todistusJos ei listasta löydy sopivaa todistuslajia, käytä "Muu todistus" -vaihtoehtoa.
  Todistus suoritetuista tutkinnon osistaOps-perusteiset: Kun tutkinnon suorittaminen on vielä kesken TAI opiskelija eroaa oppilaitoksesta TAI opiskelija tulee korottamaan arvosanaa yksityisopiskelijana tutkinnon suorittamisen jälkeen TAI opiskelija suorittaa saman perustutkinnon toisen osaamisalan myöhemmin.
  Todistus suoritetuista ammattiosaamisen näytöistäOps-perusteiset: Kun tutkinnon suorittaminen on vielä kesken TAI opiskelija eroaa oppilaitoksesta TAI opiskelija tulee korottamaan arvosanaa yksityisopiskelijana tutkinnon suorittamisen jälkeen TAI opiskelija suorittaa saman perustutkinnon toisen osaamisalan myöhemmin.
  Todistus opiskelijan osaamisestaOps-perusteiset, kun opiskelija ei ole saavuttanut keskeisiä ammattitaitovaatimuksia ja osaamistavoitteita eikä voi siten saada tutkintotodistusta.
  Todistus kuljettajien ammattipätevyyskoulutuksen aloittamisestaOps-perusteiset: kuorma- ja linja-auton kuljettajien koulutus.
  Liite todistuksiin suoritetuista tutkinnon osista ja ammattiosaamisen näytöistäOps-perusteiset: Selvitys ammattipätevyydestä, mikä opiskelijalla on sillä hetkellä, kun hän saa Todistuksen suoritetuista tutkinnon osista (jos eroaa kesken opiskelujen).
  Todistus ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavasta koulutuksestaVALMA-koulutukset
  Todistus työhön ja itsenäiseen elämään valmentavasta koulutuksestaTELMA-koulutukset
  Todistus suoritetuista koulutuksen osistaValmentavien koulutusten todistus (VALMA ja TELMA), kun opiskelija eroaa kesken koulutusta.
  Todistus maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksestaMaahanmuuttaja-koulutus

  Tilastoissa

  Tärkeimpiä Tilastokeskuksen tiedonsiirrossa huomioitavia todistuslajeja ovat

  • 1 Tutkintotodistus,
  • 2 Mukautettu tutkintotodistus, kaikki opintokokonaisuudet,
  • 3 Mukautettu tutkintotodistus, osa opintokokonaisuuksista,
  • 4 Todistus tutkinnon osan suorittamisesta.

  Tilastokeskuksen siirtotiedostoa muodostaessaan Primus tutkii taulukosta, mikä todistuslaji opiskelijalla on ja mikä todistuksen päiväys on samalla rivillä kentässä Todistusten päiväykset. Siirtotiedoston sarakkeiden sisältö muodostetaan useassa sarakkeessa monen eri kentän tietojen perusteella.

  Vaihtoehdot 2 ja 3 ovat siis tutkintotodistukseen rinnastettavia, eikä niitä ole pakko käyttää, ellei halua omiin tilastoihin erotella mukautuksia sisältäviä todistuksia.

  Esim. tilaston kohta Tutkinnon suorittamispäivämäärä: Primus tutkii taulukkoa alhaalta ylöspäin, löytyykö Todistuslajit-kentästä "1 Tutkintotodistus". Jos löytyy, siirtotiedostoon otetaan samalta riviltä päivämäärätieto kentästä Todistusten päiväykset, jos opiskelijan tavoite koulutuksessa on koko tutkinnon suorittaminen.