Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Opintokortti jatkaville opiskelijoille

  Katso kuva

  Tämä on kansanopiston opintokortin malli oppilaitoksessa jatkaville opiskelijoille.

  Tallenna Tiedostot-otsikon alla oleva tulostetiedosto omalle koneellesi.

  Ota tulostepohja käyttöön Primus 4 -ohjelmassa Opiskelijarekisterin tulostuseditorin Toiminnot / Kopioi tiedostosta -toiminnolla.

  Ylä- ja alatunniste


  Tulosteen ylä- ja alatunnisteesta tulostuu opiskelijoiden henkilötietoja sekä oppilaitoksen tiedot.

  Ohjeita teksti- tai tietosolujen muokkaamiseen löydätte Aiheeseen liittyen -kohdan Teksti-, Tieto-, Lkm- ja Summa -välilehdet -linkistä.

  Ylätunniste

  Ylätunniste tulostuu tulosteen jokaiselle sivulle. Siihen tulostuu tekstinä oppilaitoksen ja tulosteen nimi sekä suoritustietojen otsikkotiedot. Opiskelijan tiedot tulostuvat Opiskelijarekisterin kentistä. Tietoina tulostuvat opiskelijan nimi, henkilötunnus, ryhmä, aloitus- ja arvioitu valmistumispäivä sekä yksikkö. Primuksen vakioista tulostuu nykyinen päivämäärä sekä tulosteen sivujen lukumäärä.

  Alatunniste

  Ensimmäisen sivun alatunniste
  Ensimmäiselle sivulle tulostuu alatunnisteeseen Opiskelijarekisteristä ryhmänohjaajan nimi, teksti linjajohtaja sekä tila kyseisen henkilön allekirjoitukselle.

  Viimeisen sivun alatunniste
  Viimeisen sivun alatunnisteeseen tulostuu Primuksen vakioista Viitteiden selitykset, jos suoritustietoihin on niitä kirjattu. Viitteiden selityksien lisäksi alatunnisteeseen tulostuu Luokat-rekisteristä ryhmänohjaajan nimi, teksti linjajohtaja sekä tila allekirjoitukselle ja oppilaitoksen leimalle.

  Alatunnisteeseen tulostuu tekstisolusta teksti Linjan hyväksytty suorittaminen edellyttää vähintään XX opintopisteen laajuisia opintoja. Yksi opintopiste vastaa noin 27 oppituntia. Tähän tekstiin tulee XX-merkinnän tilalle vaihtaa omalla opistollanne vaadittava opintopisteiden määrä. Muutettuanne tiedon muistakaa tallentaa tuloste Tulostuseditorin Toiminnot-valikon Tallenna-toiminnolla.

  Suoritustaulukko


  Suoritustaulukosta tulostuu opiskelijoiden suorituksista kurssien nimet, ECTS opintopisteet, arvosanat sekä mahdolliset arviointien viitetiedot.

  Ohjeita suoritustaulukon tietosolujen muokkaukseen löytyy Aiheeseen liittyen -kohdan Teksti-, Tieto-, Lkm- ja Summa- välilehdet -linkistä.

  Iso otsikko

  Suoritustaulukon ylimmän rivin Kurssin tiedot() -> Nimi -solusta tulostuu isot otsikot siinä tapauksessa, että jossain kurssissa on joko opintopisteitä tai valintoja. Tulostusehtona on ECTS opintopisteitä() > "0" TAI Valintoja() > "0".

  Tulostuva kurssityyppi tällä tasolla on iso otsikko.

  Kokonaisuudet

  Suoritustaulukon toisen rivin, eli kokonaisuuksien Kurssin tiedot()-> Nimi -solulle on määritelty kaksi solun sisältöä.

  Ensimmäinen solun sisältö tulostaa kokonaisuuden nimen Kurssit-rekisteristä, kun tulostusehto (Valintoja()>"0" TAI Arvosana() -> Arvosana <>"" TAI Arvosanalukumäärä() >"0") JA Muun suorituksen nimi="" toteutuu. Kokonaisuus tulostuu Kurssit-rekisterin mukaan silloin, kun kurssisuorituksen Kurssin nimi -kenttä on tyhjä ja kokonaisuudessa tai jossain opintojaksossa on valintoja tai arvosanoja.

  Siinä tapauksessa, että yllä mainittu ehto ei toteudu, tarkistetaan solun toisen sisällön tulostusehto (Valintoja()>"0" TAI Arvosana() -> Arvosana <>"" TAI Arvosanalukumäärä() >"0") JA Muun suorituksen nimi<>"". Kun kokonaisuuden kurssisuorituksessa on Kurssin nimi -kenttä täytetty ja kokonaisuudessa tai jossain opintojaksossa on valintoja tai arvosanoja, tulostuu kurssin nimi kurssisuorituksista määrityksellä Muun suorituksen nimi.

  Kokonaisuuksista tulostuvat ECTS-opintopisteet tulostusehdolla (Valintoja()>"0" TAI Arvosana() -> Arvosana <>"" TAI Arvosanalukumäärä() >"0") JA ECTS-opintopisteitä()>"0". Jos kokonaisuudessa tai jossain sen kurssissa on arvosana tai valinta ja opiskelijan kurssisuoritukseen on määritelty ECTS-opintopisteet, tulostuvat opintopisteet määrityksellä ECTS-opintopisteitä().

  ECTS-opintopisteillä on myös toinen solun sisältö, jonka tulostusehto tarkistetaan, kun solun ensimmäinen ehto ei toteudu. Solun toisessa sisällössä tarkistetaan ehto (Valintoja()>"0" TAI Arvosana() -> Arvosana <>"" TAI Arvosanalukumäärä() >"0") JA ECTS-opintopisteitä()="0". Jos kokonaisuudessa tai jossain sen kurssissa on valinta tai arvosana eikä opiskelijan kurssisuoritukseen ole määritelty opintopisteitä, tulostuvat opintopisteet Kurssit-rekisterin mukaan määrityksellä Korttinumero-Korttinumero+ Kurssin tiedot() -> ECTS-opintopisteet. Solussa on korttinumero-määritys jotta myös Kurssit-rekisteristä tulostettaessa saadaan opintopisteisiin kaksi desimaalia.

  Opintopisteiden jälkeen suoritustaulukkoon tulostuu arvosana kirjaimin ja numeroin. Tulostusehtona molemmissa soluissa on Arvosana() -> Arvosana.

  Toisen rivin kaikkiin tietosoluihin on määritelty tulostuvaksi kurssityypiksi kaikki kokonaisuudet (esimerkiksi 1Linjan kokonaisuus ja 2Valinnainen kokonaisuus).

  Jaksot

  Tulostuvat tiedot ja tulostusehdot ovat tällä kolmannella eli alimmalla rivillä täysin samat kuin toisella rivillä, josta tulostuivat kokonaisuudet. Vain asettelut ja tulostuvat kurssityypit -määrittely eroavat edellisestä rivistä: alimmalla rivillä suoritukset tulostuvat jaksoista, kuten 1Linjan jakso ja 2Valinnainen jakso.

  Lisätieto- ja oppilaitosviitteet

  Toisen ja kolmannen rivin viimeisenä tietona tulostuu suorituksesta lisätieto- tai oppilaitosviite. Solulla on kaksi sisältöä joista ensimmäinen tulostaa lisätietoviitteen kun tulostusehto Lisätietoja()<>"" täyttyy. Jos ensimmäinen tulostusehto ei toteudu, eli kurssisuorituksen Lisätietoja-kenttä on tyhjä, tarkistetaan suorituksen Oppilaitos-kenttä. Kentän ollessa täytetty toteutuu solun toisen sisällön tulostusehto Oppilaitos() -> Nimi <>"". Tällöin opintokorttiin tulostuu Oppilaitosviite().

  Sekä Lisätieto- että Oppilaitosviitteiden selitykset tulostuvat opintokortin alatunnisteeseen. Selityksenä tulostuu kyseessä olevaan kenttään kirjattu tieto.


  Artikkeli on päivitetty 21.04.2011