Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Koulupäivien alkamis- ja päättymisajat

  Kun työjärjestykset on saatu valmiiksi, voi koulupäivien alkamis- ja päättymisajat siirtää Kurresta Primukseen.

  Siirron tekeminen

  Avaa Kurressa Perustiedot-ikkuna ja valitse Opiskelijat-välilehti. Valitse Tiedonsiirrot / Siirrä Primukseen -> Päivien alkamis- ja päättymisajat.

  • Valitse apuruudussa, siirretäänkö tiedot kaikilta opiskelijoilta vai vain valituilta.
  • Valitse vielä, miltä jaksojärjestelmältä ja jaksolta ajat siirretään.
  • Klikkaa lopuksi Siirrä.


  Toiminto antaa listauksen niistä oppilaista, joilla tiedot muuttuivat Primuksen aiempiin tietoihin verrattuna. Listauksessa ovat mukana myös oppilaat, joilla alkamis- ja päättymisaikojen taulukko oli tyhjä (esim. uudet, kesken lukuvuotta siirtyneet oppilaat).

  Samalla Primuksen kenttään Kellonajat päivitetty Kurresta tallentuu viimeisimmän tiedonsiirron päivämäärä.
  Tiedot siirtyvät Primuksen opiskelijarekisteriin, kenttiin Ma alkaa klo, Ma päättyy klo - Pe alkaa klo, Pe päättyy klo. Tarvittaessa myös lauantain ja sunnuntain kentät voi ottaa esiin. Tiedot siirtyvät, jos työjärjestyksessä on näille päiville jotain merkintöjä.

  Primus täyttää tiedot oppilaiden rekisterikorteille sen mukaan, miten heidän kyseisen jakson työjärjestyksiinsä on Kurressa merkitty opetusta tai varauksia. Esim. päivän loppuun merkitty tukioppilaskokous huomioidaan päättymisajassa. Ajat siirtyvät kunkin oppilaan henkilökohtaisen työjärjestyksen mukaisesti. Jos esim. äidinkielen jakotunti osalle luokasta on aamulla klo 8-9 ja osalle iltapäivällä klo 12-13, siirtyy kullekin oppilaalle oman jakotuntinsa mukainen aikataulu.

  Siirtyneiden tietojen avulla löydetään helposti ne oppilaat, jotka pääsevät maanantaisin klo 13 tai jotka asuvat tietyllä asuinalueella, kulkevat taksilla ja tulevat tiistaisin kouluun klo 9. Tietoja voidaan käyttää hyväksi myös esimerkiksi koulukuljetusten suunnittelussa Reitti-GIS-ohjelmassa.

  Primuksessa, oppilaan rekisterikortilla, voi olla kerrallaan vain yhden jakson tiedot. Koska kuljetusjärjestelyt suunnitellaan yleensä etukäteen, kannattaa varmistaa, että tiedot ovat halutusta jaksosta eikä seuraavasta.

  Tiedonsiirtotyyppi: 
  Primukseen