Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Wilma key code letter for guardians

  Katso kuva

  Tämä tuloste on englanninkielinen. Tulosteella tulostetaan huoltajille henkilökohtaiset avainkoodit, joiden avulla he voivat luoda itselleen Wilma-tunnuksen. Samassa kirjeessä voi ohjeistaa Wilman käyttöä muutoinkin. Kummallekin/kaikille huoltajille toimitetaan oma kirje, ja siinä oma avainkoodi. Englanninkieliset ohjeet huoltajille Wilma-tunnuksen luomista varten löytyvät täältä.

  Tallenna Tiedostot-otsikon alla olevat tulostetiedostot omalle koneellesi. Toinen tulostaa avainkoodin 1. rivin huoltajalle, toinen 2. rivin huoltajalle.

  Huom! Kirjemalli toimii tilanteessa, jossa koodeja luodaan ensimmäisen kerran, ts. kun koodikentissä ole ennestään mitään eikä kukaan ole ehtinyt vielä käyttää koodiaan. Kun koodi on käytetetty, rivit eivät enää ole yhteneviä, vaan 1. rivillä voi olla 2. huoltajalle annettu koodi.

  Tulostepohjat otetaan käyttöön Primus W4 -ohjelman Opiskelijarekisterissä tulostuseditorin Toiminnot /Kopioi tiedostosta -toiminnolla.

  Kirjeen yläosaan haetaan koulun osoitetiedot Koulun tiedot -rekisteristä sekä päiväys kenttäluettelon Vakiot-haarasta. Huoltajan tiedot haetaan opiskelijarekisterin huoltajataulukosta, toisessa tulosteessa sen 1. riviltä ja toisessa tulosteessa 2. riviltä.

  Viestiosassa on merkitty punaisella ne kohdat, joiden tekstiä oppilaitoksen tulee muokata. Myös muu teksti on muokattavissa, mutta punaisiin kohtiin tulee täyttää oppilaitoksen Wilman osoite ym. kuntakohtaista tietoa. Punaiset tekstit tulee poistaa valmiista kirjestä, ne on siis tarkoitettu vain tulosteen muokkaajaa varten.

  Avainkoodit täytetään Primuksen opiskelijarekisterissä kenttään i>Wilman avainkoodit huoltajille. Avainkoodien teko on ohjeistettu tarkemmin Wilman ohjeissa, ks. linkki alla.

  Kirjeen loppuun tulostuu Koulun tiedot -rekisteristä rehtorin nimi. Sen yläpuolelle on varattu tila allekirjoitukselle.


  Artikkeli on päivitetty 14.11.2013