Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Att hämta senaste ansökan eller beslut för en elev

  Från och med Primusversion 4.48 kan man via länkfälten i Studeranderegistret hämta information om en studerandes senaste ansökan eller ett beslut från skolan eller kansliet. Sökningen görs med hjälp av ansöknings- eller beslutskod.

  De tillgängliga sökfunktionerna är:

  • Senaste skolbeslut.Beslutskod
  • Senaste kanslibeslut.Beslutskod
  • Senaste ansökan.Ansökningskod

  Vid sökningen av beslut kontrollerar programmet fältet Beslutsdatum i Ansökningar och beslut-registret, och för ansökningarna Ansökans datum-fältet i samma register.

  Exempel på sökningar

  Nedan följer några exempel där funktionerna kan användas.

  1. Hämta beslutsdatumet för det senaste beslutet om specialundervisning samt beslutsfattaren till IP-blanketten

  Ange standardvärden för följande fält på blanketten:

  • Beslutsdatum: Studerande->Senaste kanslibeslut.Beslutskod(300 Beslut om särskilt stöd)->Beslutsdatum
  • Beslutsfattare: Studerande->Senaste kanslibeslut.Beslutskod(300 Beslut om särskilt stöd)->Beslutsfattare (register)->Beslutsfattare

  Byt ut exemplet "300 Beslut om särskilt stöd" mot den motsvarande koden för särskilt stöd i din kommun.

  2. Hämta de studerande som har beviljats långledigt på en viss tidpunkt från Studeranderegistret.

  Gör sökningen:

  • Senaste kanslibeslut.Beslutskod(SEM Semester beviljad)->Frånvaron inleds>=Eget datum

  Byt ut exemplet "SEM Semester beviljad" mot den kod som används för längre ledighet i din kommun.

  Tips: Du kan göra t.ex. en listutskrift dit du hämtar det senaste semesterbeslutet och frånvarotiden:

  • Senaste skolbeslut.Beslutskod(SEM Semester beviljad)->Frånvaron inleds&Senaste skolbeslut.Beslutskod(SEM Semester beviljad)->Frånvaron upphör

  3. Hämta elevernas senaste ansökan om morgon- och eftermiddagsverksamhet för 2014 från Studeranderegistret

  Gör sökningen:

  • Senaste ansökan.Ansökningskod(H2 Ansökan om morgon- och eftermiddagsverksamhet)->Ansökans datum->1.1.2014

  Du kan också lägga in det senaste ansökningsdatumet t.ex. i en listordning eller listutskrift och ser då exempelvis det senaste ansökningsdatumet för alla förstaklassister.

  • Exempel på en listordning:

  Senaste ansökan.Ansökningskod(H2 Ansökan om morgon- och eftermiddagsverksamhet)->Ansökans datum&Grupp/Klass->Namn&Efternamn&Förnamn

  På samma sätt som i listordningen kan du också här få in det senaste ansökningsdatumet på listutskriften:

  • Senaste ansökan.Ansökningskod(H2 Ansökan om morgon- och eftermiddagsverksamhet)->Ansökans datum

  Byt ut exemplets "H2 Ansökan om morgon- och eftermiddagsverksamhet" mot den ansökningskod som används i din kommun.