Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

2015: Opintosuoritusote tutkintotodistukseen

  Katso kuva

  Tämä on ammatillisten tutkintojen opintosuoritusote valmistuville opiskelijoille. Opintosuoritusotteesta ei ole olemassa mitään virallista mallia, joten voitte muokata tulostetta omiin tarpeisiinne sopivaksi. Tässä mallissa ei ole huomioitu pelkkien valintojen tulostamista, koska tämä on valmistuville opiskelijoille.

  Tallenna Tiedostot-otsikon alla oleva tulostetiedosto omalle koneellesi tai muistitikulle.

  Avaa sitten Primus ja Opiskelijarekisteri. Avaa tulostuseditori. Valitse Toiminnot / Kopioi tiedostosta ja avaa äsken tallentamasi tiedosto. Tiedosto on nyt luettu ja tallennettu Primukseen. Toinen tapa on avata Primuksen rinnalle Oma tietokone -näkymä, etsiä sieltä oikea hakemisto ja vetää tiedoston kuvake hiirellä tulostuseditorin päälle.

  Opintosuoritusote tulostepohja

  Tulostepohja on jaettu kolmeen osaan: ylätunniste, suoritustaulukko (keltainen) ja alatunniste. Ylä- ja alatunnisteisiin on määritelty kaikille opiskelijoille tulostuvat yhteiset tiedot. Suoritustaulukkoon Primus käy läpi opiskelijan opetussuunnitelman ja tulostaa jokaisen henkilökohtaiset suoritukset. Valitse tulostuviksi kurssityypeiksi ne tasot, jotka opetussuunnitelmassanne on.

  Mukautusviitteet

  • Ota Kurssityypit-rekisterissä esiin kenttä Mukautettu lisätietoviite. Laita tähän kenttään M mukautusta tarkoittaville kurssityypeille.
  • Arvosanaviite-kentässä saa olla M) kuten aiemminkin.
  • Primus numeroi M-viitteet automaattisesti, jos suorituksen Lisätietoja-kentässä on viitetieto ja kurssityypillä on mukautettu lisätietoviite (M).
  • Numeroimaton M-viite tulee, jos suorituksen Lisätietoja-kenttä on tyhjä, mutta kurssityypillä on Arvosanaviite-kentässä M). Pelkän M)-viitteen seliteteksti on kirjoitettu tulostuspohjan alatunnisteeseen tekstinä, numeroitujen M)-viitteiden seliteteksti tulostetaan Viitteiden selitykset -funktiolla.
  • Mukautuksen viitetieto on laitettu tulostumaan arvosanan yhteyteen, tulosteen oikeaan reunaan.

  Ylätunniste


  Sivun ylätunnisteeseen on määritelty tietosolut (punaiset) mm. oppilaitoksen nimen, tutkinnon, tutkintonimikkeen, osaamisalan ja opiskelijan henkilötietojen tulostamista varten. Näiden solujen sisältö tulostetaan Primuksen kentistä. Muut tiedot tulostuvat tekstinä, kuten asiakirjan nimi sekä laajuuden ja arvosanan sarakeotsikot.

  Suoritustaulukko


  Keltapohjaisessa suoritustaulukossa on viisi riviä:

  • Ensimmäinen rivi tulostaa isot otsikot.
  • Toinen rivi tulostaa tutkintojen osat (kaikki 1-tason kurssityypit).
  • Kolmas rivi tulostaa tutkinnon osia pienemmät osa-alueet (kaikki 2-tason kurssityypit).
  • Neljäs rivi tulostaa 3-tason kurssityypit, jos esimerkiksi yhteiset tutkinnon osat on jaettu kolmeen tasoon.
  • Viides rivi tulostaa työssäoppimiset.

  Ensimmäinen rivi, isot otsikot

  • Ensimmäinen rivi tulostaa kaikki isot otsikot ja niiden mahdolliset viitetiedot.
  • Tälle riville ei tulosteta laajuuksia eikä arvosanoja.
  • Ensimmäisen rivin tulostavat kurssityypit ovat "1 otsikko, 1 otsikko näytöt".
  • Tiedot tulostuvat, jos alla olevista opinnoista on kertynyt osaamispisteitä.

  Toinen rivi, tutkinnon osat

  • Rivin ensimmäisellä solulla on neljä sisältöä:
  • Solun ensimmäinen sisältö tulostaa tutkinnon osien nimet Kurssit/Opetustarjonta-rekisterin nimen mukaan silloin, kun tutkinnon osassa tai sen alla olevissa osa-alueissa on suorituksia ja Muun suorituksen nimi (Kurssin nimi) on tyhjä.
  • Solun toinen sisältö tulostaa tutkinnon osan nimen opiskelijarekisterin suorituksista silloin kun Muun suorituksen nimi on täytetty kurssisuoritusruudun kenttään Kurssin nimi, ja tutkinnon osassa on arvosana.
  • Lisätietoviite tulostuu tutkinnon osan nimen perään, jos kurssisuorituksen Lisätietoja-kentässä on tietoa.
  • Kolmas ja neljäs solun sisältö tulostaa pelkän kurssin nimen ilman lisätietoa, jos kurssityyppi on mukautettu.

  Rivin toinen solu tulostaa suoritettujen osaamispisteiden määrän tutkinnon osasta. Laajuus tulostetaan funktiolla Laajuus.Laajuustyyppi(Osaamispisteet).

  Rivin kolmas solu tulostaa tutkinnon osan arvosanan kirjaimin. Arvosanat tulostuvat vasta, kun tutkinnon osa on arvioitu.

  Rivin neljäs solu tulostaa annetun arvosanan numerona. Arvosanat tulostuvat vasta, kun tutkinnon osa on arvioitu. Jos arvosana on "Hyväksytty" tai "Katso näyttötodistus" silloin ei tulosteta tähän kohtaan mitään.

  Toisen rivin solujen tulostuvat kurssityypit: kaikki tutkinnon osa -tasot (1 pakollinen, 1 valinnainen jne). Rasti kurssityypit oppilaitoksessanne käytössä olevien kurssityyppien mukaan. Jos opintosuoritusotteelle halutaan mukaan näytöt, rastitaan myös näyttöjen kurssityypit. Ne tulostuvat silloin tälle tasolle.

  Kolmas ja neljäs rivi, tutkinnon osaa pienemmät osa-alueet

  Tutkintotodistuksen liitteenä annettavassa opintosuoritusotteessa tulee näkyä ainakin yhteisten tutkinnon osien pienemmät osa-alueet ja niiden arviointi. Kolmannelle ja neljännelle riville tulostuu osa-alueet riippuen siitä, millainen opetussuunnitelman rakenne on oppilaitoksessanne.

  Ensimmäisen solun neljäs solun sisältö tulostaa Osaamisen tunnustaminen -rekisteristä kurssin nimen, jos esimerkiksi osa suorituksesta on tunnustettu eikä vielä ole arvioitu koko suoritusta. Myös laajuus ja arvosana tulostuvat osaamisen tunnustamisen rekisteristä, jos kurssiin on tunnustettu osasuoritus ko. rekisteriin. Siitä on merkkinä suurennuslasi-ikoni kurssipalkissa. Kun osa-alueeseen annetaan lopullinen arviointi, osaamisen tunnustamisen tiedot eivät tulostu. Tunnustamisen tiedot voi kirjoittaa tämän osa-alueen Lisätietoja-kenttään, jolloin se tulostuu viitetietona opintosuoritusotteen alaosaan.

  Viides rivi tulostaa työssäoppimispaikan ja työssäoppimisen laajuuden. Nämä voi halutessanne poistaa tulostuspohjasta. Työssäoppimisen kautta hankitun osaamisen laajuus yhteensä tulostuu alatunnisteeseen.

  Alatunniste


  Alatunnisteeseen tulostetaan opiskelijan suorittamien opintojen laajuus yhteensä, opinnäytetyön nimi, työssäoppimisen laajuus sekä viitteiden selitykset ja muut lisätiedot.

  Opintojen laajuus yhteensä -rivi:
  Laajuus tulostetaan funktiolla Laajuus.Kurssi.Laajuustyyppi(Primus,Osaamispisteet). Tästä miinustetaan kaikki näyttöjä tarkoittavat kurssityypit jatkamalla lauseketta -Laajuus.Kurssi.Laajuustyyppi.Tyyppi(Primus,Osaamispisteet,1näyttö)) jne. Tämän voi toteuttaa myös summaamalla ne kurssityypit, joista osaamispisteet pitää kertyä eli kaikki 1-tason kurssityypit. Silloin funktio tulee esim. seuraavasti: Laajuus.Kurssi.Laajuustyyppi.Tyyppi(Primus, Osaamispisteet, 1 pakollinen)+ Laajuus.Kurssi.Laajuustyyppi.Tyyppi(Primus, Osaamispisteet, 1 valinnainen)+ Laajuus.Kurssi.Laajuustyyppi.Tyyppi(Primus, Osaamispisteet, 1 os.tunnustaminen)

  Opinnäyte-rivi:
  Tieto tulostetaan Opiskelijarekisterin kentästä Opinnäytetyön aihe, jos kenttä täytetty.

  Työssäoppiminen-rivi:
  Työssäoppimisen laajuus tulostetaan funktiolla Työssäoppimisen laajuus.Kurssi.Laajuustyyppi (Primus,Osaamispisteet). Tämä edellyttää, että työssäoppimiset, jotka halutaan mukaan laskentaan, on arvioitu hyväksytysti. Monirivisessä Kurssi-kentässä katsotaan rivikohtaisesti, onko kyseinen työssäoppiminen hyväksytty eli onko rivillä suoritukseksi laskettava arvosana.

  Lisätietoja-otsikon alle tulostetaan Viitteiden selitykset ja Lisätietoja opintokorttiin -kentän tieto.

  Ryhmänohjaajan allekirjoitukselle on varattu tilaa nimenselvennyksen tietosolun yläpuolelta. Tietosoluun tulostetaan Ryhmänohjaaja/luokanvalvoja->Kutsumanimi & Ryhmänohjaaja/luokanvalvoja->Sukunimi.

  Alimmaisena on arvosana-asteikko ja arvosanat tekstinä. Muokkaa oppilaitoksessanne käytössä olevat arvosanat tekstiin, jos ne ovat erilaiset.


  Artikkeli on päivitetty 25.01.2016