Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Granskning av elevens saker, ändringsblankett

  Se bild

  Med den här blanketten kan du registrera att ett en elevs saker har granskats (Lagen om grundläggande utbildning § 36 e). Du behöver Primus version 4.46d eller senare för att kunna använda de fält som finns på blanketten. Ta också i bruk profilblanketten, som du hittar via länken nertill i anvisningen.

  Förberedelser i Primus

  Ta fram följande fält via Fälteditorn i Disciplinära åtgärder-registret:

  • Klass
  • Ombads lämna ifrån sig föremålet eller ämnet
  • Klart påvisat att personen inte har något förbjudet föremål eller ämne
  • Åtgärdstyp
  • Åtgärden bestämd (datum)
  • Åtgärden bestämd av
  • Orsak till åtgärden
  • Granskningsdag
  • Granskningstid, kl.
  • Händelsebeskrivning
  • Personer som sett händelsen
  • Granskad plats
  • Närvarande vid granskningen
  • Påträffat föremål eller ämne
  • Tilläggsuppgifter
  • Meddelande om överlämnande, vårdnadshavare1

  Från och med version 4.46d finns det ett nytt register i Primus, Åtgärdstyper. Lägg i registret in ett nytt registerkort med namnet Granskning av saker.

  De åtgärdstyper som läggs in i det här registret syns sedan som altenativ i Disciplinära åtgärder-registrets fält Åtgärdstyp. Med hjälp av det här fältet kan du t.ex. ta fram fördelningar över åtgärderna.

  Kopiera blanketten till Primus

  • Spara lom-filen på din dator.
  • Öppna Primus och Blanketteditorn. Välj Bearbeta blanketten / Läs in blankett upptill på sidan.

  Blankettens inställningar och ibruktagning

  • Blankettens databas: Disciplinära åtgärder
  • Blankettens typ: Registrets uppgifter
  • Används i Wilmas anslutningar: Lärare
  • Användargrupp i Wilma: T.ex. Grundskola Stöd. Samma grupp ska finnas i Lärarregistrets fält Användargrupp i Wilma för de lärare som ska kunna använda blanketten.
  • Tillåtet att skapa nytt registerkort: Ja
  • Visa inte utskriftsvänlig version: Ja
  • Testa blanketten: Skriv in en testlärares användarnamn i Wilmas användarnamn (testning). Då kan du testa hur blanketten fungerar. Så länge som testanvändarnamnet är ifyllt i fältet kommer blanketten inte att synas för andra användare.
  • Kryssa för Syns i Wilma när blanketten är färdig och får synas för alla lärare.

  Följande fält måste alltid vara framme på blanketten:

  • Elev
  • Åtgärdstyp
  • Orsak/grund för åtgärden (Orsak till åtgärden)
  • Lärare som registrerat åtgärden (Åtgärden bestämd av)

  Blankettens struktur

  I början av blanketten finns en hänvisning till den lag som åtgärden grundar sig på.

  I den del av blanketten som gäller åtgärden är standardvärdet i fältet Åtgärdstyp "Granskning av saker", och det går inte att ändra det i Wilma. Orsaken till detta är att uppgifterna också sparas i Primus, och när man sedan vill se dessa uppgifter kan Wilma visa dem med hjälp av rätt profilblankett.

  Följande fält är inställda som obligatoriska fält på blanketten: Elev, Åtgärdstyp, Orsak/grund för åtgärden (Orsak till åtgärden), Åtgärden bestämd (datum) och Lärare som registrerat åtgärden (Åtgärden bestämd av). Åtminstone dessa fält måste vara ifyllda för att det ska gå att spara blanketten i Wilma.

  Efter elevens namn visas också personens kön. Den som utför granskningen måste vara av samma kön som eleven.

  I fältet Orsak/grund för åtgärden ska du välja orsaken till att granskningen görs. Orsaksalternativen kommer från Lärarens övriga anteckningar-registret. Vi rekommenderar att ni gör lämpliga alternativ i det registret, t.ex. Föremålet eller ämnet farligt för andra. I Blanketteditorns Orsak/grund för åtgärden-fält är det bra att göra en begränsning så att endast vissa alternativ visas i listan. Orsakerna till de disciplinära åtgärderna i den här blankettmallen har begränsningskoderna D1, D2 osv... (D=disciplin).

  På blanketten finns en färdig begränsning i fältet Orsak/grund för åtgärden, "Kod1=D*". Begränsningen innebär att programmet visar alla de alternativ som har koden D1, D2, D3 osv. i Lärarens övriga anteckningar-registret. Du kan använda denna färdiga begränsning och ange koder för orsakerna enligt det sättet, eller så ta bort/ändra begränsningen.

  Synlighetsvillkor

  Det finns ett synlighetsvillkor på blanketten: Åtgärdstyp->Namn="Granskning av saker". Då visas blanketten endast i samband med just granskningar, inte t.ex. när man ser på kvarsittningar. Då blir eventuella ändringar gjorda med rätt blankett.

  Observera att om granskningen av saker är namngett på något annat sätt i Åtgärdstyper-registret, ska du ändra benämningen i synlighetsvillkoret till den benämningen.

  Registrera i Wilma

  Du kan registrera en åtgärd antingen på elevens Stöd-sida eller via Disciplinära åtgärder-länken till vänster på sidan.

  1. Via elevens Stöd-sida

  Välj vid Åtgärd-rubriken "Lägg till ny" (Granskning av saker). Via Stöd-sidan kommer elevens namn, skola och den lärare som registrerat automatiskt in på blanketten.

  Den registrerade åtgärden syns i listan över åtgärder som typen Disciplin och som beskrivning står åtgärdstypen, dvs. Granskning av saker.

  2. Via Disciplinära åtgärder-sidan

  På Disciplinära åtgärder-sidan öppnar man blanketten genom att klicka på "Lägg till ny"-länken och välja "Granskning av saker".

  Välj elev via menyn. Var extra noggrann när du väljer elev, eftersom du inte längre kan byta elev efter att du sparat blanketten. Därför är det säkrare att alltid göra registreringarna via Stöd-sidan. När blanketten sparas kommer också elevens skola automatiskt in på blanketten.

  Utskriften

  En utskrift som motsvarar blanketten finns i vår Utskriftsbank. Länken till utskriften hittar du under Relaterade sidor, Granskning av elevens saker.


  Artikeln har updaterats 21.11.2014