Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Opiskelijakohtaiset kurssitiedot, muokkauslomake opettajalle

  Katso kuva

  Opettaja voi muokata oppiaineiden tavoitteita, sisältöjä, opetusmenetelmiä, arviointiperusteita ym. Wilman kautta. Tiedot tallentuvat Primukseen ja niitä voi täydentää ja korjata aina tarvittaessa. Wilmasta ja Primuksen opiskelijarekisteristä tehdyt opiskelijakohtaiset kurssimuutokset tallentuvat aina samaan paikkaan. Mutta kannattaa huomioida, että Primuksen arviointirekisterin kautta tehdyt kurssimuutokset tallentuvat vain kyseiselle arviointikirjalle. Jos muutoksia tehdään usealla tavalla, voi tulla ongelmia tietojen yliajaessa aiemmat tiedot. Lisätietoja erillisessä ohjeessa.

  Tämä lomake on tarkoitettu opiskelijakohtaisten muutosten tekemiseen. Samoja tietoja voi muokata myös yleisen opetussuunnitelman osalta erillisellä lomakkeella (Opetussuunnitelman kurssitiedot -lomake). Opiskelijoille voi tehdä lisäksi oman lomakkeen, jolla he voivat muokata omia kurssitietojaan.

  Lomake on tarkoitettu ensisijaisesti toisen asteen koulutukseen. Perusopetuksessa oppilaskohtaiset muutokset kirjataan pedagogisiin asiakirjoihin, esim. oppimissuunnitelmaan. Lomake on tarkoitettu opinto-ohjaajan, luokanvalvojan tai muun sellaisen henkilön käyttöön, jolla on oikeus nähdä opiskelijan kaikki tiedot.

  Lomakkeen lukeminen Primukseen

  Tallenna lomake omalle koneellesi. Avaa Primuksessa Lomake-editori / Lomakkeen muokkaus / Tuo lomake.

  • Lomakkeen tietokanta: Opiskelijakohtaiset kurssitiedot
  • Lomakkeen nimi: esim. "Muokkaa HOPSia"
  • Lomakkeen tyyppi: Rekisterin tiedot
  • Käytössä Wilman liittymissä: "Opettajat" ja/tai "Henkilökunta"
  • Käyttäjäryhmä Wilmassa: se ryhmä, joka saa HOPSia muokata, esim. "Wilma: opot". Sama ryhmä merkitään myös opettajien/henkilökunnan rekisterikorteille kenttään Käyttäjäryhmä Wilmassa.
  • Näkyy Wilmassa -kohta rastitaan.

  Kurssi- ja ainetietojen muokkaus Wilmassa

  Jotta opettaja pystyisi muokkaamaan opiskelijan hopsia, tulee opettajalla olla oikeus nähdä opiskelijan kaikki tiedot:

  • Opettajat-rekisterissä Oikeus nähdä kaikki opiskelijan tiedot Wilmassa tai
  • opettajan käyttäjäryhmällä Opiskelijat-rekisterin oikeus Opettaja saa nähdä kaikki opiskelijakortit tai
  • ryhmänohjaajuuden kautta oikeus nähdä omien opiskelijoidensa kaikki tiedot - Koulun tiedot -rekisteri, kenttä Luokanvalvoja näkee luokkansa opiskelijoiden kaikki tiedot.

  Linkki muokkauslomakkeeseen näkyy Wilmassa opiskelijan omalla sivulla, Opinnot/HOPS (eHOPS) tai Opetussuunnitelma-välilehdellä. Kurssia klikkaamalla HOPS:ssa avautuu apuruutu, jossa on linkki muokkauslomakkeeseen/lomakkeisiin. Muutoksia voi tehdä sekä ainetasolle että kursseihin. Koulun/kunnan olisi hyvä sopia yhtenäinen käytäntö sille, merkitäänkö muutokset aineeseen vai kursseihin/arviointikertoihin. Muokkausoikeus koskee opetussuunnitelman kaikkia kursseja.

  Vastaavan muokkauslomakkeen voi laatia myös opiskelijoiden käyttöön. Lomakkeelle otetaan esiin vain sellaisia kenttiä, joita opiskelijat saavat muokata. Näin opiskelijat voivat itse kirjata, miten aikovat suorittaa esim. itseopiskeltavat kurssit ja erikoiskurssit.


  Primuksen kautta tarkasteltaessa Wilmassa tehtyjen muutosten kohdalla näkyy samanlainen pieni kynän kuva kuin Primuksen kautta tehdyissä muutoksissakin. Kuvassa on muokattu kuvataiteen kurssia KU6.


  Artikkeli on päivitetty 05.04.2016