Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Wilman toiminnot - Käyttöönoton yhteenveto: palaute, poissaolot ja viestit

  Tulosteiden avulla nähdään, mitkä Wilman ominaisuuksista on otettu käyttöön. Lisäksi nähdään, mitä tulosteita Wilman kautta voi tulostaa, mitä henkilötietokenttiä käyttäjät näkevät Wilmassa sekä tulostushetken mukaiset arvioinnin-, valintojen-, poissaolojen ym. asetukset.

  Tulosteet otetaan käyttöön Koulun tiedot -rekisterissä. Tallenna tiedostot omalle koneellesi, avaa Koulun tiedot -rekisterin tulostuseditori ja valitse Kopioi tiedostosta.

  Jos oppilaitoksella on käytössään monia Wilman toimintoja, kannattaa tulosteista muodostaa koottava tuloste.

  Wilman palaute-, poissaolo- ja viestitoiminnot


  Tulosteessa on rastittu ne kentät ja asetukset, joissa on jotain sisältöä: kenttään on kirjoitettu jotain, valikosta on valittu jotain tai kenttä on rastittu. Vaikka kenttä on rastittu, se ei välttämättä ole esillä Koulun tiedot -rekisterissä. Esillä olevat kentät löydät rekisterin ylävalikon Etsi-toiminnolla. Jos kenttää ei löydy, voi sen ottaa esiin kenttäeditorissa.

  Vastaavasti vaikka kenttä olisi esillä, se voi olla tyhjä. Tällöin tulosteeseen ei tule rastia toiminnon kohdalle. Joillain asetuksilla ja toiminnoilla on oletusarvot. Esim. Arviointikirjan opiskelijajärjestys -kentällä on oletusarvo Nimen mukaan. Oletusarvo tarkoittaa, että jos kenttä on tyhjä, toimitaan kuin jos kenttään olisi valittu Nimen mukaan. Kentillä on oletusarvo silloin, kun toimintoa ei voi käyttää valitsematta "jotain".

  Tulosteen vasemmassa laidassa kerrotaan kentän nimi täsmälleen samassa muodossa kuin se löytyy Koulun tiedot -rekisteristä. Oikean laidan Toiminto-kohtaan taas oppilaitos voi itse lisätä kuvailua ja täsmennyksiä kentän käytöstä, esim. ohjeistusta miksi jokin toiminto on otettu käyttöön.

  Tuloste: Poissaolot

  Tulosteessa tarkistetaan poissaolojen seurannan asetukset. Vaihtoehdoista näkyy miten poissaolojen seuranta on määritelty näkymään ja miten niitä käsitellään Wilmassa, sekä millaisilla oikeuksilla opettajat saavat niitä syöttää.

  Tuloste: Palaute ja viestit

  Tulosteesta näkyy mitkä Wilman viestintäasetuksiin liittyvistä toiminnoista on käytössä, ja mitä rajoituksia oppilaille on annettu koskien viestintää Wilmassa. Viestintävaihtoehtoina ovat ilmoitukset, viestit, palaute, ja ilmoitukset -toiminnot.


  Artikkeli on päivitetty 12.11.2012