Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Ryhmät ja ryhmänvalvoja

  Jokaisen aloittavan ryhmän tiedot kirjataan Primuksen Luokat-rekisteriin. Primuksessa luokalla tarkoitetaan sitä opiskelijajoukkoa, joka aloittaa samaan aikaan saman koulutuksen. Luokan opiskelijat voivat olla joko aina samoilla kursseilla, tai luokan opiskelijoilla voi olla täysin yksilölliset opintosuunnitelmat. Luokat-rekisteriin voi myös kirjata kaikki koulutukset, myös lyhyemmät esim. Hygieniapassi, vaikkei koulutuksen opiskelijat aloittaisikaan yhtäaikaa. Aikuiskoulutuksessa on usein ns. nonstop-koulutuksia, joihin opiskelijoita voi tulla milloin vain.

  Luokkien luominen

  Perusopetusryhmien tiedot kirjataan Luokat-rekisteriin. Jokaiselle luokalle tehdään oma rekisterikortti. Korttiin täytetään vähintään nimi ja ryhmänvalvoja. Nimeen kannattaa merkitä jotenkin ryhmän aloitusvuosi, jottei rekisteriin synny vuosien kuluessa lukuisia samannimisiä ryhmiä.

  Vasta suunnitteilla olevien, peruuntuneiden tai päättyneiden koulutusten ryhmille täytetään Status-kenttään sopiva vaihtoehto. Silloin nämä ryhmät eivät näy turhaan opiskelijarekisterissä, Wilmassa ym. listoissa.

  Jokaista aloittavaa ryhmää varten luodaan aina uusi rekisterikortti ja yleensä ryhmällä säilyy sama rekisterikortti koko opiskeluajan.

  Opiskelijat-rekisterin oletusarvot Luokat-rekisterissä:

  Luokat-rekisterissä on muutama kenttä, joihin voi täyttää valmiiksi tiedot, jotka halutaan kaikille luokan opiskelijoille Opiskelijat-rekisterin puolella: Opetussuunnitelma, Opiskelijalaji, Koulutustyyppi, Tutkintotyyppi, Suoritustapa, Opintojen rahoitus, Valtionosuus.

  Opiskelijat-rekisterissä näihin kenttiin tulee ensin määrittää oletusarvo: Kenttäeditori / Määritä oletusarvo. Luokat-rekisterissä kentät täytetään valmiiksi luokalle yhteisellä tiedolla. Opiskelijarekisterin puolella uusia opiskelijakortteja lisättäessä saadaan kätevästi yhdellä klikkauksella näihin kenttiin oletusarvo, kunhan Ryhmä/Luokka-kenttään valitaan ensin oikea ryhmä.

  Esim. jos kaikki luokan/ryhmän opiskelijat noudattavat samaa opetussuunnitelmaa, valitaan Opetussuunnitelma-kenttään jo Luokat-rekisterissä vaikkapa "Merkonomi-ops". Opiskelijat-rekisterin kenttäeditorissa Opetussuunnitelma-kenttään määritetään oletusarvoksi Ryhmä/Luokka->Opetussuunnitelma->Opsin nimi ja laitetaan valinta kohtaan Oletusarvo kenttään korttia luodessa. Kun sen jälkeen lisätään uusi opiskelija tälle luokalle ja klikataan Opetussuunnitelma-kenttää, hänelle tulee heti "Merkonomi-ops".

  Ryhmien opiskelijat

  Kun ryhmät on tehty, valitaan opiskelijarekisterissä kullekin opiskelijalle oikea ryhmä. Luokka valitaan opiskelijarekisterin Ryhmä/luokka -kenttään.

  Päättyvät koulutukset, lähtevät ryhmät

  Kun ryhmä lähtee koulusta, arkistoidaan sen rekisterikortti Luokat-rekisterissä. Jos joku luokan opiskelijoista jatkaa seuraavan vuoden ryhmässä, valitaan tälle opiskelijalle opiskelijarekisterin Ryhmä/luokka -kenttään seuraava aloitusryhmä.

  Vinkki:
  Luokat/Ryhmät, joilla ei ole yhtään opiskelijaa tai kaikki ryhmän opiskelijat ovat valmistuneet ja heidät on arkistoitu opiskelijarekisterissä, saa haettua funktiolla Aktiivisia opiskelijoita().

  • Hae Luokat-rekisterissä: Aktiivisia opiskelijoita()=0. Haku tuo rekisterin oikeaan reunaan ns. tyhjät luokat/ryhmät. Haun jälkeen voit arkistoida nämä luokat.
  • Haku Opiskelijoita()=0 huomioi myös arkistoidut opiskelijat, ja soveltuu jälkikäteen tehtäviin tilastointeihin.

  Funktion voi lisätä mukaan luettelojärjestykseen, jolloin Luokka-listauksesta näkee suoraan eri ryhmien opiskelijamäärät luokan nimen perässä.

  Ryhmänvalvoja

  Ryhmänvalvoja täytetään Luokat-rekisterin Ryhmänohjaaja/luokanvalvoja -kenttään. Tämä yhdistää opettajan ja opetusryhmän siten, että opettaja näkee opiskelijarekisterissä vain oman ryhmänsä opiskelijat.

  Monta ryhmänvalvojaa

  Jos ryhmällä on useampia ryhmänvalvojia, täytetään nämä kenttiin Ohjaaja1 ja Ohjaaja 2. Kentät toimivat samoin kuin Ryhmänohjaaja/luokanvalvoja -kenttä.

  Luokalle voi lisätä myös useampia ohjaajia moniriviseen Muut ryhmänohjaajat -kenttään. Oikeudet on samat kuin Ryhmänohjaaja/luokanvalvoja-, Ohjaaja 1 ja Ohjaaja 2 -kentissä olevilla henkilöillä. Myös Opiskelijat-rekisterissä on monirivinen Muut ryhmänohjaajat -kenttä.

  Sama opettaja valvoo monta ryhmää

  Jos opettajalla on useampia valvontaryhmiä, merkitse Luokat-rekisterissä sama opettaja Ryhmänohjaaja/luokanvalvoja -kenttään kaikille niille
  ryhmille, joita hän valvoo.

  Opiskelijalla monta ryhmänvalvojaa

  Jos opiskelijalla on useampia ryhmänohjaajia, täytä ne opiskelijarekisterin Muut opettajat -kenttään.

  Koulutusalavastaavat

  Vaihtoehto 1: Jos koulutusalavastaaville, linjavastaaville ym. halutaan antaa mahdollisuus nähdä kaikki oman vastuualansa opiskelijat, täytetään koulutusalavastaava Ohjaaja1 tai Ohjaaja 2 -kenttään.

  Vaihtoehto 2: Tee erilliset käyttäjäryhmät jokaiselle alalle, esim. “tutkintovastaava, kaupan ala”. Valitse opiskelijarekisterissä ne opiskelijat, jotka kuuluvat esim. kaupan alaan. Valitse heille Kortin omistusoikeus ryhmillä -kenttään “tutkintovastaava, kaupan ala”.

  Avainsanat: Luokat-rekisteri, ryhmänvalvoja, monta ryhmänvalvojaa

  Päivitetty 7.1.2014