Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Jaksotodistus 7 - 9

  Katso kuva
  Tiedostot

  Tallenna Tiedostot-otsikon alla oleva tulostetiedosto omalle koneellesi.

  Avaa sitten Primus ja Opiskelijat-rekisteri. Avaa tulostuseditori, valitse Toiminnot / Kopioi tiedostosta ja avaa äsken tallentamasi tiedosto. Tiedosto on nyt luettu ja tallennettu Primukseen. Vaihtoehtoisesti voit avata hakemiston, johon tallensit tiedoston, ja vetää tiedoston kuvakkeen hiirellä tulostuseditorin päälle.

  Ylätunniste


  Pohja on jaettu kolmeen osaan: ylätunniste, keltapohjainen suoritustaulukko ja alatunniste. Ylä- ja alatunnisteisiin on määritelty kaikille opiskelijoille tulostuvat yhteiset tiedot, tekstinä tai tietona.

  Kurssien määrä

  Valkopohjaisten solujen (kurssinumerot, arvosana ym.) sisältö on tekstiä. Haluttu teksti voidaan kirjoittaa suoraan tulostepohjaan. Jos haluat muuttaa solun tekstiä, valitse solu aktiiviseksi, jolloin solun sisältö tulee näkyviin määrityspalkin Teksti-välilehdelle ja voit muuttaa tekstin haluamaksesi.

  Tulosteessa on valmiina sarakkeita 15 saman aineen kurssiarvosanan tulostamista varten. Jos koululla on käytössä enemmän kuin 15 kurssia samaa ainetta, voit lisätä puuttuvat numero-otsikot ylätunnisteeseen tekstinä. Keltaiseen Suoritukset-taulukkoon ei tarvitse tehdä muutoksia, koska kaikki oppimäärän arvosanat tulostuvat samasta Arvosana->Arvosana-solusta.

  Jos käytössä on vähemmän kursseja, voit halutessasi poistaa ylimääräiset kurssinumerot klikkaamalla poistettavaa solua ja painamalla sitten Poista-painiketta. Tarvittaessa voit joko suurentaa tai pienentää solujen kokoa tulostuvien kurssien määrästä riippuen.

  Koulun, jakson ja opiskelijan tiedot

  1. sivun ylätunnisteeseen on määritelty punapohjaiset solut Koulun nimen, lukuvuoden, jakson, opiskelijan nimen ja luokan tulostamista varten. Näiden solujen sisältö tulostetaan Primuksen kentistä.

  Tieto-solun sisältöä voi myös tarvittaessa muuttaa. Valitse solu aktiiviseksi ja paina Tieto-välilehden kentää, niin saat hakuruudun esiin. Tyhjää solun sisältö ja valitse kenttäluettelosta jokin muu tieto poistamasi tilalle.

  Suoritustaulukko

  Jaksotodistuksen suoritustaulukko on tulostemallin keskellä oleva keltapohjainen taulukko. Taulukko tulostaa aineiden nimet, kurssien arvosanat, aineista loppuarvosanan ja ainekeskiarvon.

  Kurssin nimi

  Kurssin tiedot()->Nimi tulostaa aineen nimen. Solun ehdoksi on määritelty Arvosanalukumäärä>0 eli aineen nimi tulostuu vain silloin, kun aineessa on arvosanoja. Tulostuviksi kurssityypeiksi on valittu aineita ja otsikoita esim. käyttäytymisen aine, yksilöllistetty aine, yhteinen aine, valinnainen aine ja väliotsikko.

  Arvosana

  1) Ensimmäinen solu Tyyppi() ->Arvosanaviite+ Arvosana() ->Arvosana, tulostaa kurssin arvosanan. Solun ehdoksi on määritelty "tulostuu, kun arvosana ei ole tyhjä" eli Arvosana->Arvosana<>"". Arvosana tulostuu siis vain silloin, kun kursseissa on arvosanoja. Tulostuviksi kurssityypeiksi valitaan kaikki ne tyypit, joita aineiden alla olevissa kursseissa esiintyy. Esimerkkipohjassa on valittu käyttäytymisen kurssi, yksilöllistetty kurssi, yhteinen kurssi ja valinnainen kurssi.

  2) Solun toiselle sisällölle (välilehti 2) ei ole asetettu ehtoa, jolloin jokaisen arvostelemattoman kurssin kohdalle tulostuu viiva (-). Tulostuviksi kurssityypeiksi valitaan kaikki ne tyypit, joita aineiden alla olevissa kursseissa esiintyy. Esimerkkipohjassa on valittu tyypit käyttäytymisen kurssi, yksilöllistetty kurssi, yhteinen kurssi ja valinnainen kurssi.

  Loppuarvosana

  Rivin kolmas solu tulostaa aineen loppuarvosanan. Tulostuviksi kurssityypeiksi on valittu aineita, esim. käyttäytymisen aine, yksilöllistetty aine, yhteinen aine ja valinnainen aine.

  Yksilöllistetyt kurssit ja aineet

  Yksilöllistettyjen kurssien ja aineiden arvosanan eteen tulostetaan arvosanaviitteeksi tähti (*). Yksilöllistettyjen aineiden tähti-merkin tulostamista varten otetaan Kurssityypit-rekisterissä esiin kenttä "Arvosanaviite". Kurssityyppien yksilöllistetty aine ja yksilöllistetty kurssi arvosanaviitteeksi merkitään tähti (*).

  Ainekeskiarvo
  Rivin neljäs solu Keskiarvo() tulostaa aineen keskiarvon. Ehdoksi on asetettu Keskiarvo()>0 eli tulostetaan silloin, kun keskiarvo on suurempi kuin 0. Tämän kentän kohdalla on myös määritys Tulosta 2 merkkiä, joka tarkoittaa, että keskiarvo halutaan tulostaa kahden desimaalin tarkkuudella. Kurssityypeiksi on määritelty aineita, esim. käyttäytymisen aine, yksilöllistetty aine, yhteinen aine ja valinnainen aine.

  Huomaa, että käyttäytymisen keskiarvo ei tulostu, jos kurssirekisterissä on rastittu kyseiselle aineelle Ei lasketa keskiarvoon -kenttä.

  Huom. Tarkista kaikkien solujen tulostuvat kurssityypit. Oppilaitoksenne käyttämät kurssityypit saat helpoimmin selville Kurssit-rekisterin Jakaumat-toiminnolla. Valitse Toiminnot / Koosteet / Jakaumat. Valitse tilastoitavaksi kentäksi Tyyppi->Nimi, klikkaa Laske ja tulosta esikatseluun. Tuloksesta näet käytössä olevat kurssityypit ja niiden määrän.

  Alatunniste


  Tulosteen viimeisellä sivulla on alatunniste. Alatunnisteessa on solut todistuksen loppuun tulostuvia yhteisiä tietoja varten.

  Ensimmäisessä kuvassa on alatunniste paperilla tulostettuna ja toisessa kuvassa on alatunniste Primuksen tulostuseditorissa.


  Otsikkojen (tekstisolujen) pohja on valkoinen. Tietosolut Suoritusten kokonaismäärä, Lisätietoja todistukseen, paikka ja päiväys ja Ryhmänohjaajan nimi näkyvät punapohjaisina.

  Kurssien määrän näyttävässä solussa on funktio Laajuus.Kurssi.Laajuustyyppi(Primus,Opintoviikot).


  Artikkeli on päivitetty 01.09.2015