Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Lärarens bedömningslista

  Se bild

  Denna utskrift är lärarens bedömningslista som skriver ut elevernas vitsord, provvitsord och frånvaro. Utskriften kan skrivas ut i Primus Bedömningsregister eller på gruppens sida i Wilma.

  Spara utskriftsfilen ovan på din dator. Gå sedan till Primus Bedömningsregister och öppna utskriftseditorn. Välj Funktioner / Kopiera från fil och öppna filen du nyss sparade. Filen är nu inläst och sparad i Primus.

  Sidhuvud


  Sidhuvudet skriver ut information om undervisningsgruppen (klass, lärare, kurs, läsår samt inlednings- och avslutningsdatum).

  Tabell

  Utskriftens gulbottnade tabell skriver ut elevernas namn, vitsord, frånvaro och provvitsord.

  Sidfot

  Sidfoten skriver ut gruppens medeltal samt pojkarnas och flickornas medeltal i separata kolumner. Dessutom visar utskriften antalet bedömda samt obedömda elever. Till höger om dessa uppgifter skrivs lärarens namn ut och ovanför namnet finns utrymme för en underskrift.

  Utskriften i Wilma


  Utskriften kan skrivas ut i Bedömningsregistret samt i Wilma. Om du vill att lärarna ska kunna skriva ut utskriften i Wilma, ska du välja utskriften i fältet Bedömningens utskrifter i registret Information om skolan. När utskriften är ifylld i fältet, kan utskriften öppnas i Wilma via länken Utskrifter på sidan Grupper eller via knappen Utskrifter på gruppens egna sida.

  Om du vill att endast en bestämd användagrupp ska kunna använda sig av utskriften, ska du koppla ifrågavarande användargrupp till utskriften i Utskriftseditorn via Inställningar / Utskriftens inställningar. I dylika fall ska utskriften inte väljas i fältet Bedömningens utskrifter i registret Information om skolan.


  Artikeln har updaterats 01.08.2016