Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Förvalda resurser och utrymmen för lärare

  I synnerhet inom yrkesutbildningen kan det finnas behov av att automatiskt få in förvalda resurser och utrymmen för dem enligt vilken lärare som undervisar gruppen. Också i lågstadier kan man bra använda den här egenskapen för att få in standardklassrummet för grupperna. Resurserna och utrymmena ska först skrivas in på lärarens registerkort i Primus och sedan överföras till Kurre. När man skapar grupperna kommer datan automatiskt in tillsammans med läraren.

  Att ställa in förvalda resurser och utrymmen för lärarna i Primus

  • Öppna Lärarregistret i Primus.
  • Fyll på respektive lärares registerkort i det rum och de resurser som ska vara förvalda i fälten Klassrum och Utrustning. Alternativen i fälten kommer från registren Salar och Inventarier.
  • Överför lärarna till Kurre via Dataöverföringar/Överföring till Kurre 7. Om de rum eller resurser som ifyllts i de nämnda fälten inte finns i Kurre sedan tidigare, läggs de automatiskt till i Kurre. OBS! I fråga om resurserna är det de fem första raderna i det flerradiga fältet Utrustning som överförs.
  • Om dataöverföringen inte görs kan de standardinställda resurserna och utrymmena också föras in för hand åt lärarna i Kurre. Det går att ändra dem i Kurre även efter dataöverföringen.

  Resurser och rum åt grupperna

  När dataöverföringen är gjord, gå till Grunduppgifter och ta fram kolumnerna Utrymme och Övriga resurser på flikarna Lärare och Grupper, om de inte finns där redan från förr. Kolumnerna får du fram via Visa/Välj kolumner som visas. Utrymmena och resurserna som importerats med dataöverföringen står nu i kolumnerna på Lärare-fliken för respektive lärare. Du kan ändra datan för hand i kolumnerna, och välja flera resurser på en gång genom att aktivera kolumnen och använda F3 så du kan välja resurserna från listan.

  När grupperna skapas i Kurre tilldelas de automatiskt de resurser och rum som finns i kolumnerna på Lärare-fliken.

  OBS! Om bara exempelvis Utrymme-kolumnen är framtagen på Lärare-fliken, är det bara lärarens standardutrymme som tilldelas grupperna automatiskt, inte lärarens standardresurser. Om bara Övriga resurser-kolumnen är framme så får grupperna följaktligen bara lärarens standardinställda resurser, inte lärarens förvalda utrymme.

  Systemet kontrollerar kurserna i första hand

  Om resurserna och utrymmena för kurserna har satts in manuellt i kolumnerna Övriga resurser respektive Utrymme, tas de i första hand därifrån och inte från lärarna. Resurser och utrymmen som satts in för hand står med svart färg. Om inga uppgifter satts in manuellt i kolumnerna, visas den data som hämtats från Lärare-fliken med grön färg, och i detta fall är det alltså de uppgifterna som tilldelas grupperna.

  Att byta lärare för gruppen

  Om man byter lärare för en befintlig grupp, är det den nya lärarens standardresurser och -utrymme som börjar gälla för gruppen, såvida man inte hunnit gå och ändra den övriga datan för gruppen.


  Uppdaterad: 20.9.2018