Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Händelsekalender i Wilma


  Lärare och övrig personal kan anteckna skolårets händelser i en kalender i Wilma där antingen alla Wilma-användare eller en vald användargrupp kan se dem. Händelserna kan antecknas i kalendern för kännedom eller så kan man kräva att personerna ska anmäla sig. Den som antecknat händelsen i kalendern kan följa upp anmälningarna i realtid.

  I kalendern kan du bl.a.

  • Skriva in tider för föräldrasamtal. Vårdnadshavarna kan välja en lämplig tidpunkt och anmäla sig.
  • Ordna föräldramöten och samla in anmälningar till dessa.
  • Anteckna skolfotograferingar, motionsdagar, skolfester och andra gemensamma evenemang till kännedom för alla.
  • Skriva in personliga händelser, t.ex. studerandenas tider för hälsogranskningar, tandvård eller studiehandledning.
  • Samla in anmälningar till evenemang för vilka du i förväg vill veta antalet deltagare och/eller begränsa det.

  Ibruktagning

  För att kunna använda funktionen ska skolan ha Wilmas meddelande- och beskedsfunktion i bruk. I registret Information om skolan ska alltså fälten Intern post i användning och Besked i användning vara ikryssade. Även beskedsinställningarna (SMTP- och/eller SMS-serverns inställningar och sändningstillstånd) ska vara ifyllda.

  Funktionen är automatiskt i bruk i alla skolor som använder Wilma. De skolor som sedan tidigare har intern post och besked i bruk behöver alltså inte vidta några åtgärder i Information om skolan.

  Lärare och personal kan skriva in nya händelser. Rättigheten är som standard ikryssad men kan tas bort från vissa användagrupper i registret Användargrupper. Gå till Wilmas rättigheter -> Meddelandefunktioner och kryssa för Ingen rätt att skicka kalenderinbjudningar för de användargrupper som du inte vill ska kunna lägga till händelser i kalendern. I ibruktagningsskedet kan rättigheten att lägga till händelser ges t.ex. endast till rektorn medan övriga användare kan tilldelas rättigheten i ett senare skede.

  Det är också möjligt att skicka en händelseinbjudan i en annan persons ställe, utan att händelsen antecknas i avsändarens kalender. Om avsändaren är en annan person än den som utformar själva inbjudningen, syns ikryssningsfältet Dölj inbjudningens händelser i din kalender när man trycker på Välj avsändare. T.ex. skolsekreteraren kan i rektorns ställe skicka en inbjudan till ett lärarmöte. Mottagarna ser rektorns namn som avsändare och händelsen syns inte i sekreterarens kalender. Personer som ska ha rätt att skicka inbjudningar i andra personers ställe behöver rättigheten Rätt att skicka inbjudan i en annan lärares eller personalmedlems ställe. Rättigheten kryssas för i registret Användargrupper, på fliken Wilmas rättigheter, under Wilmas moduler / Meddelandefunktioner.

  Vårdnadshavare med begränsad rätt till information får inga händelseinbjudningar och ser heller inga händelser i kalendern.