Hakemukset ja päätökset -rekisteristä päivitettävät kentät opiskelijarekisteriin