Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Ändringar som har gjorts i registren - undo i Primus

  Alla ändringar som görs i Primus sparas i en s.k. loc-fil, som öppnas via varje registerrutas menyrad: Underhåll / Ändringar i registret. Ändringar kan sökas på basis av datum och framsökta ändringar kan ordnas t.ex. på basis av användarlösen. Rätt att ångra ändringar ges oftast endast till Primus huvudanvändare.

  Att utforma händelselistan

  Välj först vilka registerkorts ändringar du vill söka fram: valda kort, alla registerkort eller raderade kort. Oftast är det bra att välja en så liten grupp som möjligt. Om du t.ex. söker orsaker till ändringen av Erik Elevs vitsord ska du endast välja Eriks kort och inte hela klassens.

  Välj därefter sökningens tidpunkt med alternativknapparna, det kan vara t.ex. mellan 1 timme och 10 veckor. Du kan också använda datum- eller ordsökningar. Med hjälp av fältet Visa kan du t.ex. med hjälp av förkortningen få fram den kurs som ändringen gäller eller söka fram vilken användare som har gjort ändringarna. Du kan också välja alla händelser eller söka med datum. På händelselistan finns alla ändringar som har gjorts mellan dagens datum och det angivna datumet. Det visas max 15 000 ändringar.

  Om du söker en viss typ av ändring kan du också kryssa i t.ex. "i sökrutiner" eller "i utskrifter" under Sök ändringar. Då du har valt kort och tid ska du klicka på Sök-knappen. Listan innehåller följande uppgifter om ändringarna:

  • Tidpunkt anger ändringens datum och klockslag.
  • Kort anger det registerkortnummer som ändringen berör. Registerkortets nummer syns i alla register ovanför kortlistan då ett kort är valt.
  • Åtgärd anger en kort förklaring om ändringen.
  • Användare anger den persons användarnamn som gjort ändringen.
  • Tilläggsuppgift-delen anger de ändrade fältens (uppgifters) antal och andra tilläggsuppgifter. Då du klickar på en ändring kommer det fram närmare upplysningar om ändringen i fönstrets högra kant.
  • För ett kort som har raderats visas informationen enligt den Listans ordning som valts för registret i fråga. Då det gäller ett elevkort är informationen t.ex. 8A Emilia Elev. För raderade sökrutiner och utskrifter visas namnet bland tilläggsuppgifterna. Inga detaljerade uppgifter syns för ändringar som görs i inställningarna.

  Färgkod

  Listans rader är färgkodade med fyra färger:

  • svart = en ändring som kan återställas
  • röd = ett nytt registerkort eller en ny färdig sökrutin. I Bedömningsregistret kan det också betyda att nya bedömningslistor har skapats genom masskopiering.
  • grå = en ändring som har återställts
  • lila = ett raderat registerkort vars radering har återställts

  Att välja ändringshändelser

  Om du vill ångra en händelse/ändring ska du först måla ändringen (raden) och sedan klicka på Ångra. Det går att ångra flera händelser samtidigt. Det är dessutom möjligt att ångra en "ångring". Att ångra och återställa raderade kort kan också påverka andra register än den där ändringen har gjorts. En kursändring påverkar t.ex. läroplanen, bedömningslistorna och studerandenas prestationer.

  Du får fram närmare upplysningar om ändringarna genom att först klicka på ändringen. I den gula panelen i fönstrets högra kant kommer det fram vilka fält som har ändrats och genom att ytterligare klicka på något av fälten kommer det fram närmare upplysningar om hur fältet har ändrats. Det går också att printa ut dessa uppgifter genom att klicka på Skriv ut-knappen som finns uppe i fönstret.

  Obs! Det är inte möjligt att få fram närmare upplysningar om utskrifter, sökningar och placeringar. För prestationsändringar går det endast att få fram närmare information om prestationen som finns på den översta fliken.

  Använd inte funktionen ifall du inte vet vad du gör!