Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Ohjelmien päivitys

  Visma InSchool -ohjelmista julkaistaan useita julkaisuja ja päivityksiä vuodessa. Julkaisuissa on mukana kokonaan uusia toimintoja, päivityksissä pääasiassa parannuksia ja korjauksia aiempiin toimintoihin.

  Päivitysaikataulu

  • Ohjelmista julkaistaan 1-2 julkaisua vuodessa. Tällöin vaihtuu myös ohjelman versionumero: 4.50 -> 4.51
  • Näiden lisäksi julkaistaan useita päivityksiä. Tällöin vaihtuu versionumeron perässä numero: 4.50.2 -> 4.50.3.
  • Julkaisuaikataulussa huomioidaan kouluvuoden kulku. Esim. ylioppilaskirjoituksiin liittyvät muutokset julkaistaan hyvissä ajoin ennen kirjoituksia.

  Julkaisuista ja päivityksistä tiedottaminen

  • 1.4.2019 lähtien saatteet löytyvät ainoastaan asiakasyhteisö Communitysta.
  • Voit tarkistaa oman kuntasi/oppilaitoksen yhteyshenkilöt joko Ohjelmapäivityspalvelusta tai sähköpostitse tukipalvelustamme.
  • Kunta/oppilaitos tiedottaa myöhemmin julkaisun tai päivityksen sisällöstä ja asentamisen ajankohdasta omille kouluilleen/yksiköilleen.

  Päivitystarpeen arviointi

  • Suosittelemme ottamaan uudella versionumerolla olevat julkaisut käyttöön. Näissä on mukana mahdolliset viranomaistiedonkeruihin ja tiedonsiirtoihin tulleet muutokset (esim. ylioppilaskirjoitusten tiedonsiirto, yhteishaun Opintopolku-siirto ja oppimistulostiedon keruu).
  • Päivitysten käyttöönotosta kunta voi päättää itse. Päivitys voi sisältää esim. vain lukiokoulutusta koskevia ominaisuuksia tai muutoksia vain Kurren toimintoihin.

  Ohjelmapäivityspaketin lataaminen

  • Julkaisut ja päivitykset ladataan osoitteesta https://www.starsoft.fi/cgi-bin/versiot. Katso tarkemmat ohjeet täältä.
  • Sivuilla on erikseen ladattavissa ohjelmien Windows- ja Linux-versiot. Ole tarkkana, että valitset oikean paketin.
  • Ohjelmapäivityspaketin lisäksi sivuilla on ladattavissa Kurre 7 -ohjelman lisenssitiedostoja. Näitä ei tarvita päivityksessä.
  • Versionumeron vaihtuessa tulee päivittää kerralla kaikki käyttämänne Visma InSchool -ohjelmat. Lataa siis kaikkien ohjelmien päivityspaketit.

  Asiakasosan automaattipäivitys

  Primuksen asiakasosalle on automaattinen päivitystoiminto versiosta 4.42 lähtien.

  • Kun asiakasosa käynnistetään, se tarkistaa, onko sen versio sama kuin palvelinosalla. Jos asiakasosa on vanhempi kuin palvelinosa, kysytään käyttäjältä, päivitetäänkö asiakasosa.
  • Päivityskysymys tulee vain, jos käyttäjällä on kirjoitusoikeus siihen hakemistoon, johon asiakasosa on asennettu.
  • Automaattipäivitys koskee sekä prclient.exeä että primuskurre.exeä.
  • Päivitystä varten ei tarvitse avata erillisiä portteja tai tehdä muutoksia palomuuriin.

  Ohjelmapäivityspaketin sisältö

  • Ohjelmapäivityspaketti on ns. kokoversio, eli se sisältää koko ohjelman ja kaikki aiemmin ilmestyneet toiminnot ja korjaukset.
  • Julkaisuja ja päivityksiä ei siis tarvitse käydä läpi järjestyksessä, vaan voit hypätä kokonaan joidenkin versioiden yli ja päivittää esim. 4.50-version suoraan 4.52.2-versioon.
  • Kunkin ohjelman päivityspaketti koostuu yhdestä setup-tiedostosta. Se sisältää ohjelman palvelinosan ja asiakasosan.
  • Päivityksen yhteydessä julkaistaan myös lista version sisällöstä. Ohjelmapäivityssivuilla on linkki tähän listaan.

  Päivittäminen

  • Ohjelmat ovat yleensä käynnissä palveluna kunnan palvelimella. Sammuta palvelut päivityksen ajaksi. Jos päivität pelkästään Wilman tai Kurren, riittää, että sammutat vain ko. ohjelman palvelun. Primuksen päivitys taas vaatii sekä Wilman että Primuksen palvelun sammuttamisen.
  • Aja sitten ohjelmapäivityspaketti. Paketti sisältää helppokäyttöisen asennusohjelman. Asennusohjelman kysymät IP-osoitteet ja portit ovat yleensä oletuksena oikein.
  • Ohjelmapäivityspaketti asennetaan suoraan aiemman asennuksen päälle. Sitä ei ole tarpeen asentaa ensin johonkin muuhun sijaintiin ja kopioida sieltä joitain tiedostoja aiemman asennuksen hakemistoon. Tällöin jää lisäksi helposti jotain oleellista pois.
  • Primuksen ja Kurren osalta voit valita, päivitetäänkö sekä asiakasosa että palvelinosa vai ainoastaan jompi kumpi.
  • Asennusohjelma ilmoittaa, kun asennus on valmis. Voit nyt poistaa setup-paketit ja käynnistää palvelut uudelleen.

  Päivityksen jälkeen

  • Päivityksen onnistumisen huomaa siitä, että Primukseen kirjauduttaessa näkyy ruudun yläpalkissa uusi versionumero. Wilmassa versionumero näkyy kirjautumissivun alareunassa.
  • Päivityksen jälkeen ei palauteta varmuuskopiota. Ohjelmapäivityspaketti sisältää aina myös uusia kenttiä, ja ne poistuvat, jos asennuksen jälkeen palautetaan aiemman version varmuuskopio.

  Kehitysversiot eli devel-versiot

  • Varsinaisten julkaisujen ja päivitysten lisäksi julkaistaan kehitysversioita. Näitä ei ole testattu kunnolla, joten niitä emme suosittele otettavaksi tuotantokäyttöön. Devel-version voi sen sijaan asentaa esim. paikallisesti, ja sen avulla voi tutustua tuleviin ominaisuuksiin. Devel-versioita kommentoimalla voit myös vaikuttaa ominaisuuksien lopulliseen toteuttamismuotoon.
  • Jos haluat devel-versioita käyttöön, ilmoita asiasta tukipalveluumme.

  Muuta

  • Julkaisut ja päivitykset ovat asiakkaillemme maksuttomia, ts. ne sisältyvät vuosittaiseen tukipalvelu- ja ohjelmakehitysmaksuun.
  • Tarjoamme myös ns. hostauspalvelua, jossa kunnan/oppilaitoksen ohjelmat sijaitsevat fyysisesti omalla palvelimellamme. Tällöin me hoidamme ohjelmien päivityksen asiakkaan kanssa sovittuna ajankohtana. Lisätietoa hostauspalvelusta saa tukipalvelustamme.