Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Lukion jaksotodistus: 0-kurssit, valinnat, poissaolot

  Katso kuva

  Tämä on lukion jaksotodistus, johon tulostuu arvosanat 0-kurssista lähtien. Tuoreimmat arvosanat tulostuvat lihavoituna.

  Tallenna Tiedostot-otsikon alla oleva tulostetiedosto omalle koneellesi. Avaa sitten Primus ja Opiskelijat-rekisteri. Avaa tulostuseditori. Valitse Toiminnot / Kopioi tiedostosta ja avaa äsken tallentamasi tiedosto. Tiedosto on nyt luettu ja tallennettu Primukseen.

  Ylätunniste


  1. sivun ylätunnisteen punapohjaiset solut tulostavat koulun nimen, opiskelijan nimen ja ryhmän, lukuvuoden ja jakson. Nämä tiedot haetaan opiskelijarekisteristä sekä Koulun tiedot -rekisteristä. Vaaleankeltaisten solujen teksti on kirjoitettu käsin pohjaan.


  Ensimmäinen kuva näyttää ylätunnisteen paperitulosteena. Toinen kuva näyttää ylätunnisteen Primuksen tulostuseditorissa.

  Suoritustaulukko


  Keltapohjaiseen suoritustaulukkoon tulostetaan opsin mukaan aineiden nimet sekä suoritetut arvosanat.

  Rivin ensimmäinen punainen solu tulostaa aineen nimen. Nimi tulostuu vain silloin, kun aineessa on arvosanoja tai valintoja. Rasti soluun kaikki oman koulusi ainetason kurssityypit, esim. lu oppimäärä.

  Nollakurssien arvosanan tulostaminen

  Ensimmäisen rivin toinen punainen solu tulostaa ns. nollakurssien arvosanat. Nollakursseilla tarkoitetaan kursseja, joita opiskelija käy heti lukion alussa päästäkseen riittävän hyvälle lähtötasolle. Nollakursseista ei kerry kurssisuorituksia eikä opintoviikkoja. Nollakursseja järjestetään tyypillisesti lyhyessä matematiikassa, englannissa ja ruotsissa. Nollakurssien kurssityypiksi voi Primuksessa valita esimerkiksi soveltavan kurssin tai muun kurssin.

  Tulostuspohjassa on asetettu tämän solun tulostusehtoon kurssin lyhenteeksi *0. Tämä tarkoittaa sitä, että todistukseen tulostuu nollakurssisarakkeeseen sellaiset kurssit, joiden lyhenteen viimeinen merkki on 0 (esim. RU00). Tulostusehtoa täytyy muokata, jos nollakurssien lyhenteen viimeinen merkki ei ole 0. Kurssin lyhennettä voi muokata Kurssit-rekisterissä.

  Nollakurssien tulostusehdossa on myös määritelty, että kurssit, joiden lyhenteen lopussa on *10, eivät tulostu mukaan. Tämä on siksi, että eri aineiden kymmenennet kurssit (joiden lyhenne on esimerkiksi MAA10, FY10 jne.) eivät tulostuisi nollakursseihin.

  Alle 20 päivää vanhat nollakurssien arvosanat tulostetaan lihavoituna, vanhemmat suoritukset ilman lihavointia. Valittujen nollakurssien kohdalle tulostuu * ja niiden nollakurssien, joita opiskelija ei aio suorittaa lainkaan, kohdalle tulostuu pelkkä viiva (-).

  Muiden kurssien arvosanojen tulostaminen

  Ensimmäisen rivin kolmas punainen solu tulostaa muiden kurssien arvosanat.

  Kuten nollakursseissakin, alle 20 päivää vanhat kurssien arvosanat tulostetaan lihavoituna, vanhemmat suoritukset ilman lihavointia. Opiskelijan valitsemien kurssien kohdalle tulostuu * ja niiden kurssien, joita opiskelija ei aio suorittaa lainkaan, kohdalle tulostuu pelkkä viiva (-).

  Tulostuviksi kurssityypeiksi valitaan kaikki ne tyypit, joita aineiden alla olevissa kursseissa esiintyy.

  Esimerkkipohjassa on valittu seuraavat tyypit: lu pakollinen kurssi, lu soveltava kurssi ja lu syventävä kurssi. Kaikkien solun sisältöjen asettelu on oikeaan reunaan.

  Tällä solulla on yhteensä kahdeksan tulostusehtoa. Neljässä ensimmäisessä (1-4) on määritelty, että kurssit, joiden lyhenteen lopussa on *0, eivät tulostu mukaan. Nämä ehdot estävät nollakurssien (esim. RU00) arvosanoja tulostumasta muiden kurssien arvosanojen joukkoon. Neljässä viimeisessä (5-8) on määritelty, että kurssit, joiden lyhteen lopussa on *10, tulostuvat mukaan. Ilman näitä ehtoja esimerkiksi kurssit MAA10 ja FY10 eivät tulostuisi lainkaan mukaan todistukseen. Näitä ehtoja tai kurssien lyhenteitä täytyy muokata, jos arvosanat eivät tulostu oikein.

  Ensimmäisen rivin neljäs punainen solu tulostaa aineen loppuarvosanan lihavoituna. Tulostuvaksi kurssityypiksi valitaan ainetason kurssit, esim. lu oppimäärä.

  Ensimmäisen rivin viides punainen solu tulostaa aineen keskiarvon. Kurssityypeiksi valitaan samat kuin edelliseen soluun. Tämän kentän kohdalla on myös määritys Tulosta 2 merkkiä, mikä tarkoittaa, että keskiarvo tulostetaan kahden desimaalin tarkkuudella.

  Rivin viimeinen punainen solu tulostaa poissaolomäärän, jos tätä ainetta on opiskeltu viime jaksossa. Poissaolomäärä tulostetaan samalla ehdolla kuin lihavoitu arvosana, eli niiden kurssien osalta, joiden suorituksesta on alle 20 päivää. Jos opiskelija on suorittanut samassa jaksossa 2 kurssia samaa ainetta, tulee soluun 2 eri poissaolomäärää.

  Muualla suoritettujen kurssien tulostaminen

  Toisen rivin ainoasta punaisesta solusta tulostetaan väliotsikko, joka on myös valittu kurssityypiksi.

  Kolmannen rivin ensimmäinen punainen solu tulostaa kurssiin merkityt lisätiedot (mikäli Lisätietoja-kenttä kurssin tiedoissa on täytetty) ja muun suorituksen nimen. Tulostuvaksi kurssityypiksi valitaan se, jota lukiossa käytetään muita suorituksia merkittäessä. Suositeltavaa on, että kurssityyppi on esim. muu kurssi ja että sitä ei käytettäisi muissa suorituksissa.

  Saman rivin toinen solu tulostaa muiden suoritusten suorituspäivämäärän. Suorituspäivämäärä tulostuu, jos Lisätietoja-kenttä tai Muun suorituksen nimi -kenttä on täytetty kurssin tietoihin. Tulostuva kurssityyppi on sama kuin edellisessä solussa.

  Muun suorituksen loppuarvosana tulostetaan erikseen kolmannelta riviltä. Arvosana tulostuu, jos kurssille on syötetty arvosana. Tulostuva kurssityyppi on sama kuin edellisessä solussa.

  Alatunniste ja kurssien määrä


  Tulosteen viimeisellä sivulla on alatunniste. Alatunnisteeseen tulostuu opiskelijan kokonaiskurssimäärä sekä kunkin kurssityypin kurssimäärät. Tulostepohjaan tulee korjata kurssityyppiviittaukset vastaamaan lukion omia kurssityyppejä. Klikkaa yksi kerrallaan punaisia Laajuus.Kurssi.Laajuustyyppi.Tyyppi... -soluja, ja valitse tilalle oikeat tyypit.

  Suoritukset-solun summa on valmiiksi oikein. Tyhjää muiden neljän solun sisältö. Kaikissa kurssiksi valitaan Primus-kurssi.

  • Pakolliset-soluun valitaan: Laajuus.Kurssi.Laajuustyyppi.Tyyppi(Primus,Opintoviikot,lu pakollinen kurssi)
  • Syventävät-soluun valitaan: Laajuus.Kurssi.Laajuustyyppi.Tyyppi(Primus,Opintoviikot,lu syventävä kurssi)
  • Syventävät koulukoht. -soluun valitaan: Laajuus.Kurssi.Laajuustyyppi.Tyyppi(Primus,Opintoviikot,lu syventävä koulukohtainen kurssi)
  • Soveltavat-soluun valitaan: Laajuus.Kurssi.Laajuustyyppi.Tyyppi(Primus,Opintoviikot,lu soveltava kurssi)
  • Muut-soluun valitaan esim. muissa oppilaitoksissa suoritettujen kurssien tyyppi ja diplomikurssien tyyppi, jos nämä ovat Primuksessa omalla kurssityypillään eli eivät sisälly mihinkään edellä mainittuun kurssityyppiin. Solun tiedoksi valitaan esim.: Laajuus.Kurssi.Laajuustyyppi.Tyyppi(Primus,Opintoviikot,muu kurssi)+Laajuus.Kurssi.Laajuustyyppi.Tyyppi(Primus,Opintoviikot,lu diplomi kurssi).

  Jos kurssityyppikohtaiset summat eivät täsmää kurssien yhteismäärän kanssa, jää jokin kurssityyppi tulostumatta tai jokin tulostuu useampaan soluun. Tarkista, mitä kurssityyppejä on käytössä esim. ottamalla jakauma Kurssit-rekisterin Tyyppi-kentästä. Jollain toisesta koulusta siirtyneellä opiskelijalla voi myös olla sellaisia kurssityyppejä, joita oma koulu ei käytä.


  Artikkeli on päivitetty 20.05.2016