Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Sijoitusten kopiointi

  Jos kevään työjärjestys on kutakuinkin sama kuin syksyn, kannattaa sijoitukset kopioida jaksolta toiselle. Näin samaa työtä ei tarvitse tehdä useaan kertaan. Kopiointi löytyy sijoitteluikkunan Lisätoiminnot-valikosta.

  Katso alakouluille suunnattu ohjevideo sijoitusten kopioimisesta.

  Huom! Ennen sijoitusten kopiointia on hyvä ottaa varmuuskopio Kurresta. Näin voit rauhassa testailla eri kopiointivaihtoehtoja ja palata tarvittaessa alkutilanteeseen.

  Sijoitusten kopiointi jaksolta toiselle

  Avaa sijoitteluikkuna ja haluamasi luokan työjärjestys. Valitse Lisätoiminnot / Sijoitusten kopiointi.

  • Opetus tarkoittaa, että kopioidaan oppitunnit.
  • Opetus ja muut tehtävät tarkoittaa, että kopioidaan oppitunnit ja muut henkilölle merkityt tehtävät.
  • Muut tehtävät tarkoittaa, että kopioidaan muut henkilölle merkityt tehtävät.
  • Varaukset tarkoittaa, että kopioidaan kokoukset, retket yms.
  • Opetus, muut tehtävät ja varaukset tarkoittaa, että kopioidaan kaikki työjärjestyksen sijoitukset.


  Seuraavat rastit vaikuttavat siihen, mitkä oppitunnit saavat kopioitua ja mitkä jätetään pois:

  • Ryhmät on jaksotettu kopioi vain sen verran tunteja, kuin kohdejaksolle on jaksotettu. Ilman rastia kopioidaan kaikki tunnit.
  • Huom! Jos vain osa sijoituksista kopioituu, johtuu se yleensä tästä rastista: aineen tunteja ei ole jaksotettu tulevalle jaksolle. Poista rasti sekä Estä jaksotus miinukselle -rasti, ja tee siirto uudelleen. Nyt Kurre kopioi kaikki sijoitukset, riitti tuntimäärä tai ei.

  Päällekkäisyyksien käsittely

  • Salli päällekkäisyydet sijoitettaessa kopioi nekin ryhmät, joiden opetus menee päällekkäin jonkin kohdejaksolle jo sijoitetun oppitunnin/varauksen kanssa.
  • Jos saat virheilmoituksen päällekkäisistä ryhmistä, ja kohdejaksolle ei ole vielä sijoitettu mitään, johtuu ilmoitus todennäköisesti siitä, että jotkin kopioitavista ryhmistä ovat jo valmiiksi "päällekkäin", eli sijoitettu samaan ajankohtaan. Esim. luokan työjärjestyksessä on samanaikaisesti aineen perusryhmä ja erityisopettajan pienryhmä. Näissä tapauksissa voit sallia päällekkäisyydet.
  • Jos päällekkäisyyksiä ei ollut sallittu, antaa Kurre lopuksi listan niistä sijoituksista, joita ei voitu kopioida kohdejaksoille. Käy nämä tarvittaessa läpi käsin.

  Muut asetukset

  • Kopioi ryhmien vaihtoehtoiset ajat kopioi myös ruokailuvuorot samanlaisina seuraavalle jaksolle.
  • Kopioitavat jaksot -kohdassa valitaan, mistä jaksosta sijoitukset kopioidaan ja mihin jaksoon. Jos esim. 1. jakson työjärjestys toistuu 3. jaksossa ja 2. jakson 4. jaksossa, täytä Mistä kopioidaan -kenttiin jaksot 1 ja 3, ja Mihin kopioidaan -kenttiin 3 ja 4. Jos valitset jakson ensin Mihin kopioidaan -kentän riville, Kurre yrittää ennustaa Mistä kopioidaan -kentän samalle riville käyttäjän haluaman jakson. Vaihda jakso, jos Kurren ennustama jakso ei ole haluamasi.

  • Jos käytössä on viikkojärjestelmä, käytä Aikaväli-välilehteä. Tässä jokaista jaksoa ei tarvitse valita erikseen, vaan voit kopioida esim. viikon 42/20xx viikoille 43/20xx - 52/20xx.
  • "Mistä - mihin" -taulukkoa voi täyttää myös pikalinkkien avulla. Näistä on apua erityisesti viikkojärjestelmässä, joissa jakson valinta valikkoja selaamalla on hidasta. "Nykyinen" tarkoittaa sitä jaksoa, joka on auki taustalla, ts. joka on käyttäjällä aktiivisena.

  Sijoitusten kopiointi luokalta toiselle

  Tätä vaihtoehtoa käytetään esim. aikuisten ammatillisessa koulutuksessa, jossa työjärjestys kiertää luokittain. Kierto voi olla esim. sellainen, jossa A-luokkalaisten 1. viikko on sama kuin B-luokkalaisten 2. viikko.

  Avaa sijoitteluikkunassa sen luokan työjärjestys, johon sijoitukset kopioidaan (LII08B), ts. se, joka on keskeneräinen. Valitse sitten Lisätoiminnot / Sijoitusten kopiointi ja Lisätoiminnot-välilehti. Rasti Kopioi toisen luokan työjärjestys ja valitse valikosta se luokka, jonka työjärjestys on valmis (LII08A).

  Palaa Asetukset-välilehdelle ja merkitse, minkä jakson työjärjestys kopioidaan A:lta B:lle. Esim. jos A-luokan 1. jakso on sama kuin B-luokan 2. jakso, valitse "mistä"-kohtaan 1. jakso ja "mihin" -kohtaan 2. jakso. Rasti vielä kopioitavat tiedot eli sijoitukset ja/tai varaukset sekä onko tunnit jaksotettu vai ei.

  Identtinen kopio sijoituksesta

  Oletuksena sijoitusten kopioinnissa kopioituu oppituntien ajankohdat eli paikat työjärjestyksessä. Tarvittaessa voidaan kopioida myös kaikki sijoituksen ominaisuudet: opettaja, opetustila, lisätiedot ym. Kopioi ryhmien ominaisuudet (tee identtiset kopiot) tarvitaan silloin, kun

  • kyse on opetuksesta (varaukset kopioituvat aina identtisinä)
  • opetus on hajautettu useammalle jaksolle, ts. tunnit on jaksotettu ennen sijoittamista.
  • halutaan korvata kohdejakson jaksotuksen mukaiset ominaisuudet nyt kopioitavan sijoituksen mukaisilla ominaisuuksilla.

  Identtinen kopio on hyvä vaihtoehto silloin, kun ryhmille on suunnitteluvaiheessa merkitty vain osa resursseista tai jonkinlaiset oletusresurssit, ja niitä täsmennetään sijoitteluvaiheessa. Oletuksena kohdejaksolla säilyy suunnitteluvaiheen (jaksotuksen) mukaiset resurssit, mutta jos tehdään identtiset kopiot, korvautuvat ne kopion resursseilla.

  • Esimerkki: Ruotsin ryhmälle on merkitty ryhmän tekovaiheessa opettaja ja opetustila. Ruotsia on jaksotettu jaksoille 1 ja 2. Sijoitetaan ruotsia 1. jakson työjärjestyksessä tiistaille ja perjantaille, ja vaihdetaan perjantain tunnille eri opetustila. Lisätään tiistain tunnille varusteiksi tv. Kun sijoitus kopioidaan 2. jaksolle, tulevat opetustilamuutos ja tv-varaus mukaan.

  Sijoitusten toistaminen

  Sijoituksia voi kopioida erilaisissa sarjoissa eli toistaa, esim. viikkojen 10 - 20 keskiviikoille tai joka toisen viikon tiistaille. Toistamalla tehtyjä kopiosijoituksia voi muokata ja poistaa massana, jolloin jokaisen viikon sijoitusta ei tarvitse käydä erikseen läpi.

  • Valitse sijoitukset, jotka haluat kopioida. Klikkaa niistä jotain hiiren 2. painikkeella ja valitse ponnahdusvalikosta Toista.
  • Valitse ruudun alareunasta Aikaväli-välilehti ja anna jaksot, jolle kopiot tehdään, esim. jaksosta 1 jaksoon 5. Klikkaa sitten Kopioi.
  • Siirry jollekin sellaiselle jaksolle, jolle sijoitus kopioitiin. Avaa hiiren 2. painikkeen ponnahdusvalikon kautta Ominaisuudet-ruutu. Kurre kysyy, haluatko muokata vain tätä sijoitusta vai myös aiempia/tulevia.
   • Muokkaa vain valittua sijoitusta muuttaa vain tätä yhtä sijoitusta.
   • Muokkaa myös tulevia sijoituksia muokkaa aktiivista sijoitusta sekä sitä seuraavien päivien/jaksojen sijoituksia.
   • Muokkaa myös aiempia sijoituksia muokkaa aktiivista sijoitusta sekä sitä aiempien päivien/jaksojen sijoituksia.
   • Muokkaa kaikkia sijoituksia muokkaa aiempia, nykyistä ja tulevia.
   • Kolmessa alimmaisessa vaihtoehdossa voit myös itse valita, mitä jaksoja/sijoituksia muokataan ja ohittaa tietyt jaksot. Jos sijoitus on kopioitu esim. viikoille 10 - 20, voi muutoksen ohittaa viikolta 13. Jos haluat ohittaa jonkin sijoituksen, valitse Ominaisuudet-ruudun alareunasta välilehti Muokattavat sijoitukset. Rasti ne, jotka ohitetaan. Muutos kohdistuu siis niihin, joita ei rastita. Ruudulla näytetään kaikki keskenään identtiset sijoitukset. Jos jonkin viikon osalta on muutettu esim. opetustilaa, ei kyseistä sijoitusta näytetä muokattavien luettelossa.
  • Samat vaihtoehdot koskevat myös sijoituksen poistoa. Jos sijoitus kuuluu sarjaan, Kurre kysyy, poistetaanko myös aiemmat ja/tai tulevat sijoitukset.

  Toistomahdollisuus löytyy myös sijoitteluikkunan yläpalkin Lisätoiminnot-valikon Sijoitusten kopiointi -ruudusta: Rasti Kopioi toistuvana.

  Kaikki samaan toistokaavaan kuuluvat sijoitukset näet Ominaisuudet-ruudun yläpalkin Näytä / Toistuvat sijoitukset. Kun valitset toistettavien ruudulta tietyt sijoitukset, heijastuu valinta myös Ominaisuudet-ruudulle, jossa muokattavaksi tulevat valitut sijoitukset.