Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Ryhmien lukitseminen

  Opetusryhmät voi lukita kahdesta näkökulmasta: ryhmän sijoituksen lukitus estää siirtämisen toiseen ajankohtaan ja toiseen tarjontinpalkkiin; ryhmän valintojen lukitus estää opiskelijoiden lisäämisen ja poistamisen. Lukituksia voi käyttää myös samanaikaisesti. Sijainnin lukitus tehdään sijoitteluikkunassa, tarjotinpalkkiin lukitseminen tarjotinikkunassa, valintojen lukitseminen perustietoikkunassa.

  Valintojen lukitseminen

  Valintojen lukitseminen tarkoittaa opiskelijoiden kiinnittämistä juuri siihen ryhmään, jossa he ovat sillä hetkellä. Jos esim. MAA1-kurssista on kaksi rinnakkaista ryhmää, voidaan abit kiinnittää toiseen ryhmään ja antaa muiden opiskelijoiden ilmoittautua toiseen ryhmään.

  Ryhmät voi lukita joko

  • kaikilta, jolloin opettajat ja henkilökuntakaan eivät voi muokata valintoja - ei Kurren eikä Wilman kautta tai
  • opiskelijoilta, jolloin opettaja ja henkilökunta voivat muokata valintoja mutta opiskelijat eivät tai
  • ulkopuolisilta, jolloin opettajat, henkilökunta ja koulun omat opiskelijat voivat muokata valintoja, mutta muiden koulujen opiskelijat eivät voi. Tämä vaihtoehto koskee tilanteita, joissa esim. lukio on avannut kurssitarjottimensa toisen lukion opiskelijoille.

  Kaikilta (eli myös Kurre-käyttäjältä itseltään) lukittujen ryhmien kohdalla näkyy pieni lukkosymboli. Lukko näkyy Kurressa Valinnat-ikkunan Ryhmävalinnat-välilehdellä, Opiskelijakohtaiset valinnat -välilehdellä sekä kurssitarjottimen ryhmäkokojen tasoitustoiminnossa.

  Valinnat-ikkunassa lukitus ja ryhmäkoot käyvät ilmi seuraavasti

  Ryhmää ei ole lukittu

  • Ryhmän perustila: harmaa tausta, musta teksti. Ryhmässä on tilaa.
  • Ryhmä on täynnä: harmaa tausta, harmaa teksti. Ryhmässä on täsmälleen maksimimäärä opiskelijoita
  • Maksimikoko ylitetty: harmaa tausta, punainen teksti. Ryhmässä on liikaa opiskelijoita.

  Ryhmä on lukittu

  • Ryhmän perustila: tummanharmaa tausta, musta teksti. Ryhmässä olisi tilaa, mutta valintoja ei voi lisätä eikä poistaa.
  • Ryhmä on täynnä: tummanharmaa tausta, harmaa teksti. Ryhmässä on täsmälleen maksimimäärä opiskelijoita.
  • Maksimikoko ylitetty: tummanharmaa tausta, punainen teksti. Ryhmässä on liikaa opiskelijoita.

  Ryhmän maksimikoko ja opiskelijamäärä

  • Ryhmien maksimikoot määritellään perustietoikkunan Ryhmät-välilehdellä, Maksimikoko-sarakkeeseen.

  • Ryhmän senhetkinen opiskelijamäärä käy ilmi perustietoikkunan Ryhmät-välilehden Opiskelijoita-sarakkeesta, kurssitarjottimesta sekä Valinnat-ikkunasta. Tarjotinnäkymissä opiskelijamäärä näkyy ryhmän laatikossa, taulukkonäkymissä taas ryhmän sarakkeen alareunassa.
  • Merkintä 16 (3) tarkoittaa, että ryhmässä on 16 opiskelijaa ja ryhmään haluaisi vielä tulla 3 muuta opiskelijaa. "3" tarkoittaa kurssivalintoja eli esivalintoja. Kurssivalinnat näytetään tarjottimessa silloin, kun optimointi on päällä.

  • Perustietoikkunan Ryhmät-välilehdellä maksimikoon ylitys näkyy punaisella tekstillä. Merkintä 18(26) tarkoittaa, että ryhmän maksimikooksi on annettu 18 ja ryhmään on silti lisätty 26 opiskelijaa. Opettajat ja hallinto voivat lisätä ryhmiin opiskelijoita, vaikka ryhmä olisi jo täynnä.

  Ryhmän maksimikoon ylityksen esto Wilmassa

  Perustiedot-ikkunan Ryhmät-välilehdellä on sarake Estä maksimikoon ylitys opettajilta Wilmassa. Kun se on rastittu ryhmälle, eivät opettajat voi Wilmassa Arviointi- ja Kurssitarjotin-sivuilla lisätä opiskelijoita kyseiseen ryhmään, jos ryhmän maksimikoko ylittyisi lisäyksen myötä joko arviointikirjassa tai Kurren ryhmässä. Sarakkeen rastista riippumatta eHOPS-sivulla ei näe arviointikirjalistassa täysiä ryhmiä eikä niihin voi lisätä opiskelijoita.

  Eston voi myös laittaa oletusasetukseksi uusille ryhmille rastimalla Yleiset asetukset -ikkunasta Tiedoston muokkaus Wilmassa -osiosta asetuksen Estä ryhmän maksimikoon ylitys opettajilta Wilmassa (oletus). Kun asetus on päällä, uusia ryhmiä luotaessa niille tulee rasti Estä maksimikoon ylitys opettajilta Wilmassa -sarakkeeseen.

  Ryhmän lukitseminen tarjotinpalkkiin

  Ryhmän opetusajankohtaan liittyvät lukitukset esitetään pienellä nasta-ikonilla. Kurssitarjottimessa nasta kertoo, että ryhmä on lukittu siihen tarjotinpalkkiin, jossa se on sillä hetkellä. Lukittua ryhmää ei saa vedettyä pois tarjottimesta eikä sitä voi siirtää toiseen palkkiin.

  Ryhmän valintoja voi kuitenkin muuttaa: opiskelijat voivat ilmoittautua ryhmään tai poistua ryhmästä, opettajat ja henkilökunta voivat muokata valintoja Wilmassa ja Kurren käyttäjä voi muokata valintoja Kurressa. Jos palkki on sijoitettu työjärjestykseen, voi sijoituksen poistaa ja sitä voi siirtää.

  Ryhmä lukitaan tarjotinpalkkiin klikkaamalla sitä hiiren 2. painikkeella ja valitsemalla ponnahdusvalikosta Lukittu.

  Sijoituksen lukitseminen

  Myös yksittäisiä oppitunteja voi lukita tiettyyn ajankohtaan. Tällä tavalla lukitut tunnit tunnistaa samasta nasta-ikonista kuin palkkiin lukitut ryhmät. Lukittua sijoitusta ei saa poistettua eikä siirrettyä, mutta sen valintoja voi muokata ja sijoitukselle voi täydentää lisätietoja, resursseja ym.

  Jos lukittu oppitunti on palkki (esim. kurssitarjotinpalkki, yläkoulun valinnaisaine-elementti tai muu useammasta ryhmästä koottu paketti), koskee lukitus palkin kaikkia ryhmiä.