Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Ylioppilaskokeiden laskutus

  Katso kuva

  Ylioppilaskirjoitusten laskutusta varten on kaksi erilaista laskupohjaa. Yo-kirjoitusten lasku.tul, jossa erittelyssä lukee kirjoitettavien aineiden yhteismäärä sekä kirjoitusaika. Yo-kirjoitusten lasku, erittely aineittain.tul tulostaa kuvan kaltaisen laskun, eli mitä aineita kokelas tällä kertaa kirjoittaa.

  Tallenna Tiedostot-otsikon alla oleva tulostetiedosto omalle koneellesi.

  Avaa sitten Primus ja Laskutus-rekisteri. Avaa tulostuseditori. Valitse Toiminnot / Kopioi tiedostosta ja avaa äsken tallentamasi tiedosto. Tiedosto on nyt luettu ja tallennettu Primukseen. Toinen tapa on avata Primuksen rinnalle Oma tietokone -näkymä, etsiä sieltä oikea hakemisto ja vetää tiedoston kuvake hiirellä tulostuseditorin päälle.

  Lomakkeen tiedot


  Tuloste koostuu kolmesta osasta: yläotsikosta, tavallisesta taulukosta ja alaotsikosta. Yläotsikkoon tulostetaan laskun saajan sekä maksajan tietoja. Lisäksi tulostetaan laskulle tärkeitä tietoja, kuten viitenumero ja eräpäivä.

  Yläotsikko

  Laskun vasempaan ylänurkkaan tulostetaan punaiseen tietosoluun laskun saajan nimi, lähiosoite ja postiosoite. Kyseiset tiedot on otettu Koulun tiedot -rekisteristä laskua muodostettaessa.

  Maksajan nimi -soluun tulostetaan samannimisen kentän sisältö laskutusrekisteristä siinä tapauksessa, että ehto Maksajan nimi<>"" täyttyy. Jos siis kenttään on kirjoitettu jotain, sen sisältö tulostetaan. Muussa tapauksessa soluun tulostetaan opiskelijan sukunimi ja etunimet kentän Maksaja(opiskelija) mukaan.

  Maksajan lähiosoite -soluun tulostetaan samannimisen kentän sisältö siinä tapauksessa, että ehto Maksajan nimi<>"" täyttyy. Muussa tapauksessa tulostetaan Maksaja(opiskelija) -kentän mukaan opiskelijan kotipaikan lähiosoite samannimisestä kentästä opiskelijarekisteristä. Samoin Maksajan postiosoite -kentän sisältö tulostetaan, jos Maksajan nimi kenttä on täytetty. Muuten tulostetaan opiskelijarekisteristä kentän kotipaikan postiosoite sisältö.

  Laskun päivä tulostetaan yläotsikon oikeaan yläkulmaan kentästä Laskun päivä. Lisäksi tulostetaan laskun numero, viitenumero ja eräpäivä samannimisistä laskutusrekisterin kentistä.

  Taulukko: Laskutettavat kokeet

  Tähän osaan laskua tulostetaan opiskelijan suorittamien yo-aineiden nimet, tieto kokeen pakollisuudesta sekä suoritusaika. Solujen ehto Maksaja (opiskelija)-> Suoritusaika=Koulun tiedot ->Yo kirjoitusten suoitusaika tarkistaa onko Opiskelijarekisterin suoritusaika-kentässä oleva tieto sama kuin Koulun tiedot -rekisterin kentässä Yo-kirjoitusten suoritusaika. Jos tieto on sama, kokeesta tulostetaan ylläluetellut tiedot.

  Muodostettaessa laskua opiskelijarekisterissä on laskunmuodostus-ikkunan kenttään YTL kirjoitusaika tullut kirjoitusaika, jonka perusteella lasketaan suoritettavat kokeet ja täten laskun suuruus.

  • Yo-kirjoitusten lasku.tul: Primus kirjaa Erittely-kenttään kyseisen suoritusajan sekä kokeiden lukumäärän. Erittely tulostuu taulukko-osan punaisesta Erittely-tietosolusta.
  • Yo-kirjoitusten lasku, erittely aineittain.tul: Laskuun tulostuu lista niistä kokeista, jotka tällä laskulla laskutetaan, ts. tämän kirjoituskerran kokeet. Erittely-kentän sijaan tulostetaan kentät Rivin selite ja Rivin veroton hinta. Ota tätä laskutyyppiä varten Laskutus-rekisterissä esiin kentät Rivin selite ja Rivin veroton hinta, ne löytyvät kenttäeditorissa kohdasta Erittelytaulukko.

  Alaotsikko

  Saajan tilinumero -otsikon viereen tulostetaan laskun saajan IBAN-tilinumero, pankin nimi ja tilinumero kentistä Saajan IBAN-tilinumero, Saajan pankki ja Saajan tilinumero. Saajan BIC-koodi tulostetaan tilisiirto-osaan kentästä Saajan BIC-tunnus->Tunnus. Näihin kenttiin on annettu sisältö muodostettaessa laskua opiskelijarekisterissä. Pankkitietojen alapuolelle tulostetaan saajan nimi samannimisestä kentästä. Maksajan nimi, Maksajan lähiosoite sekä Maksajan postiosoite tulostetaan samoin ehdoin kuin yläotsikossa. Jos siis kentässä Maksajan nimi ei ole sisältöä, tulostetaan nimi ja osoite opiskelijarekisterin kentistä. Maksajan tietojen alapuolelle on jätetty tyhjä tila allekirjoitukselle sekä tilinumerolle, jotka maksaja täyttää käsin.

  Tilisiirto-osa

  Tilisiirto-kohtaan tulostetaan laskutusrekisterin kentän Laskun tyyppi sisältö. Kentän sisällöksi tulee automaattisesti YTL, jos opiskelijarekisterissä on muodostettu Ylioppilastutkinnon lasku. Muussa tapauksessa, eli muodostettaessa yleinen lasku, tulee kenttä täyttää laskutusrekisterissä laskujen muodostamisen jälkeen. Laskun tyypin alapuolelle tulostetuu YTL:n perus- ja koemaksu. Nämä tiedot haetaan Koulun tiedot -rekisterin samannimisistä kentistä.

  Otsikon Viitenro viereen tulostetaan laskutusrekisteristä Viitenumero-kentän sisältö. Eräpäivä-otsikon viereen tulostetaan samannimisen kentän sisältö. Euro-otsikon viereen tulostetaan laskun veroton hinta samannimisestä kentästä.


  Artikkeli on päivitetty 04.06.2013