Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Päättöarviointi lukiossa

  Lukioissa oppiaineen päättöarvosana lasketaan yleensä keskiarvona aineen kurssiarvosanoista. Joissain aineissa päättöarvosana saa muodostua heti, kun yksikin kurssi on suoritettu; toisissa taas kaikki pakolliset kurssit tulee suorittaa, ennen kuin laskennallinen päättöarvosana ilmestyy näkyviin.

  Päättöarvosanan muodostuminen

  Primuksessa päättöarvosanalla tarkoitetaan opetussuunnitelmassa ainetasolle syntynyttä arvosanaa. Lukioissa ainetason arvosana ei synny automaattisesti, vaan kullekin aineelle määritellään arvosanan muodostumissäännöt.

  • Aineille, joissa on pakollisia kursseja, käytetään yleensä sääntöä "arvosana muodostuu, kun kaikki aineen pakolliset kurssit on suoritettu"
  • Aineille, joissa on vain syventäviä ja soveltavia kursseja, käytetään yleensä sääntöä "arvosana muodostuu, kun yksikin kurssi on suoritettu".

  Sääntö luodaan Kurssit-rekisterissä oppiaineen rekisterikortille. Sääntöjen luominen on kuvattu tarkemmin ohjeessa Oppiaineen arvosanan muodostuminen (linkki alla).

  Lisäksi voidaan antaa säännön, jolla päättöarvosanan syntyminen estetään. Yleensä estetään arvosanan syntyminen, jos hylättyjä arvosanoja on liikaa. Tällaiseen tilanteeseen voidaan määritellä syntyväksi ns. etenemiseste, jonka merkkinä voi olla esim. arvosana E.

  Jos päättöarvosana ei ole muodostunut, on aine opiskelijan suoritusnäkymässä perustilassaan - yleensä harmaana palkkina - ja ilman arvosanaa. Kun arvosana on muodostunut, saa aine jonkin taustavärin - yleensä valkoisen - ja palkissa näkyy laskennallinen päättöarvosana.

  Kuvassa punaiset kurssit ovat pakollisia.

  • Äidinkieleen on muodostunut päättöarvosana, koska kaikki pakolliset kurssit on suoritettu.
  • Englantiin ei ole muodostunut päättöarvosanaa, koska pakollinen 6. kurssi on suorittamatta.
  • Ruotsiin on muodostunut etenemiseste, arvosana E, koska opiskelijalla on liikaa hylättyjä arvosanoja.
  • Ranskaan on muodostunut arvosana, koska siinä on vain syventäviä kursseja.
  • Matematiikkaan on muodostunut arvosana, koska kaikki pakolliset kurssit on suoritettu, ja hylättyjä on vain 1 (10 % pakollisista).

  Päättöarvosanan laskentatapa

  Laskentasäännöt annetaan Kurssit-rekisterissä, oppiaineen rekisterikortilla, kenttään Arvosanan laskeminen. Lukioissa käytetään yleensä vaihtoehtoa Keskiarvo kurssien arvosanoista.


  Opiskelijarekisterissä aineen perässä näkyy kurssiarvosanojen pohjalta laskettu päättöarvosana kokonaisluvuksi pyöristettynä. Desimaalit näkyvät arvosanayhteenvedosta sekä jakso- ja päättötodistuksista.

  Kirjainarvosanat eivät vaikuta keskiarvoon, vaikka niille olisi annettu jokin numeroarvo.

  Päättöarvosanan muuttaminen

  Jos laskennallista arvosanaa halutaan muuttaa, kirjataan uusi arvosana aineen kohdalle. Aineen ympärille tulee musta kehys, ja aineen nimelle ja arvosanalle alleviivaus.


  Huom! Ainetasolle annettu arvosana tulkitaan aina päättöarvosanaksi. Se ei muutu, vaikka opiskelija suorittaisi lisää kursseja tässä aineessa. Siksi aineen arvosanat annetaan/muutetaan vasta sitten, kun opiskelija on suorittanut kaikki valitsemansa tämän aineen kurssit. Kuvassa opiskelijalle on annettu päättöarvosana, vaikka hän aikoo suorittaa vielä ÄI7- ja ÄI8-kurssit. Näiden kurssien suorittaminen näkyy opiskelijan kurssimäärissä, mutta äidinkielen päättöarvosanaan ne eivät vaikuta. Päättöarviointi kannattaa poistaa poistamalla ainetason arvosana tai poistamalla rasti Lukitse suorituksen laskennallinen arvosana -kentästä.

  Laskentasääntöjen muutoksen päivittäminen

  Laskentasääntöjen muuttaminen Kurssit-rekisterissä vaatii aina opetussuunnitelman päivityksen. Tällöin Primus laskee kaikille ainetta opiskelleille uuden päättöarvosanan.

  • Avaa Opetussuunnitelmat-rekisteri ja valitse kyseinen opetussuunnitelma. Valitse Lisätoiminnot / Päivitä opetussuunnitelma.