Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Beslut

  Se bild
  Filer

  Den här instruktionen innehåller en utskriftsmall som du kan använda för att printa ut beslut som har gjorts för en elev.

  Spara tul-filen som finns i instruktionen på din egen dator. Öppna Primusregistret Ansökningar och beslut och ta fram Utskriftseditorn. För att öppna filen ska du klicka på Funktioner / Kopiera från fil och välja filen som du nyss sparade. Utskriftsfilen är nu inläst och sparad i Primus. Det går också att öppna filen genom att öppna katalogen där filen är sparad och dra filens ikon från katalogen till utskriftseditorn.

  Utskriftens uppgifter

  Utskriften är till för att skriva ut de beslut som har gjorts för en elev. Besluten kan printas ut i Wilma med en elektronisk blankett eller i Primus. På utskriften finns kommunens namn i överrubriken och uppgiften kommer från registret Information om skolan och fältet Kommunens namn på utskrifterna. I överrubriken skrivs också utskriftsdatumet ut, dvs. nuvarande datum.

  Uppgifterna om eleven och vårdnadshavarna kommer från elevens kort i Studeranderegistret, medan de uppgifter som berör själva beslutet kommer från registret Ansökningar och beslut. Cellen som skriver ut beslutet har två olika innehåll: Beslut (skola) och Beslut (kansliet). I praktiken fungerar det så det fält som är ifyllt skrivs ut på utskriften.

  Utskriften i Wilma

  Utskriften syns i Wilma efter att den har fått en användargrupp. Användargruppen lägger du till i Utskriftseditorn genom att klicka på Inställningar / Utskriftens inställningar. I rutan som öppnas går det att ställa in vilken användargrupp som får se utskriften. Kryssa i "Ses endast av användargruppen" och välj rätt grupp i menyn under. Observera att den grupp som du väljer ska ha rätt att skriva ut sparade utskrifter i registret Ansökningar och beslut. Rättigheterna ställs in i Användargruppsregistret.

  Utskriften behöver inga särskilda synlighetsvillkor.


  Artikeln har updaterats 27.06.2013