Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Opettajatietolomake (pk ja lu)

  Katso kuva

  Tallenna Tiedostot-otsikon alla oleva tulostetiedosto omalle koneellesi.

  Avaa tulostetiedosto Opettajat-rekisterissä Tulostuseditorissa valitsemalla Toiminnot / Kopioi tiedostosta.

  Lomakkeen tiedot

  Lomakkeen tarkoitus on koota opettajan palkkaukseen vaikuttavat tiedot. Uusi OVTES on tullut voimaan 1.2.2017, mutta se ei edellytä sisällöllisiä muutoksia tulosteeseen.

  Lomakkeessa kaikki tietokentät erottuvat sinisellä fonttivärillä kenttäotsikoista ja muusta tekstistä.

  Opettajatietolomake on malli, jota voit muokata omiin käyttötarkoituksiin sopivaksi. Solujen koot ovat tasaiset, mikä helpottaa tiedon vaihtamista toiseen, ja tilaa on myös lisättäville kentille. Kentät ovat Primuksessa ja lomakkeessa samannimisiä.

  Ylätunniste

  Ylätunnisteeseen tulostetaan tekstinä asiakirjan ja kunnan nimi. Muuta tulostepohjan Esimerkkilän kunta -nimen tilalle oman kunnan nimi. Muut tiedot tulostetaan Primuksen rekistereistä. Lukuvuosi sekä lukuvuoden alku- ja päättymisajat tulostuvat Koulun tiedot -rekisteristä. Opettajan nro -tieto tulostuu Opettajat-rekisterin samannimisestä kentästä.

  Taulukon sisältö

  Tavallinen taulukko on jaettu seitsemään osioon, joista tulostetaan tietoja opettajan palvelussuhteesta ja työmääristä.

  Opettaja ja koulu

  Ensimmäiseen osioon tulostuu Opettajat-rekisteristä opettajan henkilö- ja suoritustiedot sekä Koulun tiedot -rekisteristä koulun nimi, oppilaitostyyppi ja koulumuoto. Tiedot tulevat opettajan Koulu-kentän ensimmäiseltä riviltä.

  Palvelussuhde

  Toiseen osioon tulostuu tietoja palvelussuhteesta. Virka tulostuu Virat-rekisteristä. Muut tiedot tulostuvat Opettajat-rekisteristä.

  Työmäärät

  Kolmanteen osioon tulostetaan aineet ja niiden tunnit Opettajat-rekisterin ainekohtaisesta työmäärätaulukosta. Tähän taulukkoon pystytään aineen tunnit määrittelemään myös koulukohtaisesti. Summafunktio laskee aineiden tunnit sarakkeittain yhteen. Taulukon kentät löytyvät Kenttäeditorista Ainekohtainen työmäärätaulukko -haarasta.

  Muut tehtävät ja niiden tunnit tulostetaan tehtäväkohtaisesta työmäärätaulukosta. Taulukon kentät löytyvät Kenttäeditorista Tehtäväkohtainen työmäärätaulukko -haarasta.

  Työaika ja palkkausperusteet

  Neljänteen osioon tulostuu Opettajat-rekisterin kenttiin täytetyt työaika- ja palkkausperustetiedot.

  Lisätietoja

  Viidenteen osioon tulostuu työaika- ja palkkausperustetietojen tarkentavia tietoja. Tässä osiossa on myös Muut lisätiedot -kenttä, johon koulu voi täyttää sellaiset palkkaosastolle välitettävät tiedot, joille ei ole omaa kohtaa opettajatietolomakkeessa.

  Ylituntipalkkio

  Kuudenteen osioon tulostuu ylituntipalkkiotiedot. Osiossa on kaksi osaa: Ylituntipalkkioon vaikuttavat lisät, jonka vaihtoehdot luodaan Vaativuustekijät-rekisterissä, sekä Ylituntipalkkioon vaikuttamattomat lisät, jonka vaihtoehdot luodaan Ylit. vaikuttamattomat lisät -rekisterissä.

  Menokohta

  Lomakkeen seitsemänteen osioon tulostuu Opettajat-rekisterin tiliöintitaulukkoon täytetyt palkan tiliöintitiedot. Tiliöintitaulukko löytyy Primuksen versiosta 4.46d eteenpäin. Ellei taulukkoa löydy, ohjelma pitää päivittää.

  Taulukko mahdollistaa palkkatietojen erittelemisen viidelle eri kirjanpitotasolle. Taulukossa on uusia kenttiä, ja niihin liittyen on luotu neljä uutta rekisteriä. Kunta tai oppilaitos luo rekistereihin omassa organisaatiossaan käytetyt kirjanpitotilit, kustannuspaikat jne. Rekistereissä on Koodi- ja Selite -kentät. Kunta tai oppilaitos voi esimerkiksi määritellä Opettajat-rekisterin tiliöintitaulukon kenttien näkymän niin, että niissä näkyy sekä koodi että selite, mutta opettajatietolomakkeen kentät niin, että niihin tulostuu vain palkkaosastolle menevä tiliöintitieto (koodi). Terminologiassa on jonkin verran kuntakohtaisia eroja.

  Taulukkoon kuuluu:

  KenttäRekisteriKäyttö
  TA-tilitTA-tilien numerot (uusi rekisteri)Kirjanpitotili, esim. 1234 Vakinaiset viranhaltijat
  TA-kustannuspaikkaKustannuspaikka-alueetYksikkö, esim. 9999 Esimerkkilän koulu
  TA-toimintoTA-toiminnot (uusi rekisteri)Toiminto, esim. 888 Opetus
  TA-hankeTA-hankkeet (uusi rekisteri)Hanke, esim. 77777777 Perusopetusryhmien pienentäminen
  TA-kohdeTA-kohteet (uusi rekisteri)Kohde, esim. 66666 maahanmuuttajaopetus
  TA-tuntimäärä Kyseisen tiliöintirivin tuntimäärä

  Opettajatietolomakkeen Menokohta-osion viimeisenä tietona olevaan "Työmäärät yhteensä" -summaan tulostuu Työmäärät-osion yhteenlaskettu tuntimäärä.

  Alatunniste

  Lomakkeen viimeiselle sivulle tulostuu allekirjoitukset. Opettajat-rekisteristä tulostetaan opettajan nimenselvennys kentistä Etunimet ja Sukunimi. Rehtorin nimenselvennys tulostetaan Koulun tiedot -rekisteristä kentästä Rehtori/Koulun johtaja.

  Lomakkeen muokkaus

  Lomake koostuu teksti- ja tietosoluista. Klikkaamalla hiiren ykköspainikkeella kyseisen solun kohdalla tulee oikealle puolelle näkyviin Teksti- ja Tieto-nimiset välilehdet. Kyseisten välilehtien sisällöstä näet kirjoitetun tai valitun tiedon.

  Tuloste Wilmaan näkyviin

  Opettajatietolomakkeen voi laittaa Wilmaan opettajille tulosteena näkyviin, lisäämällä tulosteen Koulun tiedot -rekisterin Opettajan omat tulosteet -kenttään. Opettaja näkee vain oman opettajatietolomakkeensa.


  Artikkeli on päivitetty 06.06.2017