Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

St-vitsord och bifallsröster, sammanfattning

  Se bild

  Med den här utskriften kan du skriva ut studentskrivningarnas vitsord och bifallsröster. Dessutom ser man från utskriften antalet vitsord samt antalet studeranden som skrivit och antalet ämnen.

  OBS! Utskriften kräver Primus version 4.30 eller nyare för att fungera.

  Spara utskrift-filen som finns under Filer-rubriken till den egna maskinen.

  Utskriften tas i bruk i Primus W4 -programmet i Studeranderegistrets utskriftseditor via Funktioner / Kopiera från fil.

  Utskriftens uppgifter


  Utskriften består av tre delar: överrubrik, vanlig tabell och underrubrik. I överrubriken finns utskriftens rubrik, skrivningstid. Från den vanliga tabellen skriver man ut uppgifter om studerandena och i underrubriken finns celler som skriver ut sammanfattningen.

  Till utskriften har man definierat ( Inställningar / Utskriftens inställningar) en färdig sökrutin. Enligt denna sökrutin skrivs studerandens uppgifter ut då det finns samma skrivningstid i studerandens Skrivningstid -fält och i Information om skolan -registrets fält St-skrivningens tid. Dessa fält måste alltså vara korrekt ifyllda.

  Överrubrik

  I överrubriken finns som text rubriken "St-vitsord samt antal vitsord". Skrivningstiden skrivs ut från Information om skolan -registrets fält St-skrivningens tid. I överrubriken finns dessutom kolumnernas rubriker.

  Tabell

  Tabellen innehåller fyra dataceller. Den första skriver ut studerandens efternamn och släktnamn. De följande skriver ut studentskrivningsämnets förkortning, vitsord och bifallsrösterna. Varje av dessa tre cellerna har som utskriftsvillkor Skrivningstid = Information om skolan -> St-skrivningens tid. Med andra ord; uppgifter skrivs endast ut då studentskrivningsämnets skrivningstid motsvarar skrivningstiden i Information om skolan -registret.

  Underrubrik

  Från underrubriken skriver man ut en sammanfattning av uppgifterna.

  I underrubriken finns en lista över vitsorden. Rubrikerna och vitsorden skrivs ut som text. Under Antal -rubriken skrivs antalet vitsord ut. Antalet skrivs ut via Summa -mellanbladet. Som innehåll i cellerna är Vitsord [Antal rader]. Cellernas villkor kontrollerar att skrivningstiden är den samma för studernaden och i Information om skolan -registret. Varje villkor kontrollerar också vitsordet och skriver ut antalet vitsord på sina egna rader.

  Under vitsodet skriver man ut det totala antalet bifallsröster från den sökta skrivningstiden.

  Till höger i underrubriken skriver man ut skrivningstiden från Information om skolan -registret.

  Förutom detta skriver man ut totala antalet studeranden. Denna uppgift skrivs ut via Antal -mellanbladet. Under detta skriver man ut det totala antalet ämnen. Denna uppgift skrivs ut från Summa -mellanbladet.


  Artikeln har updaterats 23.04.2013