Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Ilmoitus koulutuksen aloittamisesta

  Katso kuva

  Tallenna Tiedostot-otsikon alla oleva tulostetiedosto omalle koneellesi.

  Saat tulostepohjan käyttöösi Primus W4 -ohjelmassa Opiskelijarekisterin Toiminnot / Tulostus / Tulostuseditori / Toiminnot / Kopioi tiedostosta -toiminnolla.

  Ilmoitus koulutuksen aloittamisesta


  Tällä tulosteella voidaan tulostaa ryhmittäinen luettelo opiskelijoiden henkilötiedoista ja opiskelua kuvaavista tiedoista.

  Tuloste koostuu kolmesta osasta, ylätunnisteesta, taulukosta ja alatunnisteesta.

  Ylätunniste
  Ylätunnisteeseen tulostuu Koulun tiedot -rekisteristä Koulun nimi ja Koulutuksen järjestäjäkoodi. Luokat -rekisteristä tulostuu Koulutuksen ostaja, Koulutuksen tunniste, Nimi ja Aloituspäivä.

  Taulukko
  Taulukkoon tulostuu opiskelijoiden henkilötietoja sekä tietoa opiskelusta.

  Päättymispäivä -otsikon vieressä olevaan tietosoluun tulostuu tulostusehtojen mukaisesti opintojen päättymispäivä. Arv. valmistumispäivä tulostuu jos tulostusehto Päättämisen syy->Selite="" toteutuu.
  Toinen solun sisältö tulostaa päivämäärän kentästä Eropäivä jos tulostusehto Päättämisen syy->Selite="*erotettu*" toteutuu.
  Solun kolmas sisältö tulostaa päivämäärän kentästä Keskeyttämispäivä jos tulostusehto Päättämisen syy->Selite="*keskeytti*" toteutuu.
  Viimeinen solun sisältö tulostaa päivämäärän kentästä Valmistumispäivä jos tulostusehto Päättämisen syy->Selite="*suorittanut*" toteutuu.

  Päättämisen syy -otsikon alla olevalla solulla on kaksi solun sisältöä. Ensimmäisestä solun sisällöstä tulostuu teksti majoitetaan jos tulostusehto Asuntolapaikka="kyllä" toteutuu. Toinen solun sisältö tulostaa tekstin Ei majoiteta jos tulostusehto Asuntolapaikka="Ei" toteutuu.

  Alatunniste
  Alatunnisteeseen tulostuu opiskelijamäärät. Ensimmäiseen tietosoluun tulostuu "kaikki:"& Ryhmä/Luokka-> Maksimimäärä. Toiseen tietosoluun tulostuu "haetut:"&Laskuri.


  Artikkeli on päivitetty 21.04.2011