Tukipalvelu


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/


Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

printer.png

Primus 4.54, Wilma 2.24 ja Kurre 7.25

  Mikäli ohjelmat eivät lähde käyntiin:

  Uudessa versiossamme on mukana uudistus joka vaatii TCP-liikenteen sallimista uuteen porttiin. Alla kuvaus tuosta muutoksesta:

  Suomi.fi-tunnistautumisen vuoksi täytyy palomuureissa sallia liikenne Primus- ja Wilma-palvelimelta Primus-palvelimen porttiin 5678. Liikenne on TCP-muotoista, eli TCP-portin on oltava auki. Wilma-palvelimen täytyy saada yhteys Primus-palvelimen porttiin, ja Primus-palvelimen täytyy saada yhteys oman palvelimen porttiin.

  Yhteyksien täytyy olla kunnossa, vaikka Suomi.fi-tunnistautumista ei otettaisikaan käyttöön, koska ohjelmat eivät käynnisty muuten. Portin voi halutessaan vaihtaa Primuksen ja Wilman ini-tiedostoissa tekemällä seuraavat asetukset (haluttu portti 5678:n tilalle) ja sallimalla palomuurissa liikenteen siihen:

  Prserver.ini
  =======

  [AccessLog]
  ServerPort=5678

  Prwilma.ini
  =======
  [AccessLog]
  Port=5678

  Huomioi Kurren päivityksessä seuraavaa:

  Kun Kurre on päivitetty versioon 7.25, täytyy myös clientit päivittää uusimpaan versioon. Kurren clientin vanhaan versioon ei pääse kirjautumaan, kun serveri on päivitetty, eikä Kurren vanhaan versioon voi enää palata päivityksen jälkeen. Syynä tähän on päivityksen mukana tullut mahdollisuus usean sijoituspohjan käyttöön.

  Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että siinä vaiheessa kun versiot kunnassa/oppilaitoksessa päivitetään, pitää myös työasemien Kurre-clientit päivittää.

  Mitä minun tulee tehdä?

  • Jos/kun Kurrea käynnistettäessä saat ilmoituksen uudesta versiosta ja kysymyksen “Päivitetäänkö client?”, vastaa “Kyllä”. Client päivittyy automaattisesti ja seuraavan kerran käynnistäessäsi Kurren, käytössäsi on uusi versio.
  • Jos olet vastannut clientin kysymykseen “Kyllä”, mutta saat ilmoituksen, että päivitys ei onnistunut, on Kurren client todennäköisesti jollain verkkolevyllä, eivätkä käyttöoikeutesi riitä päivityksen tekoon. Ota tässä tapauksessa yhteyttä tahoon, joka hallinnoi clientin päivityksiä (esim. oman organisaationne IT-tuki). Tämä koskee myös hostausasiakkaita.
  • Client tulee mukana myös Kurren asennuspaketissa, joka on saatavilla ohjelmapäivityspalvelusta. Tunnuksia päivityspalveluun voi tiedustella pääkäyttäjältä tai kunnan/oppilaitoksen IT-tuelta.

  Ohjelmapäivityspalvelu

  Koska Visma InSchoolin tuella ei ole pääsyä päivityksiin, on mahdollisissa ongelmatilanteissa ensisijainen tuki oma pääkäyttäjä tai IT-tuki.